1 3

Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022

Tin tức tổng hợp
2022 – 03-22 T22 : 49 : 15-04 : 002022 – 03-22 T22 : 49 : 15-04 : 00https://skinfresh.vn/Tin-hoc/de-thi-cuoi-hoc-ki-2-mon-tin-hoc-lop-3-nam-2021-2022-14545.html

https://skinfresh.vn/uploads/sach-giai-com-logo.png

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Để soạn thảo văn bản em sử dụng phần mềm nào ?
A. Paint    
B. Powpoin    
C. Word
D. TuxTyping

Câu 2: Để xóa kí tự ta sử dụng 2 phím là:
A. Delete và Backspace    
B. Delete và Shift    
C. Backspace và Ctrl
D. Casps Lock và Enter

Câu 3: Để chèn hình vuông vào soạn thảo văn bản em chọn lệnh nào ?
1

Câu 4: Để chọn chữ kiểu in nghiêng em chọn lệnh ?
A. B    
B. A    
C. U
D. I

Câu 5: Để gõ toàn bộ chữ in hoa em nhấn phím nào trên bàn phím ?
A. Caps Lock    
B. Delete    
C. Ctrl
D. Enter

Câu 6: Để có được dấu “huyền” em gõ phím nào trên bàn phím ?
A. S    
B. J    
C. X
D. F

Câu 7: Em nhấn phím nào để bắt đầu trình chiếu ?
A. Phím F5    
B. Phím F6    
C. Phím F7
D. Phím F9

Câu 8: Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em làm thế nào ?
A. Chọn Insert, chọn Picture    
B. Chọn Insert chọn Shapes    
C. nhấn Ctrl+B
D. nhấn Ctrl+U

Câu 9: Để thay đổi nền trang trình chiếu ?
A. Không thể thay đổi nền    C. Chọn Design sau đó chọn mẫu
B. Chọn Insert sau đó chọn Shapes    D. Cả 3 câu trên sai

Câu 10: Khi nào em sử dụng trình chiếu ?
A. Trình chiếu thuyết trình  
B. Học toán qua phần mềm    
 C. Soạn thảo văn bản
D. Vẽ một bức tranh

Câu 11: Hãy điền các từ còn thiếu vào dấu ……….. để có được câu hoàn chỉnh.
Để gõ chữ cái tiếng Việt theo kiểu gõ Telex:
1.    Để gõ dấu “Sắc” em nhấn phím : ………………
2.    Để gõ dấu “Huyền” em nhấn phím : ………………
3.    Để gõ dấu “Hỏi” em nhấn phím : ………………
4.    Để gõ dấu “Ngã” em nhấn phím : ………………
5.    Để gõ dấu “Nặng” em nhấn phím : ………………
 

A. PaintB. PowpoinC. WordD. TuxTypingA. Delete và BackspaceB. Delete và ShiftC. Backspace và CtrlD. Casps Lock và EnterA. BB. AC. UD. IA. Caps LockB. DeleteC. CtrlD. EnterA. SB. JC. XD. FA. Phím F5B. Phím F6C. Phím F7D. Phím F9A. Chọn Insert, chọn PictureB. Chọn Insert chọn ShapesC. nhấn Ctrl+BD. nhấn Ctrl+UA. Không thể thay đổi nền C. Chọn Design sau đó chọn mẫuB. Chọn Insert sau đó chọn Shapes D. Cả 3 câu trên saiA. Trình chiếu thuyết trìnhB. Học toán qua phần mềmC. Soạn thảo văn bảnD. Vẽ một bức tranh1. Để gõ dấu “Sắc” em nhấn phím : ………………2. Để gõ dấu “Huyền” em nhấn phím : ………………3. Để gõ dấu “Hỏi” em nhấn phím : ………………4. Để gõ dấu “Ngã” em nhấn phím : ………………5. Để gõ dấu “Nặng” em nhấn phím : ………………

II. THỰC HÀNH  (4 điểm)

Câu 12. Hãy thiết kế bài trình chiếu gồm 1 đến 2 trang để giới thiệu về bản thân (Em tên gì ?, ngày sinh của em ?, em học lớp nào ?, gia đình em có mấy người ? …. ) sau đó lưu bài vào máy tính với tên của em.
 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIN HỌC 
Thời gian: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM (6 Điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C A D D A D A A C A

Câu 11. (1 điểm) – (mỗi câu điền đúng 0,2 điểm)
1 – S    2 – F    3 – R    4 – X    5 – J

II. Thực hành (4 điểm)  

Câu 12: 
–  Khởi động phần mềm (1 điểm)
–  Chọn nền, soạn nội dung giới thiệu trình bày đúng đẹp (2 điểm)
–  Lưu bài (1 điểm)
 ( 1 điểm ) – ( mỗi câu điền đúng 0,2 điểm ) 1 – S 2 – F 3 – R 4 – X 5 – J – Khởi động ứng dụng ( 1 điểm ) – Chọn nền, soạn nội dung trình làng trình diễn đúng đẹp ( 2 điểm ) – Lưu bài ( 1 điểm )