articlewriting1

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 60 Hóa lớp 9: Sắt

Học tập

[Bài 19 Hóa học 9] – Tóm tắt kiến thức trọng tâm Sắt và giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9: Sắt – Chương 2.

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Sắt là sắt kẽm kim loại màu trắng xám, khi ỗ dạng bột có màu đen. Sắt có tính nhiễm từ ( bị nam châm hút hút và sắt cũng hoàn toàn có thể nhiễm từ trở thành nam châm từ ). Khối lượng riêng D = 7,86 g / cm3, nóng chảy ở 1539 ° c. Sắt dẻo nên dễ rèn .

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Sắt là sắt kẽm kim loại có hóa trị II và III .
1. Tác dụng với phi kim
a ) Tác dụng với oxi .
3F e + 2O2 → Fe3O4 ( oxit sắt từ, sắt có hóa trị II và III )
b ) Tác dụng với phi kim khác .
2F e + 3C l2 → 2F eCl3
2. Tác dụng với dung dịch axit :
Sắt tính năng với HCl, H2SO4 loãng tạo thành muối sắt ( II ) và giải phóng Hg .
Fe + 2HC l → FeCl2, + H2
Chú ỷ : Sắt không tính năng với HN03, H2S04đặc, nguội .
3. Tác dụng với dung dịch muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn sắt .
Fe + CuSO4 -> FeSO4 + CuQuảng cáo

Hướng dẫn giải bài tập bài 19 SGK Hóa 9 trang 60

Bài 1.  Sắt có những tính chất hoá học nào ? Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Xem triết lý phía trên .

Bài 2 trang 60: Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt: Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.

Đáp án bài 2:

a ) 3F e + 2O2 → Fe3O4
b ) 2F e + 3C l2 → 2F eCl3
FeCl3 + 3N aOH → 3N aCl + Fe ( OH ) 3
2F e ( OH ) 3 → Fe2O3 + 3H2 O

Bài 3: Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Quảng cáo

Trả lời bài 3:Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, nhôm bị hòa tan hết, còn sắt không phản ứng:

2A l + 2N aOH + 2H2 O -> 2N aAlO2 + 3H2
Lọc bỏ dung dịch, chất rắn thu được là Fe .

Bài 4. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?

a ) Dung dịch muối Cu ( NO3 ) 2 ;
b ) H2SO4 đặc, nguội ;
c ) Khí Cl2 ;
d ) Dung dịch ZnSO4 .
Viết những phương trình hoá học và ghi điều kiện kèm theo, nếu có .

Đáp án bài 4: Sắt tác dụng được với dung dịch Cu(N03)2 và khí Cl2.

Fe + Cu ( NO3 ) 2 — > Fe ( NO3 ) 2 + Cu
2F e + 3C l2 — > 2F eCl3

Bài 5. Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a ) Cho A tính năng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng chất rắn còn lại sau phản ứng .
b ) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa trọn vẹn dung dịch B .

Giải bài 5: a) Số mol CuSO4 = 1.0,01 = 0,01 mol

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Phản ứng : 0,01 0,01 -> 0,01 0,01 ( mol )
Chất rắn A gồm Cu và Fe dư, khi cho A vào dung dịch HCl dư chỉ có Fe phản ứng và bị hòa tan hết Fe + 2HC l -> FeCl2 + H2
Chất rắn còn lại là Cu = 0,01. 64 = 0,64 gam

b) Dung dịch В có FeSO4 + NaOH?

FeSO4 + 2N aOH → Na2SO4 + Fe ( OH ) 2
Phản ứng : 0,01 → 0,02 0,01 0,01 ( mol )
VddNaOH = n / CM = 0,02 / 1 = 0,02 lit = 20 ml

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập