articlewriting1

Có mấy nguyên lý cơ bản để phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Học tập

Nội dung chính

 • Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hạ…
 • Nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hạ…

Câu hỏi : Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

A. 3B. 4C. 5D. 6 Đáp án B – Hướng dẫn giải Có 4 nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây cối :

 • Trồng cây khoẻ
 • Bản tồn thiên địch
 • Phát hiện sâu, bệnh kịp thời
 • Nông dân trở thành chuyên gia: nắm được kiến thức, vận dụng được vào thực tiễn sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho người khác áp dụng

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17 Phòng trừ tổng hợp bệnh dịch hại cây trồng Lớp 10 Công nghệ Lớp 10 – Công nghệ Bài 17 : Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây xanh – Câu 2 trang 56 SGK Công nghệ 10. Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây cối .

Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

1. Trứng cây khoẻ.

2.  Bão tồn thiên địch để chúng khống chế sâu, bệnh

3. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sâu, bệnh để kịp thời có biện pháp phong trừ nhằm hạn chế sự gây hại của chúng.

4.  Nông dân trở thành chuyên gia : Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ thực vật cho người nông dân để họ không những nắm được kiến thức, vận dụng vào thực tiễn nền sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho nguòi khác cùng áp dụng.

1.Trứng cây khoẻ.

2.Bão tồn thiên địch để chúng khống chế sâu, bệnh

3.Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sâu, bệnh để kịp thời có biện pháp phong trừ nhằm hạn chế sự gây hại của chúng.

4.Nông dân trở thành chuyên gia : Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ thực vật cho người nông dân để họ không những nắm được kiến thức, vận dụng vào thực tiễn nền sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho nguòi khác cùng áp dụng.

loading

Su kem 1. Trồng cây khoẻ .2. Bão tồn thiên địch để chúng khống chế sâu, bệnh3. Thăm đồng tiếp tục, phát hiện sâu, bệnh để kịp thời có giải pháp phong trừ nhằm mục đích hạn chế sự gây hại của chúng .

4. Nông dân trở thành chuyên viên : Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng bảo vệ thực vật cho người nông dân để họ không những nắm được kỹ năng và kiến thức, vận dụng vào thực tiễn nền sản xuất mà còn có năng lực phổ cập cho nguòi khác cùng vận dụng. Trả lời hay

3 Trả lời ·

 • loading

  Biết Tuốt Bạn tìm hiểu thêm giải thuật ở https://vndoc.com/giai-bai-tap-sgk-cong-nghe-lop-10-bai-17-phong-tru-tong-hop-dich-hai-cay-trong-135414 này bạn Trả lời hay

  1 Trả lời ·

  • loading

   Bơ Nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây cối :+ Trồng cây khoẻ .+ Bảo tồn thiên địch để chúng khống chế sâu, bệnh+ Thăm đồng liên tục, phát hiện sâu, bệnh để kịp thời có giải pháp phong trừ nhằm mục đích hạn chế sự gây hại của chúng .+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng cho nông dân để họ hoàn toàn có thể vận dụng vào thực tiễn và phổ cập cho những người khác .

   0 Trả lời ·

   • Đáp án: B. 4

    Giải thích : Có 4 nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây cối – SGK trang 54

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

    Source: https://skinfresh.vn
    Category: Học tập