FSn7u 7 74

Lý thuyết về trùng giày và trùng biến hình chuẩn nhất – Sinh học lớp 7

Học tập

Lý thuyết về trùng giày và trùng biến hình chuẩn nhất – Sinh học lớp 7

Trong bài viết này, Cunghocvui với bạn sẽ đi tìm hiểu về trùng biến hình và trùng giày, hy vọng sau bài viết các bạn có thể giải thích được trùng giày di chuyển như thế nào, nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình và có thể lập bảng so sánh trùng giày và trùng biến hình.

Trùng biến hình

I) TRÙNG BIẾN HÌNH – TRÙNG GIÀY

1 ) Trùng biến hình

a ) Nơi sống và hình dạng

– Chủ yếu sống ở mặt bùn, những ao tù hoặc ở hồ nước lặng. – Có kích thích nhỏ biến hóa, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi, khoảng chừng 0,01 mm – 0,05 mm.

b ) Cấu tạo

Trùng biến hình

– Cơ thể đơn bà đơn thuần nhất – Gồm : chất nguyên sinh lỏng và nhân.

c) Di chuyển: Cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng nhờ chất nguyên sinh, chất nguyên sinh đó khi dồn về một phía sẽ tạo thành chân giả để di chuyển.

d ) Dinh dưỡng

Dinh dưỡng ở trùng biến hình

– Lấy dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi trong tế bào ( tiêu hóa nội bào ) – Thải : Nước thừa được tập trung chuyên sâu về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài, riêng chất thải thì hoàn toàn có thể được loại ra ở bất kỳ vị trí nào trên khung hình. – Hô hấp triển khai qua mặt phẳng khung hình, lấy oxi và thải cacbonic

e ) Sinh sản

Trùng biến hình sinh sản vô tình bằng cách phân tách khung hình thành hai theo mọi hướng nếu gặp điều kiện kèm theo thuận lời về thức ăn, nhiệt độ, …

2 ) Trùng giày

Cấu tạo trùng giày

a ) Cấu tạo

– Nhân gồm nhân bé và nhân lớn

– Đều có không bào co bóp cố định và thắt chặt ở nửa trước và nửa sau. Phần lõm của khung hình là rãnh miệng, lỗ miệng và hầu.

b ) Di chuyển

Trùng giày vận động và di chuyển được đều nhờ vào lông bơi bao quanh khung hình rung động theo kiểu làn sóng.

c ) Dinh dưỡng

– Lấy chất dinh dưỡng từ lông bơi dồn về lỗ miệng, qua hầu và được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. – Các thức ăn đổi khác thành những chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nhờ enzim tiêu hóa. – Thải ra ngoài nhờ không bào co bóp.

d ) Sinh sản

– Sinh sản vô tính : Phân tách khung hình thành đôi theo chiều ngang. – Sinh sản hữu tính bằng việc sinh sản tiến hợp

II) LUYỆN TẬP

Câu 1: Hãy cho biết trùng roi di chuyển như thế nào? Cũng từ đó hãy cho biết trùng giày di chuyển như thế nào?

Hướng dẫn

– Trùng roi chuyển dời vừa tiến vừa xoay – Trùng giày chuyển dời theo kiểu làn sóng nhờ lông bơi bao quanh khung hình rung động.

Câu 2: Hãy lập bảng so sánh trùng giày và trùng biến hình.

Hướng dẫn

So sánh trùng giày và trùng biến hình

Câu 3: Hãy cho biết nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình?

Hướng dẫn

– Ở trùng giày thì trong nhân có nhân lớn và nhân nhỏ.

– Còn ở trùng biến hình thì chỉ có 1 nhân duy nhất.

Trên đây là những kiến thức lý thuyết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về trùng biến hình và trùng giày, mong rằng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong quá trình học tập. Hãy để lại ý kiến thắc mắc của bản thân ở phía dưới comment nhé!

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập