articlewriting1

Chiều dày của lớp niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0 05 mm

Học tập
Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm sắt kẽm kim loại là d = 0,05 ( mm ) sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm sắt kẽm kim loại là 30 cm2. Cho biết Niken có khối lượng riêng làρ = 8,9. 103 kg / m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là :A. I = 2,5 ( μA ) .B. I = 2,5 ( mA ) .

C. I = 250 (A).

D. I = 2,5 ( A ) .

Chọn: D

Hướng dẫn : Khối lượng Ni giải phóng ra ở điện cực được tính theo công thức : m = ρdS = 1FA nI. t từ đó ta tính được I ( chú ý quan tâm phải đổi đơn vị chức năng của những đại lượng )
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 68
Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm sắt kẽm kim loại là d = 0,05 ( mm ) sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm sắt kẽm kim loại là 30 cm2. Cho biết Niken có khối lượng riêng làloading
A. B. C. D.

Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,303(mm) sau khi điện phân trong 2 giờ. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 40cm2. Cho biết Niken có khối lượng riêng là r = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là:

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính khối lượng chất bám vào âm cực trong định luật Faraday về điện phân

Lời giải chi tiết:

Khối lượng Ni là m = ρ. V = ρ. d. S
Mặt khác
\ ( m = \ frac { 1 } { F }. \ frac { A } { n }. I.t = > I = \ frac { { m. n. F } } { { A.t } } = \ frac { { \ rho. d. S.n.F } } { { A.t } } = \ frac { { 8, { { 9.10 } ^ 6 }. 0, { { 303.10 } ^ { – 3 } } { {. 40.10 } ^ { – 4 } }. 2.96500 } } { { 58.2.60. 60 } } \ approx 5A \ )

Đề bài

Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm sắt kẽm kim loại là D = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm sắt kẽm kim loại là 30 cm2. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Cho biết Niken có khối lượng riêng là \ ( \ rho \ ) = 8,9. 103 kg / m3, A = 58 và n = 2.

Lời giải chi tiết

Thời gian điện phân t = 30 phút = 1800 giây .S = 30 cm2 = 30.10 – 4 ( mét vuông )D = 0,05 ( mm ) = 5.10 – 5 ( m )Khối lượng riêng của Niken\ ( \ rho \ ) = 8,9. 103 kg / m3, A = 58, n = 2Trước hết ta tính thể tích lớp sắt kẽm kim loại Niken :

\ ( V \ ; = { \ rm { } } S.D { \ rm { } } = { \ rm { } } { 30.10 } ^ { – 4 } {. 5.10 ^ { – 5 } } = { \ rm { } } { 15.10 ^ { – 8 } } \ left ( { { m ^ 3 } } \ right ) \ )Khối lượng lớp Niken\ ( m { \ rm { } } = { \ rm { } } \ rho V { \ rm { } } = { \ rm { } } 8, { 9.10 ^ 3 } {. 15.10 ^ { – 8 } } = { \ rm { } } 1, { 335.10 ^ { – 3 } } \ left ( { kg } \ right ) \ )\ ( => m = 1,335 \ ) ( g )Theo công thức Fa-ra-đây :\ ( m = { 1 \ over { F } }. { A \ over n }. I.t \ Rightarrow I = { { mFn } \ over { A.t } } \ )Thay số \ ( I = { { 1,335. 96500.2 } \ over { 58.1800 } } = 2,47 \ left ( A \ right ) \ )

 Loigiaihay.com

Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa – ra – đây – Bài 3 trang 100 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Chiều dày của lớp Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm sắt kẽm kim loại là D = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm sắt kẽm kim loại là 30 cm2. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Cho biết Niken có khối lượng riêng là \ ( \ rho \ ) = 8,9. 103 kg / m3, A = 58 và n = 2 .
loadingThời gian điện phân t = 30 phút = 1800 giây .
S = 30 cm2 = 30.10 – 4 ( mét vuông )
D = 0,05 ( mm ) = 5.10 – 5 ( m )
Khối lượng riêng của Niken
\ ( \ rho \ ) = 8,9. 103 kg / m3, A = 58, n = 2
Trước hết ta tính thể tích lớp sắt kẽm kim loại Niken :
\ ( V \ ; = { \ rm { } } S.D { \ rm { } } = { \ rm { } } { 30.10 } ^ { – 4 } {. 5.10 ^ { – 5 } } = { \ rm { } } { 15.10 ^ { – 8 } } \ left ( { { m ^ 3 } } \ right ) \ )Quảng cáo

Khối lượng lớp Niken
\ ( m { \ rm { } } = { \ rm { } } \ rho V { \ rm { } } = { \ rm { } } 8, { 9.10 ^ 3 } {. 15.10 ^ { – 8 } } = { \ rm { } } 1, { 335.10 ^ { – 3 } } \ left ( { kg } \ right ) \ )
\ ( => m = 1,335 \ ) ( g )
Theo công thức Fa-ra-đây :
\ ( m = { 1 \ over { F } }. { A \ over n }. I.t \ Rightarrow I = { { mFn } \ over { A.t } } \ )
Thay số \ ( I = { { 1,335. 96500.2 } \ over { 58.1800 } } = 2,47 \ left ( A \ right ) \ )

 Baitapsgk.com

Chiều dày của lớp niken phủ lên một tấm sắt kẽm kim loại là 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm sắt kẽm kim loại là 30 cm2. Cho biết niken có khối lượng riêng là 8900 kg / m3, số khối hạt nhân là ANi = 58, hóa trị là 2. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là ?

A. 2,468 A

Đáp án chính xác

B. 1,234 A

C. 3,237 A

D. 3,543 A

Xem lời giải

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập