articlewriting1

Công thoát electron của một kim loại là 7 64 giới hạn quang điện

Học tập

Phương pháp giải:

Nội dung chính

  • A. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ nói trên.
  • B. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3).
  • C. Hai bức xạλ1 và λ2.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì bước sóng kích thích phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng giới hạn quang điện của kim loại : λ ≤ λ0
Công thức liên hệ giữa số lượng giới hạn quang điện và công thoát : λ0 = hc / A
Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì bước sóng kích thích phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng giới hạn quang điện của kim loại : λ ≤ λ0
Công thức liên hệ giữa số lượng giới hạn quang điện và công thoát : λ0 = hc / A
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 80
17/12/2021 146

A. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ nói trên.

B. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3).

C. Hai bức xạλ1 và λ2.

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì nguồn năng lượng của Xem đáp án » 17/12/2021 7,422

Trong hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ? Ánh sáng mặt trời chiếu vào ? Xem đáp án » 17/12/2021 1,954

Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 μm. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron ( eV ). Cho h = 6,625. 10-34 h J.s ; c = 3.108 m / s ; e = – 1,6. 10-19 C. Xem đáp án » 17/12/2021 1,784

loadingHãy chọn phát biểu đúng .
Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm kẽm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng Xem đáp án » 17/12/2021 755

loadingGiới hạn quang điện của những kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi, … nằm trong vùng ánh sáng nào ? Xem đáp án » 17/12/2021 496

Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 μm. Công suất của nguồn là 25W .
a ) Tính số phôtôn mà nguồn phát ra trong 1 s .
b ) Chiếu dòng ánh sáng do nguồn phát ra vào mặt một tấm kẽm ( có số lượng giới hạn quang điện là 0,35 μm ). Cho rằng nguồn năng lượng mà quang êlectron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại trọn vẹn biến thành động năng của nó. Hãy tính động năng này .
Lấy h = 6,62. 10-34 J.s ; c = 3.108 m / s. Xem đáp án » 17/12/2021 495

Để giải những bài từ 30.2 đến 30.6 cần sử dụng bảng 30.1 của SGK Vật lý 12 .
loadingGiới hạn quang điện của những kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm … nằm trong vùng ánh sáng nào ?

Xem đáp án » 17/12/2021 301

Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là Xem đáp án » 17/12/2021 248

Cho biết công thoát electron khỏi kẽm là 3,55 ± 0,01 eV. Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng chừng nào có năng lực gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ở kẽm ? Xem đáp án » 17/12/2021 210

loadingHãy chọn phát biểu đúng
Chiếu ánh sáng màu vàng vào mặt một tấm vật tư thì có electron bị bật ra. Tấm kim loại đó chắc như đinh phải là Xem đáp án » 17/12/2021 203

loadingHãy chọn phát biểu đúng .
Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,50 μm lần lượt vào bốn tấm nhỏ có phủ canxi, natri, kali và xesi. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở Xem đáp án » 17/12/2021 191

Xét ba loại êlectron trong một tấm kim loại :
– Loại 1 là những êlectron tự do nằm ngay trên mặt phẳng tấm kim loại .
– Loại 2 là những êlectron tự do nằm sâu bên trong tấm kim loại .
– Loại 3 là những êlectron link ở những nút mạng kim loại .
Những phôtôn có nguồn năng lượng đúng bằng công thoát của êlectron khỏi kim loại nói trên sẽ có năng lực giải phóng những loại êlectron nào khỏi tấm kim loại ? Xem đáp án » 17/12/2021 180

Hăy chọn phát biểu đúng .
Giới hạn quang điện của một kim loại tổng hợp gồm bạc, đồng và kẽm sẽ là Xem đáp án » 17/12/2021 166

Khi nói về thuyết lượng tử, phát biểu nào sau đây là đúng ? Xem đáp án » 17/12/2021 136

Một chùm sáng da cam, song song, không đơn sắc, có hai thành phần là ánh sáng đỏ ( 0,75 μm ) và ánh sáng vàng ( 0,55 μm ). Cường độ chùm sáng là 1 W / mét vuông. Ta hiểu cường độ của chùm sáng là nguồn năng lượng ánh sáng mà ánh sáng tải qua một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh, đặt vuông góc với những tia sáng, trong một đơn vị chức năng thời hạn. Cho rằng cường độ ánh sáng đỏ và cường độ của thánh phần ánh sáng vàng trong chùm sáng là như nhau. Tính số photon ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng chuyển qua diện tích quy hoạnh 1 cm2, đặt vuông góc với những tia sáng trong chùm, trong một đơn vị chức năng thời hạn. Xem đáp án » 17/12/2021 110 Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64. 10-19 J. Chiếu lần lượt vào mặt phẳng tấm kim loại này những bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,21 µm và λ3 = 0,35 µm. Lấy h = 6,625. 10-34 J.s, c = 3.108 m / s. Bức xạ gây được hiện tượng kỳ lạ quang điện so với kim loại đó là
A.không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. B.cả ba bức xạloadingloadingloading C.chỉ có bức xạloading

D.

hai bức xạ (loadingloading

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập