articlewriting1

Từ bài toán đến chương trình Thuật toán là dãy hữu hạn các thao – https://skinfresh.vn

Học tập
Một phần của tài liệu GIAO AN TIN HOC LOP 8

V- ĐÊ BÀI Câu 1: (5 điểm)

5. Từ bài toán đến chương trình Thuật toán là dãy hữu hạn các thao

– Thuật toán là dãy hữu hạn các thao

tác cần thực hiện theo một trình tự xác
định để nhận được kết quả cần tìm từ
những điều kiện cho trước.

– Quá trình giải bài toán trên máy tính
gồm những bước:

+ Xác định bài toán: Xác định thông
tin đã cho (INPUT) và thông tin cần
tìm (OUTPUT).

+ Mô tả thuật toán.
+ Viết chương trình.

INPUT : Trà, nước sôi, ấm và chén. OUTPUT : Chén trà đã pha để mời khách. Bước 1. Tráng ấm, chén bằng nước sôi .

Bước 2. Cho trà vào ấm.

Bước 3. Rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng chừng 3 đến 4 phút .
Bước 4. Rót trà ra chén để mời khách .
– Cho HS giải lại 1 số ít ví dụ về thuật toán trong SGK tr 40, 41, 42, 43, 44 để HS gợi nhớ và nắm bài rõ hơn .

Hoạt động 6: 6. Câu lệnh điều kiện (20p)

? Cú pháp của câu lệnh điều kiện kèm theo dạng thiếu là gì – HS :

+ Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu:
if <điều kiện> then ;
– Hoạt động:

+ Nếu điều kiện kèm theo được thỏa mãn nhu cầu => triển khai câu lệnh sau từ khóa then
+ trái lại => câu lệnh bị bỏ lỡ. – Yêu cầu HS giải lại VD4 ( SGK ) tr 49 để HS gợi nhớ. – Yêu cầu HS giải lại VD5 ( SGK ) tr 49 để HS gợi nhớ. ? Cú pháp của câu lệnh điều kiện kèm theo dạng đủ là gì
– Nhận xét câu vấn đáp của HS .
+ Cú pháp câu lệnh điều kiện kèm theo dạng đủ :

if <điều kiện> then else ;
– Hoạt động:

+ Nếu điều kiện kèm theo được thỏa mãn nhu cầu => triển khai câu lệnh 1 sau từ khóa then
+ trái lại => triển khai câu lệnh 2 – Yêu cầu HS giải lại VD6 ( SGK ) tr 50 để HS gợi nhớ .

6. Câu lệnh điều kiện

+ Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng
thiếu:

if <điều kiện> then ;
– Hoạt động:

+ Nếu điều kiện kèm theo được thỏa mãn nhu cầu => thực thi câu lệnh sau từ khóa then + trái lại => câu lệnh bị bỏ lỡ .

4. Củng cố và dặn dò (1p) a) Củng cố
a) Củng cố

Nội dung đã ôn tập. b ) Dặn dò
Học bài, xem trước bài 6, 7 để tiết sau liên tục ôn tập .

5. Rút kinh nghiệm


Xđ bài
toán

tả
TT

Tuần: 19 Tiết 37 Ngày soạn: 06/11

ÔN TẬP (tt)
I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Giúp HS củng cố lại những kiến thức và kỹ năng trọng tâm đã học để sẵn sàng chuẩn bị thi học kì 1 .

2. Kỹ năng

– Làm quen với môn học .
– Nhận biết và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng trọng tâm của bài học kinh nghiệm .

3. Thái độ

– Giáo dục HS yêu thích môn học.

– Tích cực tham gia kiến thiết xây dựng bài .
– Rèn luyện niềm tin tự giác và ý thức học tập tốt .

II- PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC1. Phương pháp
1. Phương pháp

– Thuyết trình, phỏng vấn, trực quan .

2. Phương tiện- GV: Giáo án, SGK, SGV.
– GV: Giáo án, SGK, SGV.

– HS : SGK, vở, vật dụng học tập .

III- NỘI DUNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp + kiểm tra sĩ số (1p)2. Kiểm tra bài cũ (3p)
2. Kiểm tra bài cũ (3p)

? Để khai báo biến a kiểu số thực, ta làm như thế nào ? Để gán giá trị 5 cho biến y ta làm như thế nào

3. Nội dung bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS NỘI DUNG

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập