articlewriting1

Giải Bài 2.34 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1>

Học tập
 • Giải Bài 2.35 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số .
 • Giải Bài 2.33 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Cho hai số a = 72 và b = 96. a ) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố ; b ) Tìm ƯCLN ( a, b ), rồi tìm ƯC ( a, b ) .
 • Giải Bài 2.30 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Tìm tập hợp ước chung của : a ) 30 và 45 b ) 42 và 70 .
 • Trả lời Câu hỏi 3 trang 47 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Phân số 16/10 đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

 • Trả lời Thử thách nhỏ trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Vào ngày thứ Bảy, cô Lan tổ chức cho học sinh đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học. Các học sinh đóng tiền mua vé, mỗi em một vé. Số tiền cô Lan thu được từng ngày được ghi lại ở bảng bên.
  a) Hỏi số tiền để mua một vé (giá vé được tính theo đơn vị nghìn đồng) có thể là bao nhiêu, biết giá vé lớn hơn 2 000 đồng?
  b) Có bao nhiêu học sinh tham gia chuyến đi, biết số học sinh trong lớp trong khoảng từ 20 đến 40 người?

 • Trả lời Vận dụng 2 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Một đại đội bộ binh có ba trung đội trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội II có 28 chiến sĩ, trung đội III có 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc?

 • Trả lời Vận dụng 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Tuần này lớp 6A và 6B gồm 40 học viên nữ và 36 học viên nam được phân công đi thu gom rác làm sạch bờ biển ở địa phương. Nếu chia nhóm sao cho số học viên nam và nữ trong những nhóm bằng nhau thì : a ) Có thể chia được thành bao nhiêu nhóm học viên ? b ) Có thể chia nhiều nhất bao nhiêu nhóm học viên ?
 • Trả lời Luyện tập 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Bố có 12 quả bóng màu xanh và 15 quả bóng màu đỏ. Bố muốn chia số bóng cho ba đồng đội Việt, Hà và Nam đều như nhau gồm cả bóng màu xanh và bóng màu đỏ. Hỏi bố có thực thi được điều đó hay không ?
 • Trả lời Hoạt động 2 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Gọi ƯC ( 24, 28 ) là tập hợp những số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28. Hãy viết tập hợp ƯC ( 24, 28 ) .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập