Bàn gỗ quầy bar cafe, lễ tân văn phòng, nhà hàng khách sạn THE ONE dài 1,8 mét BQ103-18

Bàn gỗ quầy bar cafe, lễ tân văn phòng, nhà hàng khách sạn THE ONE dài 1,8 mét BQ103-18

Bàn gỗ quầy bar cafe, lễ tân văn phòng, nhà hàng khách sạn THE ONE dài 1,8 mét BQ103-18

Bàn gỗ quầy bar cafe, lễ tân văn phòng, nhà hàng khách sạn THE ONE dài 1,8 mét BQ103-18