articlewriting1

Khoảng cách từ một điểm sáng đến gương là 5 cm thì khoảng cách từ điểm sáng đến ảnh của nó là

Học tập

Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng (1m ). Khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến điểm sáng S là:

Câu 63868 Vận dụng

Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng \(1m\). Khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến điểm sáng S là:

Nội dung chính

  • Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng (1m ). Khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến điểm sáng S là:
  • Trắc nghiệmVật Lí 7 Bài 5 (có đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
  • Video liên quan

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng — Xem chi tiết cụ thể

Trắc nghiệmVật Lí 7 Bài 5 (có đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Trang trước Trang sau

  • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (hay, chi tiết)

Bài 1: Chọn phát biểu đúng?

A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật .
B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng hoàn toàn có thể lớn hơn vật tùy thuộc vào vị trí đặt vật trước gương .
C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta hoàn toàn có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng .
D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích cỡ bằng vật .

Quảng cáo

Hiển thị đáp án
– Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn ⇒ Đáp án C sai .
– Ảnh tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật ⇒ Đáp án A, B sai. Đáp án D đúng .

Bài 2: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 3 m B. 3,2 m C. 1,5 m D. 1,6 m
Hiển thị đáp án
Ảnh và vật đối xứng nhau qua gương phẳng nên khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Vì vậy một người đứng trước gương phẳng cho ảnh cách gương 1,5 m thì người đó cũng cách gương 1,5 m
Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3: Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng?

A. Khi ảnh S ’ ở phía trước mắt ta .
B. Khi S ’ là nguồn sáng
C. Khi giữa mắt và ảnh S ’ không có vật chắn sáng .
D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S .
Hiển thị đáp án
– Để nhìn được vật thì tia sáng từ vật phát ra phải đi đến mắt người .
– Để nhìn được ảnh của vật qua gương, mắt phải nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S .
⇒ Đáp án đúng là D .

Quảng cáo

Bài 4: Vì sao ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không hứng được ảnh trên màn?

A. Vì ảnh ảo là nguồn sáng .
B. Vì chùm tia phản xạ là chùm phân kì không quy tụ trên màn .
C. Vì ảnh ảo là vật sáng .
D. Vì khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương .
Hiển thị đáp án
Ảnh ảo S ’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra là giao điểm của đường lê dài của các tia sáng phản xạ trên gương. Vì thế khi ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S ’ của điểm sáng S thì sẽ không hứng được ảnh trên màn ⇒ Đáp án đúng là B .

Bài 5: Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách ảnh S’ của nó qua gương một khoảng 54cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng:

A. 54 cm B. 45 cm C. 27 cm D. 37 cm
Hiển thị đáp án
loading– S và S ’ đối xứng nhau qua gương phẳng nên khoảng cách từ S đến gương bằng khoảng cách từ S ’ đến gương hay SH = S’H ( 1 )
– Theo đề bài S ’ cách S một khoảng là 54 cm
Mà SS ’ = 54 cm = SH + S’H ( 2 )
Từ ( 1 ) ( 2 ) ⇒ SS ’ = S’H + S’H = 2. S’H = 54 cm
⇒ S’H = 54/2 = 27 cm
Vậy ảnh S ’ của S nằm cách gương một khoảng là 27 cm

Quảng cáo

Bài 6: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ).

a ) Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng .
b ) Đặt mắt tại điểm M nhìn vào gương, hãy vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương cho tia phản xạ lọt vào mắt .
Hiển thị đáp án
a ) Qua gương vẽ A ’ đối xứng với A, B ’ đối xứng với B .
Nối A ’ và B ’ ta xác lập được ảnh A’B ’ của vật AB .
loadingb ) Nối A ’ với M, A’M cắt gương tại điểm tới I .
Từ A vẽ tia tới AI và tia phản xạ MI .
loading

Bài 7: Chiếu một tia sáng SI tới một gương phẳng. Nếu quay tia này xung quanh điểm S một góc α thì tia phản xạ quay một góc bằng bao nhiêu?

Hiển thị đáp án
loading– Tia SI quay xung quanh điểm S một góc α. Nghĩa làloading– Do S ’ đối xứng với S qua gương nên :
SH = S’H
SS ’ vuông góc với gươngloading– Xét ΔSHI1 và ΔS ‘ HI1 có :
loading– Xét ΔSHI2 và ΔS ‘ HI2 có :
loading– Xét ΔSI1I2 và ΔS ‘ I1I2 có :
loadingVậy tia phản xạ cũng quay một góc α

Bài giảng: Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Cô Phạm Thị Hằng (Giáo viên Tôi)

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và giải thuật chi tiết cụ thể khác :
Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập