articlewriting1

Chủng tộc môn-gô-lô-it sống chủ yếu phân bố ở đâu

Học tập
Nội dung chính

 • A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.
 • B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
 • C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
 • D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.
 • Đáp án: C.
  Giải thích: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan
 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

chủng tộc môn gô lô it phân bố chủ yếu ở ……… chủng tộc ơ rô pê ô it phân bố chủ yếu ở ……….. chủng tộc nê grô it phân bố chủ yếu ở ………….

18/06/2021 4,819

A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

Đáp án chính xác

D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Đáp án: C.
Giải thích: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở Xem đáp án » 18/06/2021 6,296

Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là Xem đáp án » 18/06/2021 5,106

Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 4,058

Tỉ lệ ngày càng tăng dân số của châu Á giảm đáng kể là do Xem đáp án » 18/06/2021 3,076

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là Xem đáp án » 18/06/2021 2,891

Hai tôn giáo lớn sinh ra ở Ấn Độ là Xem đáp án » 18/06/2021 2,547

Chủng tộc chủ yếu ở Khu vực Đông Nam Á là Xem đáp án » 18/06/2021 1,893

Hai tôn giáo lớn sinh ra ở Tây Á là Xem đáp án » 18/06/2021 1,581

Quốc gia đông dân nhất châu Á là Xem đáp án » 18/06/2021 667

Các tác nhân tự nhiên nào sau đây ảnh hưởng tác động chủ yếu đến bức tranh phân bố dân cư toàn châu Á ? Xem đáp án » 19/06/2021 583

Sự sinh ra những nền văn hoá – văn minh ở châu Á thường Open ở Xem đáp án » 19/06/2021 518

Nhân tố tự nhiên nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến bức tranh phân bố dân cư toàn châu Á?

Xem đáp án » 19/06/2021 440

Khu vực nào tiếp tục xảy ra những cuộc tranh chấp về dầu mỏ ở châu Á ? Xem đáp án » 19/06/2021 272

Khu vực nào sau đây liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ xích míc xung đột sắc tộc và tôn giáo ? Xem đáp án » 19/06/2021 213

Dân cư – xã hội châu Á mang đặc thù nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 195 Chủng tộc Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở những khu vực nào của Châu Á Thái Bình Dương ?
A. B. C. D. VietJackBằng cách ĐK, bạn đồng ý chấp thuận với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 2

VietJackBằng cách ĐK, bạn đồng ý chấp thuận với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. VietJackBằng cách ĐK, bạn chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô dân số châu Á ?Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộcChủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở những khu vực nào sau đây ?Ấn Độ là nơi sinh ra của hai tôn giáo lớnKi – tô giáo và Hồi giáo được hình thành ở khu vực nào sau đây của châu Á ?Khu vực nào sau đây có tỷ lệ dân số thấp nhất châu Á ?Dân cư châu Á tập trung chuyên sâu đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào sau đây ?Các khu vực dân cư thưa thớt nhất ở châu Á thường có đặc thù khí hậu

Đâu không phải là đặc điểm dân cư – xã hội điển hình nổi bật của châu Á ?

Video liên quan

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập