articlewriting1

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? a. hcl. b. na2so4. c. naoh. d. kcl.

Tin tức tổng hợp

Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là có tính bazơ được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh phải có phải trường kiềm, do đó để hoàn toàn có thể hoàn thành xong tốt dạng câu hỏi này, bạn đọc phải xác lập đúng mực thiên nhiên và môi trường của dung dịch đó. Dưới đây VnDoc sẽ đưa ra nội dung cụ thể, cũng như những quan tâm trong quy trình làm bài tập. Mời những bạn tìm hiểu thêm .Nội dung chính

 • Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh
 • Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
 • Sự biến đổi màu quỳ tím như thế nào
 • 1. Đối với hợp chất vô cơ
 • 2. Đối với hợp chất hữu cơ
 • Bài tập vận dụng liên quan
 • Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh
 • Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím
 • Quỳ tím đổi màu như thế nào
 • Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. KCl .

B. K2SO4.

C. KOH .D. KNO3 .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A. KCl được tạo từ bazo mạnh KOH và axit mạnh HCl => dung dịch KCl có thiên nhiên và môi trường trung tính => không làm đổi màu quỳ tímB. K2SO4 được tạo từ bazo mạnh KOH và axit mạnh H2SO4 => dung dịch K2SO4 có môi trường tự nhiên trung tính => không làm đổi màu quỳ tímC. KOH là dung dịch kiềm mạnh => làm quỳ tím chuyển màu xanhD. KNO3 được tạo từ bazo mạnh KOH và axit mạnh HNO3 => dung dịch KNO3 có thiên nhiên và môi trường trung tính => không làm đổi màu quỳ tím

Đáp án C

Sự biến đổi màu quỳ tím như thế nào

1. Đối với hợp chất vô cơ

Quỳ tím đổi màu đỏ khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính axit .

Thí dụ: HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, …

Quỳ tím đổi màu xanh khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính bazo .

Thí dụ: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, …

Quỳ tím không đổi màu khi dung dịch đó là trung tính ( tính axit = tính bazo ) .

Thí dụ: NaCl, Ca(NO3)2, H2O, KNO3,…..

Cách xác định môi trường của một muối:

+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu thì có thiên nhiên và môi trường axit, pH < 7+ Muối được tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh thì có thiên nhiên và môi trường bazo, pH > 7+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh thì có môi trường tự nhiên trung tính, pH = 7

2. Đối với hợp chất hữu cơ

Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím

Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh.

Amino axitSố nhóm NH2 = số nhom COOH => Không làm đổi màu quỳ tímSố nhóm NH2 > số nhóm COOH => Làm quỳ tím hóa xanh ( Ví dụ : Lysin )Số nhóm NH2 < số nhóm COOH => Làm quỳ tím hóa đỏ ( Ví dụ : Axit glutamic )

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Axit glutamic .B. Alanin .C. Glyxin .D. Metylamin .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2.Hợp chất hữu cơ làm đổi màu dung dịch quì tím (dung môi H2O) là

A. axit benzoicB. phenol .C. anilin .D. glyxin

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3.Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaCl .B. Na2SO4 .C. NaOH .D. NaNO3 .

Xem đáp án

Đáp án C

A. NaCl được tạo từ bazo mạnh NaOH và axit mạnh HCl => dung dịch NaCl có môi trường tự nhiên trung tính => không làm đổi màu quỳ tímB. Na2SO4 được tạo từ bazo mạnh NaOH và axit mạnh H2SO4 => dung dịch Na2SO4 có môi trường tự nhiên trung tính => không làm đổi màu quỳ tímC. NaOH là dung dịch kiềm mạnh => làm quỳ tím chuyển màu xanhD. NaNO3 được tạo từ bazo mạnh NaOH và axit mạnh HNO3 => dung dịch NaNO3 có thiên nhiên và môi trường trung tính => không làm đổi màu quỳ tím

Câu 4.Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. C2H5OHB. CH3NH2C. H2NCH2COOHD. CH3COOHD. CH3COOH

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 5.Cả các chất trong dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím?

A. H2SO4, KCl, Ca ( OH ) 2 .B. NaOH, HNO3, CuSO4 .C. FeCl3, HCl, KOH .D. Ba ( OH ) 2, H3PO4, H2SO3 .

Xem đáp án

Đáp án D

Loại A vì có KCl không đổi màu quỳ còn Ca ( OH ) 2 làm quỳ hóa xanh, H2SO4 làm quỳ hóa đỏ )Loại B vì CuSO4 không đổi màu quỳ, còn NaOH làm quỳ hóa xanh, HNO3 làm quỳ hóa đỏ ,Loại C vì FeCl3 không đổi màu quỳ còn HCl làm quỳ hóa đỏ, KOH làm quỳ hóa xanh )Chọn D vì Ba ( ( OH ) 2 là quỳ hóa xanh, H2SO3 và H3PO4 là quỳ hóa đỏ……………………………………Trên đây VnDoc. com vừa ra mắt tới những bạn bài viết Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kiến thức và kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất.

Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải đáp những vướng mắc tương quan đến dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh, từ đó bạn đọc biết cách xác lập môi trường tự nhiên của những chất, dung dịch làm quỳ tím hóa xanh sẽ có môi trường tự nhiên kiềm. Nội dung chi tiết cụ thể câu hỏi cũng như đáp án dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím, được VnDoc biên soạn chi tiết cụ thể dưới đây .

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

 • Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím
 • Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh
 • Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ
 • Dãy các bazo làm phenolphtalein hóa đỏ
 • Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím

A. HClB. Na2SO4C. NaOHD. KCl

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A. HCl là axit mạnh làm quỳ tím hóa đỏB. Na2SO4 có thiên nhiên và môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màuC. NaOH là bazo mạnh do đó làm quỳ tím hóa xanhD. KCl có môi trường tự nhiên trung tính không làm quỳ tím đổi màu

Đáp án C.

Quỳ tím đổi màu như thế nào

Quỳ tím đổi màu đỏ khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính axit.

Ví dụ : HCl, H2SO4, HNO3, …

Quỳ tím đổi màu xanh khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính bazo.

Ví dụ : NaOH, KOH, Ba ( OH ) 2, …

Quỳ tím không đổi màu khi dung dịch đó là trung tính (tính axit = tính bazo).

Ví dụ : KCl, K2SO4, H2O+ Kiểm tra độ pH dựa trên bảng màu quy chuẩn .+ pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh : Dung dịch mang tính acid+ pH 7 đến 14 làm quỳ tím hoá đỏ : Dung dịch mang tính bazo+ Giấy quỳ chỉ thị màu số 7 : Môi trường trung tính .

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. KCl .B. K2SO4 .C. KOH .D. KNO3 .

Xem đáp án

Đáp án C

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh làA. KCl được tạo từ axit mạnh là HCl và bazo mạnh KOH => KCl có thiên nhiên và môi trường trung tínhB. K2SO4 được tạo từ axit mạnh là H2SO4 và bazo mạnh KOH => K2SO4 có môi trường tự nhiên trung tínhC. KOH là bazo mạnh, có thiên nhiên và môi trường kiềm làm quỳ tím hóa xanhD. KNO3 được tạo từ axit mạnh là HNO3 và bazo mạnh KOH => KNO3 có thiên nhiên và môi trường trung tính

Câu 2. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Axit glutamic .B. Alanin .C. Glyxin .D. Metylamin .

Xem đáp án

Đáp án D

Sự đổi màu của quỳ tím khi gặp amin, amino axit :

*Amin:

Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím .Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh .

*Amino axit:

Số nhóm NH2 = số nhóm COOH ⟹ Không làm đổi màu quỳ tímSố nhóm NH2 > số nhóm COOH ⟹ Làm quỳ tím hóa xanh ( VD : Lysin )Số nhóm NH2 < số nhóm COOH ⟹ Làm quỳ tím hóa đỏ ( VD : Axit glutamic )Giải chi tiết cụ thể :Dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh là metylamin ( CH3NH2 ) .

Câu 3. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh

A. AlaninB. AnilinC. GlyxinD. Lysin

Xem đáp án

Đáp án D

Anilin có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím .Alanin và glyxin có số nhóm NH2 bằng số nhóm COOH => Không làm đổi màu quỳ tím .Lysin số nhóm NH2 ( 2 nhóm ) > số nhóm COOH ( 1 nhóm ) => Làm quỳ tím hóa xanh .

Câu 4. Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

A. CH3OOHB. NH3C. NaClD. HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

CH3COOH và HNO3 làm quỳ tím chuyển màu đỏNH3 làm quỳ tím đổi màu xanhNaCl không làm quỳ đổi màu

Câu 5. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Anilin .B. Glyxin .C. Axit axetic .D. Etylamin .

Xem đáp án

Đáp án D Etylamin

Câu 6.Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh là:

A. COB. CO2C. K2OD. CuO

Xem đáp án

Đáp án C

……………………………………

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .