articlewriting1

Giáo án môn Công nghệ khối 10 – Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản – Giáo Án, Bài Giảng

Học tập
I / Mục tiêu :1. Về kiến thức và kỹ năng :- Hiểu đc mđích, ý nghĩa của công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản .

 – Biết đc đặc điểm cb của nông, lâm, thuỷ sản và ảnh hưởng của ĐKMT đến chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong bảo quản, chế biến.

2. Về kĩ năng và thái độ :Rèn luyện ý thức dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản trong SX và đời sống .II / Chuẩn bị :- GV : giáo án + SGK + Tranh .- HS : vở ghi + SGK .III / Tiến trình bài dạy :

 

doc10 trang | Chia sẻ : lephuong6688| Lượt xem : 9283

| Lượt tải: 2

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ khối 10 – Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Lớp dạy10A Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Lớp dạy : 10B Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Chương III : dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản. Bài 40 : mục tiêu, ý nghĩa của công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản. ( Tiết 35 ) I / Mục tiêu : 1. Về kỹ năng và kiến thức : – Hiểu đc mđích, ý nghĩa của công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản. – Biết đc đặc thù cb của nông, lâm, thuỷ sản và ảnh hưởng tác động của ĐKMT đến chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong dữ gìn và bảo vệ, chế biến. 2. Về kĩ năng và thái độ : Rèn luyện ý thức dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản trong SX và đời sống. II / Chuẩn bị : – GV : giáo án + SGK + Tranh. – HS : vở ghi + SGK. III / Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : Không. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung – Việc dữ gìn và bảo vệ nông, lâm, thuỷ sản nhằm mục đích mđích gì ? chúng đc dữ gìn và bảo vệ ở đâu ? – Việc chế biến nông, lâm, thuỷ sản nhằm mục đích mđích, ý nghĩa gì ? – Sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản có những đặc thù gì ? – Trong quy trình dữ gìn và bảo vệ ĐKMT tác động ảnh hưởng đến nông, lâm, thuỷ sản ntn ? – Nhằm duy trì những đặc tính bắt đầu của nông, lâm, thuỷ sản ; hạn chế tổn thất về slg và clg của chúng. Bảo quản trong kho silô, kho thường thì, kho lạnh. – Duy trì, nâng cao clg, tạo ĐK thuận tiện cho công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ và đồng thời tạo ra nhiều SP có giá trị cao. – Nông, thuỷ sản là LT, TP có chứa nhiều những chất dd ; đa phần nông, thuỷ sản chứa nhiều nước ; dễ bị VSV xâm nhiễm gây thối ; lâm sản chứa đa phần là chất xơ, là nguồn nguyên vật liệu cho 1 số ít ngành công nghiệp. – ĐKMT gồm : nhiệt độ, nhiệt độ không khí, sinh vật hại. I / Mục đích, ý nghĩa của công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản. 1. Mục đích, ý nghĩa của công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ nông, lâm, thuỷ sản. Nhằm duy trì những đặc tính khởi đầu của nông, lâm, thuỷ sản ; hạn chế tổn thất về slg và clg của chúng. 2. Mục đích, ý nghĩa của công tác làm việc chế biến nông, lâm, thuỷ sản. Duy trì, nâng cao clg, tạo ĐK thuận tiện cho công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ và đồng thời tạo ra nhiều SP có giá trị cao. II / Đặc điểm của nông, lâm, thuỷ sản. – Nông, thuỷ sản là LT, TP có chứa nhiều những chất dd. – Đa số nông, thuỷ sản chứa nhiều nước. – Dễ bị VSV xâm nhiễm gây thối. – Lâm sản chứa đa phần là chất xơ, là nguồn nguyên vật liệu cho 1 số ít ngành công nghiệp. III / tác động ảnh hưởng của ĐKMT đến nông, lâm, thuỷ sản trong quy trình dữ gìn và bảo vệ. – Độ ẩm KK là ytố gây ảnh hưởng tác động đến clg của nông, lâm, thuỷ sản trong dữ gìn và bảo vệ. – Nhiệt độ MT : khi nhiệt độ tăng lên thì hoạt động giải trí của VSV tăng, những P. / ư sinh hoá cũng tăng lên làm cho nông, lâm, thuỷ sản nóng lên, dẫn đến clg của chúng bị giảm mạnh. – Trong MT tiếp tục có những loại SV gây hại : VSV, những loại ĐV. 3. Củng cố : Trong dữ gìn và bảo vệ cần chú ý quan tâm những đặc thù nào của nông, lâm, thuỷ sản ? 4. HDVN : Học bài theo vở ghi và SGK. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lớp dạy10A Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Lớp dạy : 10B Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Bài 41 : bảo quản hạt, củ làm giống. ( Tiết 36 ) I / Mục tiêu : 1. Về kỹ năng và kiến thức : – Hiểu đc mđích và PP bảo quản hạt, củ giống. 2. Về kĩ năng và thái độ : Rèn luyện ý thức dữ gìn và bảo vệ giống cây xanh cho SX. Vận dụng kỹ năng và kiến thức vào đời sống SX ở mái ấm gia đình và địa phương. II / Chuẩn bị : – GV : giáo án + SGK + Tranh. – HS : vở ghi + SGK. III / Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : – Nêu rõ mđích, ý nghĩa của quy trình dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản ? 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung – Bảo quản hạt giống nhằm mục đích mđích gì ? – Hạt đc chọ làm giống phải đạt những T / chuẩn gì ? – Theo em có những PP dữ gìn và bảo vệ hạt giống nào ? ở địa phương em dữ gìn và bảo vệ ntn ? – Hạt giống đc dữ gìn và bảo vệ theo quy trình tiến độ nào ? – Củ đc chọn làm giống phải đạt những tiêu chuẩn gì ? – Củ giống phải đc dữ gìn và bảo vệ theo tiến trình ntn ? – Nhằm giữ đc độ nảy mầm của hạt, hạn chế tổn thất về slg, clg hạt giống để tái SX và góp thêm phần duy trì tính phong phú SH. – Clg cao, thuần chủng, không sbệnh. ĐK thường, ĐK lạnh, ĐK lạnh đông. – Thu hoạch – Tách hạt – Phân loại và làm sạch – Làm khô – Xlí dữ gìn và bảo vệ – Đóng gói – Bảo quản – Sử dụng. – Clg cao, còn nguyên vẹn, không sbệnh – Thu hoạch – Làm sạch, phân loại – Xlí phòng chống VSV hại – Xlí ức chế nảy mầm – Bảo quản – Sử dụng. I / Bảo quản hạt giống. Nhằm giữ đc độ nảy mầm của hạt, hạn chế tổn thất về slg, clg hạt giống để tái SX và góp thêm phần duy trì tính phong phú SH. 1. Tiêu chuẩn hạt giống. – Có clg cao. – Thuần chủng. – Không bị sâu bệnh. 2. Các PP dữ gìn và bảo vệ hạt giống. – Hạt giống đc cất giữ trong ĐK nhiệt độ và ĐÂ thông thường ( Dưới 1 năm ). – Bảo quản hạt giống trong ĐK lạnh, nhiệt độ thích hợp là 00C, nhiệt độ KK từ 35 % – 40 % ( Trung han ). – Hạt giống đc dữ gìn và bảo vệ ở ĐK lạnh đông, nhiệt độ là – 100C, ĐÂ KK 35 % – 40 % ( Dài hạn ). 3. Quy trình dữ gìn và bảo vệ hạt giống. Thu hoạch – Tách hạt – Phân loại và làm sạch – Làm khô – Xlí dữ gìn và bảo vệ – Đóng gói – Bảo quản – Sử dụng. II / Bảo quản củ giống. 1. Tiêu chuẩn của củ giống. – Có clg cao. – Đồng đều, không già quá, không non quá. – Không bị sâu bệnh. – Không bị lẫn với những giống khác. – Còn nguyên vẹn. – Khả năng nảy mầm cao. 2. Quy trình dữ gìn và bảo vệ củ giống. Thu hoạch – Làm sạch, phân loại – Xlí phòng chống VSV hại – Xlí ức chế nảy mầm – Bảo quản – Sử dụng. 3. Củng cố : Cho biết những chỉ tiêu nào cần phải chú ý quan tâm trong quy trình dữ gìn và bảo vệ hat, củ giống ? 4. HDVN : Học bài theo vở ghi và SGK. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lớp dạy10A Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Lớp dạy : 10B Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Bài 42 + 44 : dữ gìn và bảo vệ và chế biến lương thực, thực phẩm. ( Tiết 37 ) I / Mục tiêu : 1. Về kỹ năng và kiến thức : – Biết đc những loại kho và những PP dữ gìn và bảo vệ, chế biến LTTP. – Biết đc tiến trình dữ gìn và bảo vệ và chế biến LTTP. 2. Về kĩ năng và thái độ : Rèn luyện ý thức dữ gìn và bảo vệ và sd hơp lí LTTP. II / Chuẩn bị : – GV : giáo án + SGK + Tranh. – HS : vở ghi + SGK. III / Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : – Nêu rõ mđích của công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ những loại hạt, củ giống trong SX ? 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung – Thóc, ngô thường đc dữ gìn và bảo vệ trong những dạng kho nào ? – Có những PP dữ gìn và bảo vệ thóc, ngô ntn ? – Thóc, ngô đc dữ gìn và bảo vệ theo quá trình nào ? – Sắn đc lát khô thì đc dữ gìn và bảo vệ theo quy trình tiến độ nào ? – Khoai lang tươi đc dữ gìn và bảo vệ theo quá trình nào ? – Có những PP dữ gìn và bảo vệ rau, hoa, quả tươi nào ? – Rau, hoa, quả tươi đc dữ gìn và bảo vệ lạnh ntn ? – Gạo đc chế biến từ thóc làm theo những quy trình nào ? – ở địa phương em có những PP chế biến sắn nào ? – Tinh bột sắn đc chế biến ntn ? – Theo em có những PP chế biến rau, quả nào ? – PP đóng hộp rau quả đc triển khai ntn ? – Nhà kho, kho silô. – Đóng bao, đổ rời. ( Nhân dân ta thường dữ gìn và bảo vệ trong chum, vại, thùng phuy, bồ cót, silô ) – Thu hoạch – Tuốt, tẽ hạt – Làm sạch và phân loại – Làm khô – Làm nguội – Phân loại theo clg – Bảo quản – Sử dụng. – Thu hoạch – Chặt cuống, gọt vỏ – Làm sạch – Thái lát – Làm khô – Đóng gói – Bảo quản kín, nơi khô ráo – Sử dụng. – Thu hoạch và lựa chọn khoai – Hong khô – Xlí chất chống nấm – Hong khô – Xlí chất chống nảy mầm – Phủ cát khô – Bảo quản – sử dụng. – Bảo quản lạnh, dữ gìn và bảo vệ thông thường, bằng hoá chất – Thu hái – Chọn lựa – Làm sạch – Làm ráo nước – Bao gói – Bảo quản lạnh – Sử dụng. – Làm sạch thóc – Xay – Tách trấu – Xát trắng – Đánh bóng – Bảo quản – Sử dụng. – Thái lát, phơi khô ; Chẻ, chặt khúc, phơi khô ; phơi cả củ ; chế biến bột sắn. – Sắn thu hoạch – Làm sạch – Nghiền – Tách bã – Thu hồi tinh bột – Bảo quản ướt – Làm khô – Đóng gói – Sử dụng. – Đóng hộp, sấy khô, chế biến những loại nước uống, muối chua .. – Nguyên liệu rau, quả – Phân loại – Làm sạch – Xlí cơ học – Xlí nhiệt – Vào hộp – Bài khí – Ghép mí – Thanh trùng – Làm nguội – Bảo quản thành phẩm – Sử dụng. A / Bảo quản lương thực, thực phẩm. I / Bảo quản lương thực. 1. Bảo quản thóc, ngô. a ) Các dạng kho dữ gìn và bảo vệ. – Nhà kho dữ gìn và bảo vệ thóc, ngô có nhiều gian, đc XD bằng gạch, ngói thành từng dãy. – Kho silô là dạng kho hình tròn trụ, hình vuông vắn hay hình sáu cạnh, đc xây bằng gạch, xi-măng cốt thép hay bằng thép. b ) Một số PP dữ gìn và bảo vệ. – PP dữ gìn và bảo vệ đổ rời, thông gió tự nhiên hay thông gió tích cực có cào hòn đảo trong nhà kho và kho silô. – PP dữ gìn và bảo vệ đóng bao trong nhà kho. c ) Quy trình dữ gìn và bảo vệ thóc, ngô. Thu hoạch – Tuốt, tẽ hạt – Làm sạch và phân loại – Làm khô – Làm nguội – Phân loại theo clg – Bảo quản – Sử dụng. 2. Bảo quản khoai lang, sắn. a ) Quy trình dữ gìn và bảo vệ sắn lát khô. Thu hoạch – Chặt cuống, gọt vỏ – Làm sạch – Thái lát – Làm khô – Đóng gói – Bảo quản kín, nơi khô ráo – Sử dụng. b ) Quy trình dữ gìn và bảo vệ khoai lang tươi. Thu hoạch và lựa chọn khoai – Hong khô – Xlí chất chống nấm – Hong khô – Xlí chất chống nảy mầm – Phủ cát khô – Bảo quản – sử dụng. II / Bảo quản rau, hoa, quả tươi. 1. Một số PP dữ gìn và bảo vệ rau, hoa, quả tươi. – PP dữ gìn và bảo vệ ở ĐK thông thường. – PP dữ gìn và bảo vệ lạnh. – PP dữ gìn và bảo vệ trong MT khí đổi khác, – PP dữ gìn và bảo vệ bằng hoá chất. – PP dữ gìn và bảo vệ bằng chiếu xạ. 2. Quy trình dữ gìn và bảo vệ rau, hoa, quả tươi bằng PP lạnh. Thu hái – Chọn lựa – Làm sạch – Làm ráo nước – Bao gói – Bảo quản lạnh – Sử dụng. B / Chế biến lương thực, thực phẩm. I / Chế biến gạo từ thóc. Làm sạch thóc – Xay – Tách trấu – Xát trắng – Đánh bóng – Bảo quản – Sử dụng. II / Chế biến sắn. 1. Một số PP chế biến sắn. – Thái lát, phơi khô. – Chẻ, chặt khúc, phơi khô. – Phơi cả củ. – Nạo thành sợi rồi phơi khô. – Chế biến bột sắn. – Chế biến tinh bột sắn. – Lên men sắn tươi để SX TĂ gia súc. 2. Quy trình công nghệ chế biến tinh bột sắn. Sắn thu hoạch – Làm sạch – Nghiền – Tách bã – Thu hồi tinh bột – Bảo quản ướt – Làm khô – Đóng gói – Sử dụng. III / Chế biến rau, quả. 1. Một số PP chế biến rau, quả. – Đóng hộp. – Sấy khô. – Chế biến những loại nước uống. – Muối chua. 2. Quy trình công nghệ chế biến rau, quả theo PP đóng hộp. Nguyên liệu rau, quả – Phân loại – Làm sạch – Xlí cơ học – Xlí nhiệt – Vào hộp – Bài khí – Ghép mí – Thanh trùng – Làm nguội – Bảo quản thành phẩm – Sử dụng. 3. Củng cố : Nêu một số ít PP dữ gìn và bảo vệ LTTP ? 4. HDVN : Học bài theo vở ghi và SGK. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lớp dạy10A Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Lớp dạy : 10B Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Bài 43 + 46 : dữ gìn và bảo vệ và chế biến mẫu sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản. ( Tiết 38 ) I / Mục tiêu : 1. Về kỹ năng và kiến thức : – Biết đc 1 số ít PP dữ gìn và bảo vệ, chế biến SP chăn nuôi thuỷ sản. 2. Về kĩ năng và thái độ : Rèn luyện ý thức dữ gìn và bảo vệ và sd hợp lý SP chăn nuôi, thuỷ sản. II / Chuẩn bị : – GV : giáo án + SGK + Tranh. – HS : vở ghi + SGK. III / Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : – Trình bày những PP dữ gìn và bảo vệ LTTP ? – Trình bày những PP chế biến LTTP ? 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung – Em cho biết có những PP nào để dữ gìn và bảo vệ thịt ? – Thịt đc dữ gìn và bảo vệ lạnh phải đc thực thi theo quá trình nào ? – Thịt đc dữ gìn và bảo vệ ướp muối phải đc triển khai theo quá trình nào ? – Theo em có những PP dữ gìn và bảo vệ trứng ntn mới để đc lâu ? – Sữa tươi đc dữ gìn và bảo vệ sơ bộ ntn ? – Có những PP dữ gìn và bảo vệ cá nào ? – Cá đc dữ gìn và bảo vệ lạnh theo quy trình tiến độ nào ? – Có những PP chế biến thịt nào mà em biết ? – Thịt hộp đc chế biến theo quá trình nào ? – Theo em cá thường đc chế biến ntn ? – Cá đc chon làm ruốc phải đc chế biến theo CN nào ? – Sữa đc chế biến theo những PP nào ? – Sữa bột đc chế biến theo CN nào ? – Làm lạnh, hun khói, đóng hộp, ướp muối, ủ chua, sấy khô – Làm sạch thịt và đưa vào phòng lạnh – Treo trên những móc sắt hay đóng hòm và xếp thành khối – Làm lạnh SP – Bảo quản trong phòng, nhiệt độ từ 00C – 20C, ĐÂ dưới 85 %. – Chuẩn bị nguyên vật liệu – Chuẩn bị thịt – Xát hỗn hợp ướp lên mặt phẳng miếng thịt – Xếp thịt đã ướp vào thùng gỗ, chum, vại – Bảo quản ( 7 – 10 ngày ) – Bảo quản lạnh, dùng nước vôi, tạo màng mỏng dính trên mặt phẳng trứng, dùng khí CO2, N2, dùng muối. – Lọc sữa – Làm lạnh. – Bảo quản lạnh ; Ướp muối ; Bằng axít hữu cơ ; Bằng chất chống OXH ; Hun khói ; Đóng hộp. – Xlí nguyên vật liệu – Ướp đá – Bảo quản – Sử dụng. – Đóng hộp, hun khói, sấy khô, giò, lạp xường, chả, nem, luộc, rán, hầm – Chuẩn bị nguyên vật liệu – Lựa chọ và phân loại – Rửa – Chế biến cơ học – Chế biến nhiệt – Vào hộp – Bài khí – Ghép mí – Thanh trùng – Dán nhãn – Bảo quản – Sử dụng. – hun khói, sấy khô, luộc, rán, hầm – Chuẩn bị nguyên vật liệu – Hấp chín, tách bỏ xương, làm tơi – BS gia vị – Làm khô – Để nguội – Bao gói – Sử dụng. – Chế biến sữa tươi ; Làm sữa chua ; Chế biến sữa bột ; Cô đặc sữa, làm bánh sữa – Sữa tươi đạt clg tốt – Tách bớt một phần bơ trong sữa – Thanh trùng – Cô đặc – Làm khô – Làm nguội – Bao gói – Bảo quản – Sử dụng. A / Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá. I / Bảo quản thịt. 1. Một số PP dữ gìn và bảo vệ thịt – Làm lạnh và lạnh đông. – Hun khói. – Đóng hộp. – PP truyền thống : ướp muối, ủ chua, sấy khô 2. Phương pháp dữ gìn và bảo vệ lạnh. Làm sạch thịt và đưa vào phòng lạnh – Treo trên những móc sắt hay đóng hòm và xếp thành khối – Làm lạnh SP – Bảo quản trong phòng, nhiệt độ từ 00C – 20C, ĐÂ dưới 85 %. 3. Phương pháp ướp muối. Chuẩn bị nguyên vật liệu – Chuẩn bị thịt – Xát hỗn hợp ướp lên mặt phẳng miếng thịt – Xếp thịt đã ướp vào thùng gỗ, chum, vại – Bảo quản ( 7 – 10 ngày ) II / Một số chiêu thức dữ gìn và bảo vệ trứng. – Bảo quản lạnh. – Dùng nước vôi. – Tạo màng mỏng dính trên mặt phẳng trứng. – Dùng khí CO2, N2. – Dùng muối. III / Bảo quản sơ bộ sữa tươi. Thu nhận sữa – Lọc sữa – Làm lạnh. IV / Bảo quản cá. 1. Một số PP dữ gìn và bảo vệ cá. – Bảo quản lạnh. – Ướp muối. – Bằng axít hữu cơ ( lactic, axêtic ) – Bằng chất chống OXH. – Hun khói. – Đóng hộp. 2. Bảo quản lạnh. Xlí nguyên vật liệu – Ướp đá – Bảo quản – Sử dụng. B / Chế biến loại sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản. I / Chế biến thịt. 1. Một số PP chế biến thịt. – Theo công nghệ chế biến : Đóng hộp, hun khói, sấy khô. – Theo mẫu sản phẩm chế biến : lạp xường, chả, nem, patê – PP khác : luộc, rán, hầm 2. Quy trình công nghệ chế biến thịt hộp. Chuẩn bị nguyên vật liệu – Lựa chọ và phân loại – Rửa – Chế biến cơ học – Chế biến nhiệt – Vào hộp – Bài khí – Ghép mí – Thanh trùng – Dán nhãn – Bảo quản – Sử dụng. II / Chế biến cá. 1. Một số PP chế biến thịt. – Theo công nghệ chế biến : Đóng hộp, hun khói, sấy khô, xúc xích, ruốc, nước mắm, chả – Quy mô mái ấm gia đình : luộc, rán, hấp, kho 2. Quy trình công nghệ làm ruốc cá từ cá tươi. – Chuẩn bị nguyên vật liệu – Hấp chín, tách bỏ xương, làm tơi – BS gia vị – Làm khô – Để nguội – Bao gói – Sử dụng. III / Chế biến sữa. 1. Một số PP chế biến sữa. – Chế biến sữa tươi. – Làm sữa chua. – Chế biến sữa bột. – Cô đặc sữa, làm bánh sữa 2. Quy trình công nghệ chế biến sữa bột. – Sữa tươi đạt clg tốt – Tách bớt một phần bơ trong sữa – Thanh trùng – Cô đặc – Làm khô – Làm nguội – Bao gói – Bảo quản – Sử dụng. 3. Củng cố : Nêu 1 số ít PP dữ gìn và bảo vệ và chế biến thịt ? 4. HDVN : Học bài theo vở ghi và SGK. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lớp dạy10A Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Lớp dạy : 10B Tiết ( Theo TKB ) : Ngày dạy : Sĩ số : .. Vắng : Bài 48 : chế biến loại sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản. ( Tiết 39 ) I / Mục tiêu : 1. Về kỹ năng và kiến thức : – Biết đc 1 số ít PP chế biến cafe, chè. – Biết đc PP SX chè xanh. – Biết đc 1 số ít SP chế biến từ lâm sản. 2. Về kĩ năng và thái độ : Rèn luyện ý thức dữ gìn và bảo vệ và sd phải chăng SP công nghiệp và lâm sản. II / Chuẩn bị : – GV : giáo án + SGK + Tranh. – HS : vở ghi + SGK. III / Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : – Trình bày những PP dữ gìn và bảo vệ thịt, trứng, sữa, cá ? – Trình bày những PP chế biến thịt, trứng, sữa, cá ? 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung – Có những PP chế biến chè nào mà em biết ? – Chè xanh đc chế biến theo tiến trình nào ? – Có những PP chế biến cafe nhân nào mà em biết ? – Cà phê nhân đc chế biến theo quy trình tiến độ nào ? – Chế biến chè đen ; Chè xanh ; Chè vàng ; Chè đỏ. – Nguyên liệu – Làm héo – Diệt mem trong lá chè – Vò chè – Làm khô – Phân loại, đóng gói – Sử dụng. – Chế biến ướt. – Chế biến khô. – Thu hái quả cafe – Phân loại, làm sạch – Bóc vỏ quả – Ngâm ủ – Rửa nhớt – Làm khô – Cà phê thóc – Xát bỏ vỏ trấu – Cà phê nhân – Bảo quản – Sử dụng. I / Chế biến SP cây công nghiệp. 1. Chế biến chè. a ) Một số PP chế biến chè. – Chế biến chè đen. – Chè xanh. – Chè vàng. – Chè đỏ. b ) Quy trình CN chế biến chè xanh quy mô công nghiệp. Nguyên liệu – Làm héo – Diệt mem trong lá chè – Vò chè – Làm khô – Phân loại, đóng gói – Sử dụng. 2. Chế biến cafe nhân. a ) Một số PP chế biến cafe nhân – Chế biến ướt. – Chế biến khô. b ) Quy trình CN chế biến cafe nhân theo PP ướt Thu hái quả cafe – Phân loại, làm sạch – Bóc vỏ quả – Ngâm ủ – Rửa nhớt – Làm khô – Cà phê thóc – Xát bỏ vỏ trấu – Cà phê nhân – Bảo quản – Sử dụng. II / Một số SP chế biến từ lâm sản. Ván gỗ xẻ, gỗ dán, đồ mộc gia dụng và trang trí nội thất bên trong, bột gỗ SX giấy. 3. Củng cố : Nêu một số ít PP chế biến chè ? 4. HDVN : Học bài theo vở ghi và SGK. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
File đính kèm :

  • docGA Cong nghe 10 3 cot CIII(3).doc

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập