1 1518168095 181

Giải bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7 trang 38, 39 Sách bài tập Vật lí 7

Học tập

Bài 18.1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa (hình 18.1). Câu kết luận nào sau đây là đúng?

A. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại .

B. Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thước nhựa bị nhiễm điện.

C. Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện
D. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại

1 1518168095 181

Giải
=> Chọn D

Bài 18.2 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong mỗi hình 18.2a, b, c, d các mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng (hút hoặc đẩy) giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa cho biết của vật thứ hai.

2 1518168095 182

Trả lời:

3 1518168095 1822

Bài 18.3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.

a ) Hỏi sau khi chải, tóc bị nhiễm điện loại gì ? Khi đó những êlectrôn di dời từ lược nhựa sang tóc hay ngược lại ?
b ) Vì sao có những lần sau khi chải tóc, ta thấy có một vài sợi tóc dựng đứng thẳng lên ?
Giải
a ) Tóc bị nhiễm điện dương. Khi đó electron di dời từ tóc sang lược nhựa .
b ) Vì sau khi chải tóc, những sợi tóc bị nhiễm điện ( + ) và chúng đẩy lẫn nhau nên có một vài sợi dựng đứng lên .

Bài 18.7 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương
B. Vật đó nhận thêm electron

C. Vật đó mất bớt êlectrôn

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương

Trả lời:

=> Chọn B

Bài 18.4 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong một lần thí nghiệm, Hải đưa một chiếc lược nhựa lại gần một mảnh nilông thì thấy lược nhựa hút mảnh nilông. Hải cho rằng lược nhựa và mảnh nilông bị nhiễm điện khác loại (mang điện tích trái dấu nhau). Nhưng Sơn lại cho răng chỉ cần một trong hai vật nàvi bị nhiễm điện thì chúng vẫn có thể hút nhau. Theo em thì Sơn hay Hải, ai đúng? Ai sai? Làm cách nào để kiểm tra điều này.

Trả lời:

Cả Hải và Sơn đều hoàn toàn có thể đúng, hoàn toàn có thể sai :
Để kiểm tra ai đúng, ai sai thì đơn thuần nhất là lần lượt đưa lược nhựa và mảnh nilông của Hải lại gần những vụn giấy nhỏ. Nếu lược nhựa và mảnh nilông đều hút những vụn giấy thì Hải đúng. Còn nếu chi 1 trong 2 vật này hút những vụn giấy thì Sơn đúng. Có thể dùng 1 lược nhựa và 1 mảnh ni lông khác đều chưa bị nhiễn điện để kiểm tra lược nhựa và mảnh ni lông của Hải .

Bài 18.5 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đậx một thanh trên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại gần thanh thứ nhấi thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

A. Hai thanh nhựa này đẩy nhau .
B. Hai thanh nhựa này hút nhau
C. Hai thanh nhựa này không hút và không đẩy nhau
D. Hai thanh nhựa này lúc đầu đẩy nhau, sau đó hút nhau .
Giải
=> Chọn A

Bài 18.6 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Vật a và c có điện tích trái dấu
B. Vật b và d có điện tích cùng dấu
C. Vật a và c có điện tích cùng dấu

D. Vật a và d có điện tích trái dấu

Giải
=> Chọn C

Giaibaitap.me

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập