articlewriting1

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl h2 so4 loãng tạo thành muối và nước là

Học tập

Nội dung chính

  • Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl
  • Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là
  • Tính chất hóa học của Oxit bazơ
  • Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan
  • Video liên quan

Bài 1 : Oxit axit làA. những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước .B. những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước .C. những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit .D. những oxit chỉ tác dụng được với muối .Bài 2 : Chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit làA. CaO .B. NaO .C. SO3 .D. CO .Bài 3 : Dãy những oxit bazơ tác dụng được với nước tạo thành dung dịch bazơ tương ứng làA. Na2O, K2O, CaO, BaO .B. CuO, FeO, ZnO, MgO .C. Na2O, K2O, CuO, BaO .D. Al2O3, FeO, CuO, MgO .Bài 4 : Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A làA. 1M .B. 0,5 M .C. 0,25 M .D. 2M .Bài 5 : Phản ứng vừa đủ giữa axit và bazơ gọi là phản ứngA. trung hòa .B. oxi hóa khử .C. hóa hợp .D. thế .Bài 6 : Dãy những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng làA. Cu, Ba ( OH ) 2, FeO, BaCl2 .B. Fe, NaOH, CO2, AgNO3 .C. Mg, KOH, FeO, Ba ( NO3 ) 2 .D. Cu, NaOH, SO2, BaCl2Bài 7 : Chỉ cần dùng một thuốc thử nào để hoàn toàn có thể phân biệt ba lọ mất nhãn chứa riêng không liên quan gì đến nhau 3 dung dịch : H2SO4, BaCl2, NaCl .A. Quỳ tím .B. Cu .C. Dung dịch AgNO3 .D. Dung dịch Ba ( OH ) 2Bài 8 : Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 ( ở đktc ) vào 2 lít dung dịch Ca ( OH ) 2 0,1 M, sau phản ứng thu được dung dịchA. CaCO3B. CaCO3 và Ca ( HCO3 ) 2C. Ca ( HCO3 ) 2D. CaCO3 và Ca ( OH ) 2 dưBài 9 : Cho 9,6 gam Cu phản ứng trọn vẹn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Sau phản ứng thu được V lít khí SO2 ở đktc. Giá trị của V làA. 3,36 lít .B. 2,24 lít .C. 4,48 lít .D. 5,6 lít .Bài 10 : Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20 %. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng làA. 80 gam .B. 90 gam .C. 100 gam .D. 110 gam. Câu 2 Có bốn sắt kẽm kim loại : X, Y, Z, O đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết rằng : + X và Y không phản ứng với dung dịch HCl + Z và O tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro. + X tác dụng với dung dịch muối của Y và giải phóng Y. + O tác dụng với dung dịch muối của Z và giải phóng Z .Hãy xác lập thứ tự sắp xếp những sắt kẽm kim loại trên theo chiều hoạt động hóa học giảm dầnA.X, Y, Z, OB.O, Z, X, YC.X, O, Z, YD.Y, X, O, Z

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là, được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến nội dung bài Hóa học 9 Bài 1 : Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit, cũng như bài đặc thù hóa học của axit. Hy vọng với nội dung câu hỏi kèm hướng dẫn giải chi tiết cụ thể, sẽ giúp bạn đọc củng cố lại kiến thức và kỹ năng đã được học cũng như từ đó vận dụng vào làm những dạng câu hỏi tương quan .

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là

A. CO2, SO2, Fe2O3B. SO2, Na2O, CaOC. Fe2O3, Na2O, CaOD. Fe2O3, SO2, CuO .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là oxit bazoLoại đáp án A, B, D vì trong đáp án có oxit axit là : CO2, SO3Đáp án đúng là C

Tính chất hóa học của Oxit bazơ

1. Khái niệm về Oxit bazơ

Thường là oxit của sắt kẽm kim loại tương ứng với một bazơVí dụ : Na2O tương ứng với bazơ NaOHCu2O tương ứng với bazơ Cu ( OH ) 2

2. Phân loại

Oxit bazơ tan : Na2O, K2O, BaO, CaO, …Oxit bazơ không tan : CuO, Fe2O3, MgO, …

3. Tính chất hóa học của Oxit bazơ

  • Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

Một số Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ ( kiềm )Phương trình phản ứng : Oxit bazơ + H2O → Bazơ

Ví dụ:

BaO ( r ) + H2O ( dd ) → Ba ( OH ) 2BaO + H2O ( dd ) → Ba ( OH ) 2Một số oxit bazơ khác tác dụng với nước như : K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO, …

  • Oxit bazơ tác dụng với Axit

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nướcPhương trình phản ứng : Oxit bazơ + Axit → Muối + H2O

Ví dụ:

CuO ( r ) + HCl ( dd ) → CuCl2 ( dd ) + H2OBaO + 2HC l → BaCl2 + H2O

  • Oxit bazơ tác dụng với Oxit axit

Một số oxit bazơ ( là những oxit bazơ tan trong nước ) tác dụng với oxit axit tạo thành muốiPhương trình phản ứng : Oxit bazơ + Oxit axit → Muối

Ví dụ:

CaO + CO2 → CaCO3BaO + CO2 → BaCO3

Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit tác dụng với dung dịch axit?

A. CO2, Na2O, Al2O3B. SO2, CO, Fe2O3C. SiO2, CO2, Al2O3D. CaO, Al2O3, Fe2O3

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ

A. CO2, CaO, K2OB. CO2, SiO2, Li2OC. SO2, P2O5, CO2D. FeO, CO2, P2O5

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. CO2, K2O, SO3B. N2O, CaO, CO2C. N2O5, SO2, CO2D. CaO, CO2, Na2O

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4. Cho các chất sau: H2O, K2O, CO2, FeO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

A. 4B. 5C. 6D. 3

Xem đáp án

Đáp án B…………………Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu dụng Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .Ngoài ra, VnDoc. com đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học cơ sở không tính tiền trên Facebook : Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu 209864: Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO.

B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O.

C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.

D. MgO, Fe2O3, SO2, P2O5.

Các oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4 là những oxit bazơ hoặc những oxit lưỡng tính. Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ làĐể bảo đảm an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực thi theo cách :Dãy sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng làĐể nhận ra dung dịch H2SO4, người ta thường dùng

Dung dịch HCl không tác dụng với chất nào sau đây?

Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy quy trìnhCông thức hóa học của axit sunfuric là :Khả năng tan của H2SO4 trong nước làChất tác dụng được với dung dịch axit HCl làNhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là :Axit clohiđric có công thức hóa học là :Để phân biệt ba dung dịch HCl, H2SO4, HNO3, nên dùng
Dãy những oxit nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng ?Chất nào hoàn toàn có thể dùng để nhận ra axit sunfuric và muối sunfat ?Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành mẫu sản phẩm có chất khí :

Cho 0,1 mol sắt kẽm kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là :

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập