articlewriting1

Để lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn tăng gấp 4 lần thì khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu

Học tập

✅ Câu 8 khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn A tăng gấp 4 lần B

Câu 8 khi khối lượng c̠ủa̠ hai vật tăng lên gấp đôi ѵà khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn A tăng gấp 4 lần B

Hỏi :Nội dung chính

 • ✅ Câu 8 khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn A tăng gấp 4 lần B
 • Câu 8 khi khối lượng c̠ủa̠ hai vật tăng lên gấp đôi ѵà khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn A tăng gấp 4 lần B
 • Cách tính lực hấp dẫn giữa hai vật hay, chi tiết
 • Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
 • Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là ((m_1) ) và ((m_2) ) đặt cách nhau một đoạn (r ) trong không khí. Khi khoảng cách giữa hai chất điểm giảm 4 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ:
 • ✅ Câu 8 khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn A tăng gấp 4 lần B
 • Video liên quan

Câu 8 khi khối lượng c̠ủa̠ hai vật tăng lên gấp đôi ѵà khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn A tăng gấp 4 lần B

Câu 8 khi khối lượng c̠ủa̠ hai vật tăng lên gấp đôi ѵà khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn
A tăng gấp 4 lần
B giảm đi một nửa
C tăng gấp 16 lần
D giữ nguyên như cũ

Đáp :quynhnghi:Đáp án :C . Tăng 16 lầnGiải thích các bước giải :Ta có :\ ( \ dfrac { { { F_ { hd } } ’ } } { { { F_ { hd } } } } = \ dfrac { { G \ frac { { m’M ’ } } { { R { ‘ ^ 2 } } } } } { { G \ dfrac { { mM } } { { { R ^ 2 } } } } } = \ dfrac { { \ dfrac { { 2 m. 2M } } { { { { \ dfrac { R } { 2 } } ^ 2 } } } } } { { \ dfrac { { mM } } { { { R ^ 2 } } } } } = 16 \ )quynhnghi:Đáp án :C . Tăng 16 lầnGiải thích các bước giải :Ta có :\ ( \ dfrac { { { F_ { hd } } ’ } } { { { F_ { hd } } } } = \ dfrac { { G \ frac { { m’M ’ } } { { R { ‘ ^ 2 } } } } } { { G \ dfrac { { mM } } { { { R ^ 2 } } } } } = \ dfrac { { \ dfrac { { 2 m. 2M } } { { { { \ dfrac { R } { 2 } } ^ 2 } } } } } { { \ dfrac { { mM } } { { { R ^ 2 } } } } } = 16 \ )quynhnghi:Đáp án :C . Tăng 16 lầnGiải thích các bước giải :Ta có :\ ( \ dfrac { { { F_ { hd } } ’ } } { { { F_ { hd } } } } = \ dfrac { { G \ frac { { m’M ’ } } { { R { ‘ ^ 2 } } } } } { { G \ dfrac { { mM } } { { { R ^ 2 } } } } } = \ dfrac { { \ dfrac { { 2 m. 2M } } { { { { \ dfrac { R } { 2 } } ^ 2 } } } } } { { \ dfrac { { mM } } { { { R ^ 2 } } } } } = 16 \ )

Cách tính lực hấp dẫn giữa hai vật hay, chi tiết

Trang trước Trang sau

Quảng cáo

– Lực mê hoặc : Mọi vật trong ngoài hành tinh đều hút nhau một lực. Lực đó gọi là lực mê hoặc
– Định luật vạn vật mê hoặc :
+ Nội dung : ( sách giáo khoa )
+ Biểu thức :loadingTrong đó, G là hằng số mê hoặc, G = 6,67. 10-11 Nm2 / kg2
– Điều kiện vận dụng định luật :
+ Khoảng cách của 2 vật rất lớn so với kích cỡ của chúng, khi đó 2 vật được coi là 2 chất điểm
+ Các vật đồng chất và có dạng hình cầu. Khi ấy r là khoảng cách giữa hai tâm và lực mê hoặc nằm trên đường nối tâm .

Bài 1: Hai tàu thuỷ có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1 km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng.

Hướng dẫn:

Đổi : 50000 tấn = 5.107 kg, 1 km = 1000 m
Độ lớn lực mê hoặc giữa chúng là :
Quảng cáo

Bài 2: Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần, khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng gấp 60 lần bán kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào cùng một vật bằng nhau tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng?

Hướng dẫn:

Gọi khối lượng Mặt Trăng là M ⇒ khối lượng Trái Đất là 81 M
Bán kính Trái Đất là R thì khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng là 60 R
Gọi h là khoảng cách điểm cần tìm đến tâm Trái Đất ⇒ khoảng cách từ điểm đó đến tâm Mặt Trăng là 60R – h ( R, h > 0 )
Theo bài ra : lực hút của Trái Đất tính năng vào vật đó cân đối với lực hút từ Mặt trăng tính năng vào vật
Fhd1 = Fhd2

Bài 3: Trong một quả cầu đặc đồng chất, bán kính R, người ta khoét một lỗ hình cầu có bán kính R/2. Tìm lực tác dụng đặt lên vật m nhỏ cách tâm quả cầu một khoảng d. Biết khi chưa khoét, quả cầu có khối lượng M

Hướng dẫn:

Gọi F1 là lực mê hoặc giữa quả cầu đã bị khoét với vật m
F2 là lực mê hoặc giữa quả cầu đã bị khoét đi với vật m
F là lực mê hoặc giữa quả cầu đã bị khoét đi với vật m
F = F1 + F2 ⇒ F1 = F – F2
Vì khối lượng tỉ lệ với thể tích

Bài 4: Trái Đất có khối lượng 6.1024 kg, Mặt Trăng có khối lượng 7,4.1022 kg. Bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng là R = 385000 km. Tại điểm nào trên mặt phẳng nối tâm của chúng, vật bị hút về Trái Đất và Mặt Trăng với những lực bằng nhau?

Hướng dẫn:

⇒ M ( R-h ) 2 = m1h2
⇔ MR2 – MRh + Mh2 = m1h2
⇔ h = 0,9 R = 346846,8 km
Quảng cáo

Bài 5: Sao Hỏa có bán kính bằng 0,53 bán kính Trái Đất và có khối lượng bằng 0,1 lần khối lượng Trái Đất. Tính gia tốc rơi tự do trên sao Hỏa. Biết gia tốc rơi tự do của vật trên mặt đất là 0,98 m/s2

Hướng dẫn:

Ta có :

Câu 1: Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2,0.104 kg, ở cách xa nhau 40 m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu?

A. 1,67. 10-3 NB. 1,67. 10-4 NC. 1,67. 10-5 ND. 1,67. 10-6 N
Hiển thị lời giải
loading

Câu 2: Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và do Mặt Trời tác dụng lên Trái Đất.

A. Hai lực này cùng phương, cùng chiều .
B. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn .
C. Hai lực này cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn .
D. Phương của hai lực này luôn đổi khác và không trùng nhau
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 3: Đơn vị đo hằng số hấp dẫn:

A. kgm / s2 B. Nm2 / kg2 C. m / kgs2D. Nm / s
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 4: Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn:

A. Giảm đi 8 lần
B. Giảm đi một nửa
C. Giữ nguyên như cũ
D. Tăng gấp đôi
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 5: Hai vật có kích thước nhỏ X và Y cách nhau 1 khoảng d (m) thì X hấp dẫn Y với một lực 16 N. Nếu khoảng cách giữa X và Y bị thay đổi thành 2d thì Y sẽ hấp dẫn X với một lực bằng:

A. 1 N B. 4 NC. 8 N D. 16 N
Hiển thị lời giải
loading

Câu 6: Hai quả cầu đồng chất đặt cách nhau một khoảng nào đó. Nếu bào mòn sao cho bán kính mỗi quả cầu giảm đi một nửa mà giữ nguyên khoảng cách thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ giảm đi:

A. 4 lần B. 8 lầnC. 16 lầnD. 64 lần
Hiển thị lời giải
Lực mê hoặc khởi đầu :
loadingTa có : m = D.V ( trong đó, D là khối lượng riêng của chất làm ra vật, V là thể tích của vật )
Mà thể tích hình cầu : V = ( 4/3 ) πr3
Nên nửa đường kính giảm 2 lần thì thể tích giảm 23 = 8 lần, suy ra khối lượng 2 quả cầu lúc sau giảm 8 lần so với khối lượng bắt đầu
Lực mê hoặc lúc sau :
loading

Câu 7: Biết bán kính của Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, khi lực hút là 5N thì vật ở độ cao h bằng:

A. 2R B. 9RC. 2R / 3 D. R / 9
Hiển thị lời giải
loading

Câu 8: Hai quả cầu bằng chì, mỗi quả có khối lượng 45 kg, bán kính 10 cm. Lực hấp dẫn giữa chúng có thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu ?

A. 3,38. 10-4 NB. 3,38. 10-5 NC. 3,38. 10-6 ND. 3,38. 10-7 N
Hiển thị lời giải
loading

Câu 9: Mặt trăng có khối lượng 7,5.1022 kg. Trái Đất có khối lượng 6.1024kg. Khoảng cách giữa các tâm của chúng là 384000 km. Lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn:

A. 1020 N B. 1022 NC. 2.1022 ND. 2.1020 N
Hiển thị lời giải
loading

Câu 10: Hai vật cách nhau một khoảng r1 thì lực hấp dẫn giữa chúng là F1. Để lực hấp dẫn giữa chúng tăng lên 9 lần thì khoảng cách r2 giữa chúng:

A. tăng lên 3 lần
B. tăng lên 9 lần
C. giảm đi 3 lần
D. giảm đi 9 lần
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 11: Lực hấp dẫn giữa hai vật phụ thuộc vào:

A. Khối lượng của Trái Đất
B. Môi trường giữa hai vật
C. Thể tích của hai vật
D. Khối lượng và khoảng cách giữa hai vật
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 12: Khối lượng hai vật được giữ không đổi, độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai vật như thế nào?

A. tỉ lệ thuận
B. tỉ lệ nghịch
C. tỉ lệ với bình phương khoảng cách
D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 13: Tại điểm có xu hướng như thế nào trên đoạn thẳng nối tâm Trái Đất và Mặt Trăng thì lực hấp dẫn Trái Đất và Mặt Trăng tác dụng vào một vật tại điểm đó cân bằng?

A. gần Mặt Trăng hơn
B. gần Trái Đất hơn
C. nằm ở trung điểm đoạn nối tâm
D. không sống sót điểm đó
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 14: Có hai quả cầu đồng chất. Để lực hấp dẫn giữa chúng tăng lên 27 lần, giữ nguyên khối lượng quả thứ nhất đồng thời tăng thể tích quả cầu thứ hai lên 3 lần. Hỏi khoảng cách giữa hai vật thay đổi như thế nào?

A. tăng 3 lần
B. giảm 3 lần
C. không biến hóa
D. giảm 9 lần
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 15: Chọn đáp án đúng:

A. Lực mê hoặc không phải là lực cơ học
B. Lực mê hoặc chỉ sinh ra ở gần bề mặt Trái Đất
C. Lực mê hoặc là lực hút giữa mọi vật chất
D. Lực mê hoặc càng lớn khi khoảng cách giữa hai vật càng xa
Hiển thị lời giải
Chọn C
Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu đúng :
Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực mê hoặc giữa chúng có độ lớn
A. tăng gấp đôi. B. giảm đi 50% .
C. Tăng gấp bốn. D. giữ nguyên như cũ.

Lời giải chi tiết

Giải :

Chọn D \ ( \, \ left ( { { F_2 } = { { \ left ( { 2 { m_1 } } \ right ) \ left ( { 2 { m_2 } } \ right ) } \ over { { { \ left ( { 2 r } \ right ) } ^ 2 } } } = { { { m_1 } { m_2 } } \ over { { r ^ 2 } } } = { F_1 } } \ right ) \ )

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo loading

 • Bài 2 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
  Hãy chọn câu đúng Lực mê hoặc do một hòn đá ở trên mặt đất công dụng vào Trái Đất thì có độ lớn
 • Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
  Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực mê hoặc do Trái Đất tính năng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tính năng lên Trái Đất ?
 • Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
  Hãy tra cứu Bảng Những số liệu chính về 8 hành tinh của hệ Mặt Trời ( bài 40 ) để tính tần suất rơi tự do trên mặt phẳng của Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh. Biết tần suất rơi tự do ở bề mặt Trái Đất là 9,81 m / s2 .
 • Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
  Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; tần suất rơi tự do là. Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu ?
 • Bài 6 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
  Tính lực mê hoặc giữa hai tàu thủy ; mỗi tàu thủy khối lượng 100 000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5 km. Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không ?
 • Bài 1 trang 171 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập