H11.3.2

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 55 Hóa lớp 12: Peptit và Protein

Học tập

[Bài 11 Hóa học 12]Giải bài tập SGK Hóa lớp 12: bài 1,2,3,4,5,6 trang 55: Peptit và Protein – Chương 3.

Bài 1. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH ;

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH ;
D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH .

Chọn B.

Bài 2. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

A. NaOH ;
B. AgNO3 / NH3 ;
C. Cu ( OH ) 2 ;
D. HNO3 .Quảng cáo

Chọn C.

Chất cần tìm/Thuốc thử Glucozơ Glixerol Etanol Lòng trắng trứng (Protein)
Cu(OH)2 lắc nhẹ, ở t0 thường dd xanh lam dd xanh lam Màu tím
Cu(OH)2/OH–, t0 đỏ gạch

Bài 3 trang 55 Peptit là gì ? Liên kết peptit là gì ? có bao nhiêu liên kết peptit trong một tripeptit ?

Viết công thức cấu trúc và gọi tên những tripeptit hoàn toàn có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin ( C6H5CH2-CH ( NH2 ) – COOH, viết tắt là Phe ) .

Giải bài 3:

Công thức cấu trúc và gọi tên những tripeptit hoàn toàn có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin :

H11.3.1    Gly-Ala-Phe

Quảng cáo

H11.3.2       Ala-Gly-Phe

H11.3.3  Ala-Phe-Gly

H11.3.4  Gly-Phe-Ala

H11.3.5    Phe-Gly-AlaH11.3.6      Phe-Ala-Gly.

Bài 4. (SGK Hóa 12 trang 55) Phân biệt các khái niệm:

a ) Peptit và protein .
b ) Protein đơn thuần và protein phức tạp .

Hướng dẫn giải bài 4:

a ) Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit link với nhau bằng những link peptit .
Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu .
b ) Protein được chia thành hai loại :
– Protein đơn thuần là những protein được tạo thành chỉ từ những gốc α – aminoaxit .
– Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn thuần cộng với thành phần ” phi protein ”, như những axit nucleic, lipit, cacbohiđrat

Bài 5. Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

→ Phân tử khối của hemoglobin : ( 56. 100 ) / 0,4 = 14 000 .

Bài 6. Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu ?

→ Số mắt xích alanin trong phân tử A là 191 .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập