articlewriting1

Giải Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Học tập

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ 8 – Bài 4. Bản vẽ những khối đa diện giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 Công nghệ 8: Quan sát các hình 4.1a, b, c và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì?

  Lời giải:

  Hình 4.1 a : Được bao bởi 4 mặt là hình chữ nhật và có 2 đáy là hoàn toàn có thể là hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông vắn, …
  Hình4. 1 b : Được bao bởi 3 mặt hình chữ nhật và 2 đáy là tam giác
  Hình4. 1 c : Được bao bởi 4 mặt hình tam giác và đáy là hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình bình hành, … v .. v

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 Công nghệ 8: Hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết?

  Lời giải:

  Hộp bao diêm, rubic, cái nêm, hộp sữa …

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 Công nghệ 8: Hãy cho biết khối đa diện của hình 4.2 được bao bởi các hình gì?

  Lời giải:

  Khối đa diện được bao bởi sáu hình chữ nhật

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 Công nghệ 8: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.1:

  – Các hình 1,2,3 là những hình chiếu gì ?
  – Chúng có hình dạng như thế nào ?
  – Chúng biểu lộ những size nào của hình hộp chữ nhật ?

  Lời giải:

  Bảng 4.1 :

  Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
  1 Hình chiếu đứng Hình chữ nhật Chiều cao h và chiều dài a
  2 Hình chiếu bằng Hình chữ nhật Bề rộng b
  3 Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 Công nghệ 8: Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.4 được bao bởi các hình gì>

  Lời giải:

  Khối đa diện được bao bởi những mặt bên là hình chữ nhật và dưới mặt đáy là hình tam giác .

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 Công nghệ 8: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h4.5), sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2:

  – Các hình 1,2,3 là những hình chiếu gì ?
  – Chúng có hình dạng như thế nào ?

  – Chúng thể hiện các kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?

  Lời giải:

  Bảng 4.2 :

  Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
  1 Hình chiếu đứng Hình chữ nhật Chiều cao h
  2 Hình chiếu bằng Tam giác đều Chiều dài cạnh đáy và chiều cao đáy
  3 Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 Công nghệ 8: Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.6 được bao bởi các hình gì?

  Lời giải:

  Khối đa diện được bao bởi những mặt bên là hình tam giác cân và dưới mặt đáy là hình đa giác đều .

  Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 Công nghệ 8: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (h4.7),sau đó đối chiếu với hình 4.6và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.3:

  – Các hình 1,2,3 là những hình chiếu gì ?
  – Chúng có hình dạng như thế nào ?
  – Chúng biểu lộ những kích cỡ nào của hình chóp đều đáy vuông ?

  Lời giải:

  Bảng 4.3 :

  Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
  1 Hình chiếu đứng Tam giác cân Chiều cao hình chóp h
  2 Hình chiếu bằng Hình vuông Chiều dài cạnh đáy
  3 Chiều dài cạnh đáy Tam giác cân

  Câu 1 trang 18 Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì?

  Lời giải:

  Hình chiếu cạnh là tam giác đều

  Câu 2 trang 18 Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì?

  Lời giải:

  Hình chiếu cạnh là hình vuông vắn

  Bài tập trang 19 Công nghệ 8: Cho các bản vẽ hình chiếu 1,2 và 3 của các vật thể (h4.8):

  a ) Hãy xác lập hình dạng của những vật thể đó .
  b ) Đánh dấu ( x ) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự đối sánh tương quan giữa những bản vẽ 1,2,3 ( h4. 8 ) với những vật thể A, B, C ( h4. 9 ) .

  Lời giải:

  Từ bản vẽ hình chiếu 1 ta vẽ được vật thể như sau

  Giải bài tập Công nghệ 8 | Giải Công nghệ 8 Bai Tap Bai 4 Trang 19

  Từ bản vẽ hình chiếu 2 ta vẽ được vật thể như sau :

  Giải bài tập Công nghệ 8 | Giải Công nghệ 8 Bai Tap Bai 4 Trang 19 1

  Bảng4. 4 :

  Giải bài tập Công nghệ 8 | Giải Công nghệ 8 Bai Tap Bai 4 Trang 19 1

  Source: https://skinfresh.vn
  Category: Học tập