articlewriting1

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 34 (có đáp án) : Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Học tập

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 34 (có đáp án) : Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 34 (có đáp án) : Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Câu 1: Đâu không phải là biểu hiện của thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn?

A. Các thành viên của thế hệ sau đó có sức sống mạnh, sinh trưởng tốt .

B. Các cá thể của thế hệ kế tiếp phát triển chậm.

C. Các thành viên của thế hệ sau đó có hiệu suất giảm và hoàn toàn có thể chết .D. Một số thành viên hoàn toàn có thể bị bệnh bạch tạng, thân lùn .

Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là mục đích của việc ứng dụng tự thụ phấn và giao phối gần vào chọn giống và sản xuất?

A. Tạo ra dòng thuần chủng để làm giống .B. Tập hợp những đặc tính quý vào giống để sản xuất .C. Củng cố và duy trì một số ít tính trạng mong ước .D. Phát hiện và vô hiệu gen xấu ra khỏi quần thể .

Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về khái niệm giao phối gần?

A. Giao phối gần là sự giao phối giữa con cháu sinh ra từ một cặp cha mẹ .B. Giao phối gần là sự giao phối giữa những thành viên cùng loài khác nhau .C. Giao phối gần là sự giao phối giữa con cháu sinh ra từ một cặp cha mẹ hoặc giữa cha mẹ và con cháu .D. Giao phối gần là sự giao phối giữa cha mẹ và con cháu .

Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Câu 4: Đặc điểm của thoái hóa do giao phối gần ở động vật là gì?

A. Các thế hệ sau sinh trưởng và tăng trưởng yếu .B. Các thế hệ sau có năng lực sinh sản giảm .C. Các thế hệ sau hoàn toàn có thể bị dị tật bẩm sinh, chết non .D. Tất cả những đặc thù trên .

Hiển thị đáp án
Đáp án : D

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tự thụ phấn là hiện tượng kỳ lạ thụ phấn xảy ra giữa hoa đực và hoa cái của những cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau .B. Ở cây giao phấn, hiện tượng kỳ lạ thoái hóa thường Open do tự thụ phấn .C. Đậu Hà lan là cây tự thụ phấn rất khắt khe .D. Hiện tượng thoái hóa ở thực vật làm cây kém tăng trưởng, sinh trưởng chậm và hoàn toàn có thể chết .

Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Câu 6: Sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con cái được gọi là gì?

A. Giao phối cận huyết .B. Thụ tinh tự tạo .C. Ngẫu phối .D. Đáp án khác .

Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Câu 7: Hiện tượng thoái hóa ở thực vật xuất hiện do

A. thụ phấn nhân tạo.

B. giao phấn giữa những cây đơn tính .C. tự thụ phấn .D. đáp án khác .

Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Câu 8: Trong chọn giống cây trồng, người ta không dùng phương pháp tự thụ phấn để

A. duy trì một số ít tính trạng mong ước .B. tạo dòng thuần .C. tạo lợi thế lai .D. sẵn sàng chuẩn bị cho việc tạo lợi thế lai .

Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Câu 9: Vì sao một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt hoặc động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa khi tự thụ phấn hay giao phối cận huyết?

A. Do chúng mang cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng .B. Do chúng có những gen có năng lực kiềm hãm sự biểu lộ bệnh của những cặp gen đồng hợp .C. Do năng lực gây bệnh của những gen đã bị bất hoạt .D. Không có đáp án nào đúng .

Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Câu 10: Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào?

A. Tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp không đổi khác .B. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm .C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp không đổi .D. Tỉ lệ thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng .

Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chim bồ câu tiếp tục giao phối gần nhưng không bị thoái hóa .B. Qua những thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ thể đồng hợp tăng còn thể dị hợp giảm .C. Tự thụ phấn làm tăng biến dị tổng hợp phân phối nguyên vật liệu cho chọn giống và tiến hóa .D. Giao phối gần gây hiện tượng kỳ lạ thoái hóa ở những thế hệ sau .

Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Bài giảng: Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần – Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack)

Xem thêm những câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 tinh lọc, có đáp án chi tiết cụ thể hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập