articlewriting1

Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi

Tin tức tổng hợp

Đáp án : ANội dung chính

 • D. Điểm nút.
 • Đáp án: D
  Lời giải: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là điểm nút.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • A. điểm nút.
 • Đáp án: A
  Lời giải: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là điểm nút.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

Lời giải : Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm đổi khác chất của sự vật và hiện tượng kỳ lạ được gọi là điểm nút .
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 18
18/06/2021 10,805

D. Điểm nút.

Đáp án chính xác

Đáp án: D
Lời giải: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là điểm nút.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để phân biệt sự vật, hiện tượng kỳ lạ này với những sự vật và hiện tượng kỳ lạ khác, cần địa thế căn cứ vào yếu tố nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 34,373

Cách lý giải nào dưới đây là tương thích khi lí giải về phương pháp hoạt động tăng trưởng của sự vật và hiện tượng kỳ lạ ? Xem đáp án » 18/06/2021 33,649

Điều kiện để chất mới sinh ra là gì ? Xem đáp án » 18/06/2021 30,007

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây bộc lộ mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi ? Xem đáp án » 18/06/2021 27,086

Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào ? Xem đáp án » 18/06/2021 26,378

Khi sự biến đổi về lượng đạt đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì điều gì dưới đây sẽ xảy ra ? Xem đáp án » 18/06/2021 24,881

Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng kỳ lạ là giới hạn mà trong đó Xem đáp án » 18/06/2021 22,995

Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng kỳ lạ, tiêu biểu vượt trội cho sự vật và hiện tượng kỳ lạ đó, phân biệt nó với những sự vật và hiện tượng kỳ lạ khác là nội dung của khái niệm nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 21,220

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn về mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất ? Xem đáp án » 18/06/2021 20,486

Trong Triết học, chất mới sinh ra lại bao hàm yếu tố nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 18,219

Trong phương pháp hoạt động, tăng trưởng, mỗi sự vật và hiện tượng kỳ lạ đều có hai mặt thống nhất với nhau, đó là Xem đáp án » 18/06/2021 17,592

Trong Triết học, điểm nút là điểm giới hạn mà tại đó Xem đáp án » 18/06/2021 17,452

Hiện tượng nào dưới đây biểu lộ mặt lượng của sự vật ? Xem đáp án » 18/06/2021 16,151

Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ điều gì sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2021 15,674

Biều hiện nào dưới đây chỉ ra phương pháp làm biến hóa chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ ? Xem đáp án » 18/06/2021 13,389 19/06/2021 1,255

A. điểm nút.

Đáp án chính xác

Đáp án: A
Lời giải: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là điểm nút.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong ba năm học ở đại trà phổ thông, năm nào bạn A cũng đạt thương hiệu học viên giỏi, nên mặc dầu điểm xét tuyển vào trường ĐH X là 25 điểm nhưng bạn vẫn vượt qua và trở thành sinh viên ĐH. Điểm nút trong ví dụ trên là Xem đáp án » 18/06/2021 17,120

Để triển khai tốt quy luật lượng – chất, cần tránh tư tưởng nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 14,452

Quan điểm nào dưới đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất?

Xem đáp án » 18/06/2021 10,455

Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện, em chọn giải pháp nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 9,834

Dựa vào quy luật lượng – chất, giải pháp nào dưới đây lí giải đúng tại sao việc kết hôn của những cô gái Nước Ta với người quốc tế trải qua môi giới thường tan vỡ ? Xem đáp án » 18/06/2021 8,492

Những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng kỳ lạ, tiêu biểu vượt trội cho sự vật và hiện tượng kỳ lạ đó, phân biệt nó với những sự vật và hiện tượng kỳ lạ khác là nội dung của khái niệm nào dưới đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 3,984

Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây bộc lộ mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi ? Xem đáp án » 19/06/2021 3,477

Sự biến đổi về chất của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ mở màn từ sự biến đổi về lượng : Lượng biến đổi từ từ, đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì sẽ dẫn đến hiện tượng kỳ lạ nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 193

Mỗi sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong quốc tế đều xuất hiện chất và lượng và chúng có mối quan hệ như thế nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 174

Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm biến hóa về chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ được gọi là Xem đáp án » 19/06/2021 172

Nước đang ở nhiệt độ phòng được đun nóng lên đến 90 độ. Hiện tượng nóng lên này bộc lộ sự biến hóa về Xem đáp án » 19/06/2021 159

Nguyên tố Đồng có nguyên tử lượng là 63,54 đvC, nhiệt độ nóng chảy là 1083 độ C, nhiệt độ sôi là 2880 độ C, … Những thuộc tính này đề cập đến mặt nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 155

Khi chất mới sinh ra, lượng biến đổi theo hướng nào dưới đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 142

Thuộc tính vốn có sự vật và hiện tượng kỳ lạ bộc lộ về trình độ tăng trưởng ( Cao, thấp ), quy mô ( lớn, nhỏ ), vận tốc hoạt động ( nhanh, chậm ), số lượng ( ít, nhiều ) …. của sự vật và hiện tượng kỳ lạ được gọi là Xem đáp án » 19/06/2021 133

Thuộc tính vốn có sự vật và hiện tượng biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)….của sự vật và hiện tượng là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 124