articlewriting1

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 126 127 sgk Vật Lí 10

Học tập
Hướng dẫn giải Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng sgk Vật Lí 10. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 126 127 sgk Vật Lí 10 gồm có rất đầy đủ phần kim chỉ nan, câu hỏi và bài tập, đi kèm công thức, định lí, chuyên đề có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn vật lý 10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

I – Động lượng

1. Xung lượng của lực

– Khi một lực \ ( \ overrightarrow { F } \ ) công dụng lên một vật trong khoảng chừng thời hạn ∆ t thì tích \ ( \ overrightarrow { F } \ ). ∆ t được định nghĩa là xung lượng của lực \ ( \ overrightarrow { F } \ ) trong khoảng chừng thời hạn ∆ t ấy .
– Đơn vị xung lượng của lực là N.s

2. Động lượng

– Động lượng của một vật khối lượng m đang hoạt động với tốc độ \ ( \ overrightarrow { v } \ ) là đại lượng xác lập bởi công thức \ ( \ overrightarrow { p } = m \ overrightarrow { v } \ ) .
– Động lượng là một vec tơ cùng hướng với tốc độ của vật .
– Đơn vị của động lượng là kilôgam mét trên giây ( kg. m / s ) .
– Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng chừng thời hạn nào đó bằng xung lượng của lực công dụng lên vật trong khoảng chừng thời hạn đó, ta có :
∆ \ ( \ overrightarrow { p } = \ overrightarrow { F } \ ) ∆ t .

II – Định luật bảo toàn động lượng

1. Hệ cô lập

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tính năng lên hệ hoặc nếu có thì những ngoại lực ấy cân đối .

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn .

3. Va chạm mềm

Theo định luật bảo toàn động lượng. Ta có :m1 \ ( \ overrightarrow { v_ { 1 } } \ ) = ( m1 + mét vuông ) \ ( \ overrightarrow { v } \ ), trong đó \ ( \ overrightarrow { v_ { 1 } } \ ) là tốc độ vật m1 ngay trước va chạm với vật mét vuông đang đứng yên, \ ( \ overrightarrow { v } \ ) là tốc độ m1 và mét vuông ngay sau va chạm .

4. Chuyển động bằng phản lực

Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có m \ ( \ overrightarrow { v } \ ) + M \ ( \ overrightarrow { v } \ ) = \ ( \ overrightarrow { 0 } \ ), trong đó \ ( \ overrightarrow { v } \ ) là tốc độ của lượng khí m phụt ra phía sau và \ ( \ overrightarrow { v } \ ) là tốc độ tên lửa có khối lượng M .

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 123 Vật Lý 10

Chứng minh rằng đơn vị chức năng động lượng cũng hoàn toàn có thể tính ra Niu-tơn giây ( N.s ) .

Trả lời:

Công thức định luật II Niu-tơn : $ F = ma $
⇒ 1 N = 1 kg m / s2
⇒ Đơn vị động lượng :
\ ( kg \, \, m / s = kg \ dfrac { { m. s } } { { { s ^ 2 } } } = N.s \ ) ( ĐPCM )

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 123 Vật Lý 10

Một lực 50 N tính năng vào một vật có khối lượng m = 0,1 kg khởi đầu nằm yên ; thời hạn công dụng là 0,01 s. Xác định tốc độ của vật .

Trả lời:

♦ Cách 1 :
Ta có, biến thiên động lượng thì bằng xung lượng của lực :
\ ( \ Delta \ overrightarrow p = \ overrightarrow F \ Delta t \ Leftrightarrow m \ overrightarrow v – m \ overrightarrow { { v_0 } } = \ overrightarrow F \ Delta t \ )
Mặt khác, theo đầu bài ta có : \ ( { v_0 } = 0 m / s \ ) ( do bắt đầu nằm yên )
Ta suy ra :
\ ( \ begin { array } { l } m \ overrightarrow v – \ overrightarrow 0 = \ overrightarrow F \ Delta t \ Rightarrow m \ overrightarrow v = \ overrightarrow F \ Delta t \ \ \ Rightarrow mv = F. \ Delta t \ \ \ Rightarrow v = \ dfrac { { F. \ Delta t } } { m } = \ dfrac { { 50.0,01 } } { { 0,1 } } = 5 m / s \ end { array } \ )
♦ Cách 2 :
Theo định luật II Niu-tơn ta có : $ F = ma $
→ \ ( a = \ frac { F } { m } = \ frac { 50 } { 0,1 } = 500 N \ )
Lại có :
\ ( v = v_0 + at = 0 + 500.0,01 = 5 \ ) ( m / s )
( Vật bắt đầu nằm yên nên USD v_0 = 0 $ )

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 126 Vật Lý 10

Giải thích hiện tượng kỳ lạ súng giật khi bắn .

Trả lời:

Xét hệ súng – viên đạn :
– Động lượng của hệ trước khi súng nổ : bằng 0 ( súng và đạn đứng yên ) .
– Động lượng của hệ khi súng nổ :
\ ( m \ overrightarrow v + M \ overrightarrow V \ )
– Vì nội lực ( lực nổ – đẩy viên đạn ) rất lớn so với ngoại lực ( trọng tải viên đạn … ) nên hệ được coi là hệ kín .
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng :
\ ( m \ overrightarrow v + M \ overrightarrow V = \ overrightarrow 0 \ Rightarrow \ overrightarrow v = – \ dfrac { M } { m }. \ overrightarrow V \ )
Dấu trừ chỉ hoạt động của súng là giật lùi so với hướng của viên đạn .

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 126 127 sgk Vật Lí 10 không thiếu và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải ( câu vấn đáp ) những câu hỏi và bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 126 Vật Lý 10

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng .

Trả lời:

– Định nghĩa : Động lượng của một vật khối lượng m đang hoạt động với tốc độ \ ( \ overrightarrow v \ ) là đại lượng được xác lập bởi công thức : \ ( \ overrightarrow p = m \ overrightarrow v \ ) .
– Ý nghĩa : Đặc trưng cho sự truyền hoạt động giữa những vật trong tương tác .

2. Giải bài 2 trang 126 Vật Lý 10

Khi nào động lượng của một vật biến thiên ?

Trả lời:

Lực đủ mạnh công dụng lên một vật trong một khoảng chừng thời hạn thì hoàn toàn có thể gây ra sự biến thiên động lượng của vật đó .

3. Giải bài 3 trang 126 Vật Lý 10

Hệ cô lập là gì ?

Trả lời:

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực công dụng lên hệ hoặc nếu có thì những ngoại lực ấy cân đối. Trong một hệ cô lập, chỉ có những nội lực tương tác giữa những vật. Các nội lực này, theo định luật III Niu-tơn trực đối nhau từng đôi một .

4. Giải bài 4 trang 126 Vật Lý 10

Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương tự với định luật III Niu-tơn .

Trả lời:

– Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

– Xét một hệ cô lập gồm hai vật nhỏ có khối lượng m1 và mét vuông tương tác nhau .
Theo định luật III Niu-tơn :
\ ( \ overrightarrow { { F_1 } } = – \ overrightarrow { { F_2 } } \, \, \, hay \, \, \ overrightarrow { { F_2 } } = – \ overrightarrow { { F_1 } } \ )
Từ độ biến thiên động lượng : \ ( \ Delta \ overrightarrow { { p_1 } } = { \ overrightarrow F _1 } \ Delta t \ ) và \ ( \ Delta \ overrightarrow { { p_2 } } = { \ overrightarrow F _2 } \ Delta t \ )
⇒ \ ( \ Delta \ overrightarrow { { p_1 } } = – \ Delta \ overrightarrow { { p_2 } } \ )
⇒ \ ( \ Delta \ overrightarrow { { p_1 } } + \ Delta \ overrightarrow { { p_2 } } = 0 \ )
Nghĩa là biến thiên động lượng của hệ bằng 0 hay là động lượng của hệ không đổi .
⇒ Từ hiệu quả nhiều thí nghiệm, nhiều hiện tượng kỳ lạ khác nhau, ta rút ra định luật bảo toàn động lượng .

?

1. Giải bài 5 trang 126 Vật Lý 10

Động lượng được tính bằng .
A. N / s. B. N.s.
C. N.m. D. N.m / s .
Chọn đáp án đúng .

Bài giải:

Ta có : \ ( \ Delta p = F \ Delta t \ )
+ Lực \ ( F \ ) có đơn vị chức năng : N ( Niuton )
+ Khoảng thời hạn \ ( \ Delta t \ ) có đơn vị chức năng là : s ( Giây )
⇒ Động lượng còn có đơn vị chức năng \ ( N.s \ )
( Ta có : \ ( kg. m / s = N.s \ ) )

⇒ Đáp án: B.

2. Giải bài 6 trang 126 Vật Lý 10

Một quả bóng đang bay ngang với động lượng \ ( \ overrightarrow { p } \ ) thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn tốc độ. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là :
A. \ ( \ overrightarrow { 0 } \ ). B. \ ( \ overrightarrow { p } \ ) .
C. \ ( 2 \ overrightarrow { p } \ ). D. \ ( – 2 \ overrightarrow { p } \ ) .
Chọn đáp án đúng .

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều hoạt động bắt đầu của quả bóng .
Theo định luật III Niuton ta có :
\ ( \ overrightarrow { p_2 } = – \ overrightarrow { p_1 } \ ) mà \ ( \ overrightarrow { p_1 } = \ overrightarrow { p } \ ) do đó :

\(\eqalign{
& {\overrightarrow p _1} = m\overrightarrow {{v_1}} ;{\overrightarrow p _2} = m\overrightarrow {{v_2}} \cr
& \overrightarrow {\Delta p} = \overrightarrow {{p_2}} – \overrightarrow {{p_1}} = – \overrightarrow {{p_1}} – \overrightarrow {{p_1}} = – \overrightarrow p – \overrightarrow p = – 2\overrightarrow p \cr} \).

⇒ Đáp án: D.

3. Giải bài 7 trang 127 Vật Lý 10

Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác lập có tốc độ 3 m / s, sau đó 4 s có tốc độ 7 m / s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng ( kg. m / s ) là :
A. 6. B. 10 .
C. 20. D. 28 .
Chọn đáp án đúng .

Bài giải:

Tóm tắt :
m = 2 kg ; v0 = 3 m / s ; t1 = 4 s ; v1 = 7 m / s. t2 = 3 s ; t = t1 + t2 = 7 s
p = ?
Giải :
Chọn chiều dương là chiều hoạt động của vật .
Gia tốc của vật là :
\ ( a = { { { v_1 } – { v_0 } } \ over { { t_1 } } } = { { 7 – 3 } \ over 4 } = 1 \ left ( { m / { s ^ 2 } } \ right ) \ )
Sau thời hạn t = 7 s kể từ lúc vật có tốc độ v0 = 3 m / s, vật đạt được tốc độ là :
v2 = v0 + at = 3 + 1.7 = 10 m / s .
Động lượng của vật khi đó là : p = m. v2 = 2.10 = 20 kg m / s .

⇒ Đáp án: C.

4. Giải bài 8 trang 127 Vật Lý 10

Xe A có khối lượng 1000 kg và có tốc độ 60 km / h ; xe B có khối lượng 2000 kg và có tốc độ 30 km / h. So sánh động lượng của chúng .

Bài giải:

Tóm tắt :
m = 1000 kg
Vận tốc xe A = 60 km / h = \ ( { } { } { } { { 60.1000 } \ over { 3600 } } { } \ left ( { m / s } \ right ) \ )
Vận tốc xe B = 30 km / h \ ( { } = { } { } { { 30.1000 } \ over { 3600 } } { } \ left ( { m / s } \ right ) \ )
So sánh động lượng hai xe ?
Giải :
Động lượng của xe A :
\ ( { p_A } = { m_A }. { v_A } = 1000. { { 60.1000 } \ over { 3600 } } = { 16,66. 10 ^ 3 } \ left ( { kg. m / s } \ right ) \ )
Động lượng của xe B :
\ ( { p_B } = { m_B }. { v_B } = 2000. { { 30.1000 } \ over { 3600 } } = { 16,67. 10 ^ 3 } \ left ( { kg. m / s } \ right ) \ )
⇒ Hai xe có động lượng bằng nhau .

5. Giải bài 9 trang 127 Vật Lý 10

Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với tốc độ 870 km / h. Tính động lượng của máy bay .

Bài giải:

Ta có :
– Khối lượng của máy bay : \ ( m = 160000 kg \ )
– Vận tốc của máy bay :
\ ( v = 870 km / h = \ displaystyle { { 870.1000 } \ over { 3600 } } = \ dfrac { 725 } { 3 } m / s \ )
Động lượng của máy bay :
\ ( P = m. v = 160000. \ dfrac { 725 } { 3 } = { 38,67. 10 ^ 6 } \ left ( { kg. m / s } \ right ) \ )

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 126 127 sgk Vật Lí 10 không thiếu, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn Vật lý 10 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập