articlewriting1

Khi cho sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư sau phản ứng thu muối gì

Học tập
Bài 1 : Cho 2,8 gam sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric ( HCl ) sau phản ứng tạo ra muối sắt ( II ) clorua ( FeCl2 ) và khí hiđro bay lên .a ) Viết PTHH và cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất trong phản ứng .

           b) Tính thể tích khí hiđro ở đktc?

c ) Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng cho phản ứng trên ?Bài 2 : Cho 5,4 g nhôm vào dd HCl dư tao ra muối nhôm clorua ( AlCl3 ) và khí H2a. Viết PTHH và cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất trong phản ứng .b. Tính thể tích khí Hiđro tạo tành ở đktcc. Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành. ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA 9 ( Hóa học – Lớp 9 )2 vấn đápTRẮC NGHIỆM HÓA 9 ( Hóa học – Lớp 9 )1 vấn đápTính giá trị của V ( Hóa học – Lớp 9 )3 vấn đápTính khối lượng mẫu sản phẩm tạo thành ( Hóa học – Lớp 9 )2 vấn đápVi li do nào sau đây ? ( Hóa học – Lớp 8 )2 vấn đápTính : khối lượng KCl thu được ( Hóa học – Lớp 8 )1 vấn đápPhát biểu nào sau đây về oxi là không đúng ( Hóa học – Lớp 8 )2 vấn đáp

Cho 112 gam Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra muối sắt (II) clorua FeCl2và 4 gam khí hiđro H2. Khối lượng axit HCl đã tham gia phản ứng là:

Câu 17933 Vận dụng

Cho 112 gam Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra muối sắt (II) clorua FeCl2và 4 gam khí hiđro H2. Khối lượng axit HCl đã tham gia phản ứng là:

Đáp án đúng : a
Phương pháp giảiĐầu bài cho số mol của chất tham gia và số mol của loại sản phẩm => lập PTHH và tính theo mẫu sản phẩmPhương pháp giải bài tập tính lượng chất dư, chất hết — Xem chi tiết cụ thể… Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được ( ở đktc ) :
A. B. C. D.

Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe +2HCl—>FeCl2+H2 2 nhỏ nha mn

Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng,hãy tìm

A) thể tích khí hiđro thu dc ở đktc

B) khối lượng axit clohiđric cần dùng

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho 5,6 g Fe tác dụng vs dung dịch Axit Clohidric dư thu được muối sắt ( 2 ) Clorua FeCl2

a- viết phương trình hóa học

b-tính thể tích khí Hidro ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn c-tính khối lượng muối thu đc

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập