hinh 61 van 10 ddn

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia (chi tiết)>

Học tập

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Hiền tài có vai trò quan trọng đi với đất nước như thế nào?

Lời giải chi tiết:

– Hiền tài là người có đức độ, tài cao .
– Nguyên khí là khí chất khởi đầu tạo ra sự sự sống còn và tăng trưởng của sự vật .
– Người hiền tài chính là nguyên khí của quốc gia, đóng vai trò vô cùng quan trọng, quý giá, quyết định hành động đến sự hưng thịnh hay suy vi của quốc gia dân tộc bản địa .
– Nhà nước đã từng trọng đãi hiền tài : đề cao danh tiếng, phong chức tước, cấp bậc, ghi tên bảng vàng, ban yến tiệc … chưa xứng với vai trò, vị trí của hiền tài, cần phải khắc bia tiến sỹ để lưu danh sử sách.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Ý nghĩa, tác dụng của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ đối với đương thi và các thế hệ sau?

Lời giải chi tiết:

– Khuyến khích hiền tài, kẻ sĩ trông vào mà phấn đấu, hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua .
– Ngăn ngừa điều ác, kẻ ác : ý xấu được ngăn ngừa, lòng thiện tràn trề, kẻ ác thấy đó làm điều răn, người thiện xem đó mà nỗ lực .
– Dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, góp thêm phần làm cho hiển tài nảy nở, quốc gia hưng thịnh lâu dài hơn, rèn giũa nổi tiếng cho sĩ phu, củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Theo anh (chị), bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

Lời giải chi tiết:

– Thời nào ” hiền tài cũng là nguyên khí quốc gia ”, phải ghi nhận quý trọng nhân tài .
– Thấm nhuần quan điểm của nhà nước ta : giáo dục là quốc sách, trọng dụng nhân tài .
– Thấm nhuần quan điểm Hồ quản trị : một dân tộc bản địa dốt là một dân tộc bản địa yếu .
– Ngày nay những cấp chính quyền sở tại địa phương, nhà nước đều phải có những chủ trương đãi ngộ, khuyến khích tăng trưởng người tài, tránh chảy máu chất xám. Vinh danh những thủ khoa đỗ đầu ở Văn Miếu hàng năm …

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Lập một sơ đồ về kết cấu của bài văn bia nói trên.

Lời giải chi tiết:

hinh 61 van 10 ddn

Bố cục

Video hướng dẫn giải

Bố cục: 2 phần

– Phần 1: Từ đầu đến “làm đến mức cao nhất”: nêu lên giá trị của hiền tài với đất nước.

– Phần 2: Phần còn lại: nêu lên ý nghĩa của việc khắc bia, khắc tên người hiền tài.

ND chính

Video hướng dẫn giải

– Khích lệ kẻ sĩ đương thời rèn đức, luyện tài, đồng thời thể hiện tấm lòng của tác giả đối với đất nước.

– Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm quý giá cho thế hệ tương lai .

Loigiaihay.com 

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập