articlewriting1

Địa lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Học tập

Địa lí 8 Bài 15 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về đặc điểm dân cư khu vực Đông Nam Á. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Địa lí 8 trang 53.

Soạn Địa lí 8 Bài 15 giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của các thầy cô. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Lý thuyết Địa 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

1. Đặc điểm dân cư.

– Là khu vực đông dân ( 536 triệu người năm 2002 ).

– Gia tăng dân số khá nhanh: 1,5% (cao hơn mức trung bình châu Á và thế giới – 1,3%)

– Ngôn ngữ thông dụng là tiếng Anh, Hoa và Mã Lai. => Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, giao lưu hợp tác thuận tiện. – Nhiều dân tộc bản địa thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it cùng chung sống. – Dân cư tập trung chuyên sâu đông ở đồng bằng châu thổ và vùng ven biển.

 • Quốc gia có dân sô đông nhất, diện tích lớn là In-đô-nê-xi-a.
 • Quốc gia có diện tích nhỏ nhất là Đông Nam Á là Xin-ga-po.

2. Đặc điểm xã hội.

– Các vịnh biển ăn sâu vào đất liền thuận tiện cho những luồng di dân, ằm trên đường di lưu, di cư của những dòng người cổ trong quá khứ. – Các nước có nhiều nét tương đương :

 • Trong sinh hoạt, sản xuất: trồng lúa nước, dùng trâu bò làm sức kéo, dùng gạo làm lương thực chính….
 • Có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc: đều là các nước bị thuộc địa, bị chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ II.

– Đa dạng trong văn hóa truyền thống từng dân tộc bản địa : về tôn giáo và những tín ngưỡng địa phương. => Tất cả những nét tương đương là những điều kiện kèm theo thuận tiện cho sự hợp tác tổng lực cùng tăng trưởng trong khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Giải bài tập SGK Địa lí 8 Bài 15

Câu 1

Dựa vào lược đồ hình 6.1 và kiến thức và kỹ năng đã học, nhận xét và lý giải sự phân bổ dân cư của khu vực Khu vực Đông Nam Á ?

Gợi ý đáp án:

– Dân cư phân bổ không đều.

 • Dân cư tập trung đông (trên 100 người/km2) ở vùng ven biển của Việt Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, Một số đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
 • Trong nội địa và ở các đảo dân cư tập trung ít hơn.

– Nguyên nhân do vùng ven biển thường có những đồng bằng với những điều kiện kèm theo thuận tiện cho con người sinh sống và tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, kiến thiết xây dựng những làng mạc, thành phố.

Câu 2

Đọc những thông tin trong bảng 15.2, hãy thống kê những nước Khu vực Đông Nam Á theo diện tích quy hoạnh từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào ?

Gợi ý đáp án:

– Diện tích từ nhỏ đến lớn : Xin-ga-po, Bru-nây, Đông-ti-mo, Cam-pu-chia, Lào, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Nước Ta, Đất nước xinh đẹp Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a. – Dân số từ ít đến nhiều : Bru-nây, Đông-ti-mo, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, xứ sở của những nụ cười thân thiện, Nước Ta, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.

Câu 3

Đặc điểm dân số, phân bổ dân cư, sự tương đương và phong phú trong xã hội của những nước Khu vực Đông Nam Á tạo thuận tiện và khó khăn vất vả gì cho sự hợp tác giữa những nước ?

Gợi ý đáp án:

– Thuận lợi : Tạo điều kiện kèm theo để những nước giao lưu văn hóa truyền thống, kinh tế tài chính, hợp tác để cùng tăng trưởng. – Khó khăn : sự sự không tương đồng về ngôn từ, văn hóa truyền thống, tôn giáo của mỗi nước.

Địa lí 8 Bài 15 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về đặc điểm dân cư khu vực Đông Nam Á. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Địa lí 8 trang 53.

Soạn Địa lí 8 Bài 15 giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của các thầy cô. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Lý thuyết Địa 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

1. Đặc điểm dân cư.

– Là khu vực đông dân ( 536 triệu người năm 2002 ). – Gia tăng dân số khá nhanh : 1,5 % ( cao hơn mức trung bình châu Á và quốc tế – 1,3 % ) – Ngôn ngữ thông dụng là tiếng Anh, Hoa và Mã Lai. => Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, giao lưu hợp tác thuận tiện. – Nhiều dân tộc bản địa thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it cùng chung sống. – Dân cư tập trung chuyên sâu đông ở đồng bằng châu thổ và vùng ven biển.

 • Quốc gia có dân sô đông nhất, diện tích lớn là In-đô-nê-xi-a.
 • Quốc gia có diện tích nhỏ nhất là Đông Nam Á là Xin-ga-po.

2. Đặc điểm xã hội.

– Các vịnh biển ăn sâu vào đất liền thuận tiện cho những luồng di dân, ằm trên đường di lưu, di cư của những dòng người cổ trong quá khứ. – Các nước có nhiều nét tương đương :

 • Trong sinh hoạt, sản xuất: trồng lúa nước, dùng trâu bò làm sức kéo, dùng gạo làm lương thực chính….
 • Có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc: đều là các nước bị thuộc địa, bị chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ II.

– Đa dạng trong văn hóa truyền thống từng dân tộc bản địa : về tôn giáo và những tín ngưỡng địa phương. => Tất cả những nét tương đương là những điều kiện kèm theo thuận tiện cho sự hợp tác tổng lực cùng tăng trưởng trong khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Giải bài tập SGK Địa lí 8 Bài 15

Câu 1

Dựa vào lược đồ hình 6.1 và kiến thức và kỹ năng đã học, nhận xét và lý giải sự phân bổ dân cư của khu vực Khu vực Đông Nam Á ?

Gợi ý đáp án:

– Dân cư phân bổ không đều.

 • Dân cư tập trung đông (trên 100 người/km2) ở vùng ven biển của Việt Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, Một số đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
 • Trong nội địa và ở các đảo dân cư tập trung ít hơn.

– Nguyên nhân do vùng ven biển thường có những đồng bằng với những điều kiện kèm theo thuận tiện cho con người sinh sống và tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, thiết kế xây dựng những làng mạc, thành phố.

Câu 2

Đọc những thông tin trong bảng 15.2, hãy thống kê những nước Khu vực Đông Nam Á theo diện tích quy hoạnh từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào ?

Gợi ý đáp án:

– Diện tích từ nhỏ đến lớn : Xin-ga-po, Bru-nây, Đông-ti-mo, Cam-pu-chia, Lào, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Nước Ta, Thailand, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a. – Dân số từ ít đến nhiều : Bru-nây, Đông-ti-mo, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Thailand, Nước Ta, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.

Câu 3

Đặc điểm dân số,phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?

Gợi ý đáp án:

– Thuận lợi : Tạo điều kiện kèm theo để những nước giao lưu văn hóa truyền thống, kinh tế tài chính, hợp tác để cùng tăng trưởng. – Khó khăn : sự sự không tương đồng về ngôn từ, văn hóa truyền thống, tôn giáo của mỗi nước.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập