articlewriting1

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 (có đáp án và lời giải): Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Học tập

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 (có đáp án và lời giải): Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bộ trắc nghiệm Bài 4 Công nghệ 9: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Câu 1: Nội dung cần thực hiện trong bài là:

A. Tìm hiểu đồng hồ đo điện

B. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện

C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Tên đồng hồ đo điện là:

A. Ampe kế B. Vôn kế C. Ôm kế D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

Câu 4: Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là:

A. Đọc và lý giải kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện B. Nối mạch điện thực hành thực tế C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Có mấy nguyên tắc cần lưu ý khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo:

A. Lớn nhất B. Nhỏ nhất C. Bất kì D. Đáp án khác

Câu 7: Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện:

A. Thỉnh thoảng B. Ở mỗi lần đo C. 2 lần đo triển khai 1 lần D. Đáp án khác

Câu 8: Đồng hồ vạn năng thực hiện chức năng của:

A. Ampe kế B. Vôn kế C. Ôm kế D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng là:

A. Điều chỉnh núm chỉnh 0 B. Không chạm tay vào đầu kim đo hoặc thành phần đo C. Bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Đồng hồ vạn năng đo:

A. Dòng điện B. Điện áp C. Điện trở D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 4 lớp 9: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Câu 1:

Đáp án: C

Câu 2:

Đáp án: D

Câu 3:

Đáp án: A. Đó là đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ, nối mạch điện thực hành và đo điện năng tiêu thụ.

Câu 4:

Đáp án: D

Câu 5:

Đáp án: B. Đó là điều chỉnh núm về 0, không chạm tay vào đầu kim hoặc phần tử cần đo, bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần.

Câu 6:

Đáp án: A

Câu 7:

Đáp án: B

Câu 8:

Đáp án: D

Câu 9:

Đáp án: D

Câu 10:

Đáp án: D

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 (có đáp án): Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện file PDF hoàn toàn miễn phí.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập