articlewriting1

Kể chuyện: Vì muôn dân trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2>

Học tập
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơnTranh 6 : Cả nước đoàn kết một lòng nên giặc Nguyên đã bị vượt mặt .Tranh 5 : Theo lời Trần Quốc Tuấn, vua mở hội nghị Diên Hồng triệu tập những bô lão từ mọi miền quốc gia. Vua tôi đồng lòng quyết tâm diệt giặc

Tranh 3 : Trần Quốc Tuấn mời Trần Quang Khải xuống thuyền của mình ở bến Đông để cùng bàn kế đánh giặc

Tranh 2 : Năm 1284, giặc Nguyên lại sang xâm lược nước ta. Thế giặc mạnh như chẻ tre .Tranh 1 : Cha của Trần Quốc Tuấn trước khi qua đời dặn con phải giành lại ngôi vua Trần Quốc Tuấn không cho điều đó là phải nhưng thương cha nên gật đầuCon quan sát tranh, xác lập những nhân vật Open trong tranh, phán đoán xem họ đang làm gì để so sánh với nội dung tương ứng trong truyện và kể lại sao cho phải chăng .Dựa vào lời kể của cô giáo ( thầy giáo ) và những tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu truyện .

Câu 2

Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Phương pháp giải:

Con dựa vào phần tóm tắt tranh đã làm ở câu trước để kể lại .

Lời giải chi tiết:

Năm 1235, khi Trần Quốc Tuấn mới 5, 6 tuổi, cha ông là Trần Liễu có chuyện tị hiềm với vua Trần Thái Tông. Năm 1251, Trần Liễu lâm bệnh nặng, trước khi mất có trăng trối dặn Trần Quốc Tuấn phải vì cha mà giành lại ngôi vua. Biết cha không quên hận cũ, thương cha, Quốc Tuấn đành gật đầu để cha yên lòng, nhưng ông không cho đó là điều phải và luôn tìm cách hoà giải mối hiềm khích trong gia tộc .
Cuối năm 1284, nhà Nguyên lại kéo hàng chục vạn quân sang xâm lăng nước ta. Thế giặc mạnh như chẻ tre. Vua Trần Nhân Tông ( cháu Trần Thái Tông ) cho mời Trần Hưng Đạo về kinh. Vừa từ Vạn Kiếp về tới Thăng Long đậu thuyền ở bến Đông, ông sai mời Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải ( con vua Trần Thái Tông ) đến cùng bàn kế đánh giặc. Biết Quang Khải ngại tắm, ông sai nấu sẵn nước thơm và xin được tắm giùm. Ông tự tay cởi áo cho Quang Khải, dội nước thơm cho Quang Khải và thân thương đùa :
– Hôm nay, thật như mong muốn, tôi được tắm hầu Thái sư .
Quang Khải cũng không kìm nổi xúc động, đùa lại :
– Tôi mới thật có suôn sẻ vì được Quốc công Tiết chế tắm cho .
Trước tấm lòng chân tình của cả hai người, mối hiềm khích của cả hai bên dược cởi bỏ .
Hôm sau, hai người vào cung. Vua đã chờ sẵn để bàn việc nước .

Nhà vua băn khoăn:

– Lần trước, giặc Nguyên đá bị ta vượt mặt. Nhưng lần này chúng đông và mạnh hơn trước bội phần. Các khanh xem có kế gì để giữ yên xã tắc ?
Trần Hưng Đạo trình diễn kĩ mọi việc, từ trấn giữ biên thuỳ, cắt cử những tướng …, đoạn ông nhấn mạnh vấn đề :
Nên triệu gấp bô lão cả nước về kinh để cùng bàn luận. Có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh trăm họ ! Anh em hoà thuận, xấp xỉ một lòng thì giặc kia dẫu mạnh mấy cũng phải tan !
Vua y lời .
Một sáng đầu xuân năm 1285, bô lão từ mọi miền quốc gia tụ hội về điện Diên Hồng. Vua quan nhà trần tề tựu đông đủ. Vua ướm hỏi :
– Nhà Nguyên sai sứ giả mang thư sang, xin mượn đường để đánh Chăm-pa. Ý những khanh thế nào ?
Hưng Đạo tâu :
– Cho giặc mượn đường là mất nước !
Cả điện đồng thanh :
– Không cho giặc mượn đường !
Vua hỏi tiếp :
– Ta nên hoà hay nên đánh ?
Điện Diên Hồng như rung lên bởi những tiếng hô của muôn người :
– Nên đánh !
– Sát Thát !

Nhờ trên dưới đồng lòng, vua tôi hoà thuận… quân dân ta đã đánh tan giặc Nguyên, giữ vững độc lập dân tộc.

( Theo Đại Việt sử kí toàn thư )

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập