articlewriting1

Ag + O3 → Ag2O + O2 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Học tập

Ozon công dụng với sắt kẽm kim loại

Ag + O3 → Ag2O + O2 được THPT Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ưng ozon tác dụn với sắt kẽm kim loại đặc biệt quan trọng là với Ag, O2 không oxi hóa được Ag. Đây cũng là phương trình dùng để nhận ra O2 và O3. Mời những bạn tìm hiểu thêm cụ thể tài liệu dưới đây.

1. Phương trình phản ứng giữa O3 và Ag

2Ag + O3 → Ag2O + O2

O3 oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt). Ở điều kiện bình thường, O2 không oxi hóa được Ag, nhưng O3 oxi hóa Ag thành Ag2O

Bạn đang xem : Ag + O3 → Ag2O + O2

2. Điều kiện để phản ứng giữa O3 và Ag 

Ở nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của nguyên tố oxi là

A. tính oxi hóa mạnh .
B. tính khử mạnh .
C. tính oxi hóa yếu .
D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử .
Đáp án A

Câu 2. Ở nhiệt độ thường

A. O2 không oxi hóa được Ag, O3 oxi hóa được Ag .
B. O2 oxi hóa được Ag, O3 không oxi hóa được Ag .
C. Cả O2 và O3 đều không oxi hóa được Ag .
D. Cả O2 và O3 đều oxi hóa được Ag .
Đáp án A

Câu 3. Để phân biệt các khí không màu: HCl, CO2, O2 và O3 phải dùng lần lượt các hóa chất là?

A. nước vôi trong, quỳ tím, dung dịch KI

B. Qùy tím ẩm, vôi sống, dung dịch KI có hồ tinh bột.

C. Qùy tím ẩm, nước vôi trong, dung dịch KI có hồ tinh bột .
D. dung dịch NaOH, dung dịch KI có hồ tinh bột .
Đáp án C

Câu 4. Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. KMnO4 overset{t^{circ } }{rightarrow} K2O + MnSO4 + O2

B. 2KC lO3 2KC l + 3O2
C. 2A g + O3 → Ag2O + O2
D. C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2 O
Đáp án A

Câu 5. Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

A. Ag và O3
B. CO và O2
C. Mg và O2
D. CO2 và O2
Đáp án D
… … … … … … … … … … … … … …
Trên đây THPT Sóc Trăng đã ra mắt Ag + O3 → Ag2O + O2. Để có hiệu quả học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập