articlewriting1

[ĐÚNG] Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường đơn? – Top Tài Liệu

Học tập

Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường đơn? ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo

Câu hỏi

Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường đơn?
A. Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ
B. Tinh bột, xenlulôzơ, kitin
C. Galactôzơ, lactôzơ, tinh bột
D. Glucôzơ, saccarôzơ, xenlulôzơ

Lời giải :

đáp án đúng : A
Đường đơn gồm có : Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơTinh bột, xenlulozơ là đường đa. Saccarozơ, lactozơ là đường đôi .

Kiến thức tham khảo

Đặc điểm, phân loại, chức năng của cacbonhiđrat

1. Đặc điểm chung
Cacbonhiđrat là hợp chất hữu cơ .
Chỉ chứa 3 loại nguyên tố : Cacbon ( C ), Hidro ( H ), Oxi ( O ) .
Được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân
Một trong những đơn phân hầu hết là đường đơn 6 cacbon như : glucozo, fructozo và galactozo .
2. Phân loại cacbonhiđrat
– Dựa vào số lượng đơn phân trong phân tử, có 3 loại cacbonhiđrat .
– Đường đơn
Cấu tạo : 1 phân tử đường đơn link lại với nhau .
Ví dụ : Glucozo ( đường nho ), fructozo ( đường quả ) và galactozo ( đường sữa ) .
– Đường đôi
Cấu tạo : 2 phân tử đường đơn link lại với nhau .
Ví dụ :
Saccarozo ( đường mía ) do glucozo + fructozo .

Lactozo (đường sữa) do glucozo + galactozo.
– Đường đa

Cấu tạo : gồm rất nhiều phân tử đường đơn link với nhau .
Ví dụ : Tinh bột ( hạt cây ), xenlulozo, Kitin, Glicogen trong gan .
3. Chức năng cabonhiđrat
– Là nguồn nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và khung hình .
– Là thành phần cấu trúc nên tế bào và những bộ phận của khung hình .
– Cabonhiđrat link với protein tạo nên những phân tử glicoprotein ( là những bộ phận cấu trúc nên những thành phần khác của tế bào ) .

Cách hấp thụ, vai trò của đường đơn

1. Hấp thu đường đơn
Cơ thể con người chỉ hấp thu được những đường đơn. Quá trình hấp thu này diễn ra ở niêm mạc ruột. Đường đôi và đường đa, thực chất là những đường đơn link với nhau .
Thế nên khung hình phải cắt rời những link này để hấp thu những đường đơn. Quá trình cắt rời này gọi là tiêu hóa, mở màn từ miệng và lê dài xuyên qua dạ dày xuống đến ruột .
Enzyme tiêu hóa của khung hình rất yêu thích link dễ của đường đôi và của tinh bột mạch thẳng – amylose nên chúng cắt rất nhanh và lượng đường đơn sinh ra được hấp thu vào máu rất nhanh .
trái lại, enzyme tiêu hóa không thích link của tinh bột mạch nhánh nên xôi nếp đương nhiên sẽ khó tiêu hơn cơm gạo. Ngoài ra, khung hình trọn vẹn không tiêu hóa chất xơ, rau câu và những loại gum tạo đông vì không có enzyme tiêu hóa tương thích. Không có tiêu hóa sẽ không có hấp thu .
Tốc độ tiêu hóa và hấp thu của họ nhà chất bột đường nhờ vào rất nhiều vào những thực phẩm khác được ăn vào cùng với nó, đặc biệt quan trọng là chất xơ. Quá trình tiêu hóa và hấp thu chất bột đường diễn ra chậm sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất, đặc biệt quan trọng là những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường .

2. Vai tròHấp thu đường đơn
Cơ thể con người chỉ hấp thu được các đường đơn. Quá trình hấp thu này diễn ra ở niêm mạc ruột. Đường đôi và đường đa, bản chất là các đường đơn liên kết với nhau.

Thế nên khung hình phải cắt rời những link này để hấp thu những đường đơn. Quá trình cắt rời này gọi là tiêu hóa, khởi đầu từ miệng và lê dài xuyên qua dạ dày xuống đến ruột .
Enzyme tiêu hóa của khung hình rất ưu thích link dễ của đường đôi và của tinh bột mạch thẳng – amylose nên chúng cắt rất nhanh và lượng đường đơn sinh ra được hấp thu vào máu rất nhanh .
trái lại, enzyme tiêu hóa không thích link của tinh bột mạch nhánh nên xôi nếp đương nhiên sẽ khó tiêu hơn cơm gạo. Ngoài ra, khung hình trọn vẹn không tiêu hóa chất xơ, rau câu và những loại gum tạo đông vì không có enzyme tiêu hóa tương thích. Không có tiêu hóa sẽ không có hấp thu .
Tốc độ tiêu hóa và hấp thu của họ nhà chất bột đường nhờ vào rất nhiều vào những thực phẩm khác được ăn vào cùng với nó, đặc biệt quan trọng là chất xơ. Quá trình tiêu hóa và hấp thu chất bột đường diễn ra chậm sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất, đặc biệt quan trọng là những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường .

Vai trò đường đơn glucose
Glucose là một chất dinh dưỡng có giá trị của con người, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Cụ thể glucose:

Cung cấp năng lượng cho cơ thể: Khi đi vào cơ thể, glucose sẽ chuyển hóa thành năng lượng và các dưỡng chất cần thiết khác. Đặc biệt, đường còn có tác dụng kích thích sản sinh insulin giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, hệ thống tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.
Đường Glucose khi được hấp thụ vào trong cơ thể sẽ được dự trữ ở gan, trở thành nguồn năng lượng dự trữ dưới dạng glycogen. Chúng sẽ được huy động sử dụng khi cơ thể người bị thiếu hụt năng lượng.

Glucose là một chất dinh dưỡng có giá trị của con người, đặc biệt quan trọng là so với người già và trẻ nhỏ. Cụ thể glucose :

Cung cấp năng lượng cho cơ thể: Khi đi vào cơ thể, glucose sẽ chuyển hóa thành năng lượng và các dưỡng chất cần thiết khác. Đặc biệt, đường còn có tác dụng kích thích sản sinh insulin giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, hệ thống tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.
Đường Glucose khi được hấp thụ vào trong cơ thể sẽ được dự trữ ở gan, trở thành nguồn năng lượng dự trữ dưới dạng glycogen. Chúng sẽ được huy động sử dụng khi cơ thể người bị thiếu hụt năng lượng.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập