articlewriting1

Lãng Bạc nằm ở A. phía đông Cổ Loa B. phía tây Cổ Loa C. phía bắc Cổ Loa D. phía nam Cổ Loa – Hoc24

Học tập

Câu 5. Thành Cổ Loa là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ rất đáng tự hào vì:

A. Kết cấu của thành gồm 3 vòng khép kín được xây theo hình xoáy trôn ốc .B. Thành Cổ Loa được kiến thiết xây dựng rất bền vững và kiên cố .

  C. Thành là minh chứng cho trí tuệ của người Việt cổ.

D. Thể hiện được sức mạnh quân sự chiến lược của nhà nước Âu Lạc .

Câu 9. Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian :

A.Thế kỉ III TCN đến năm 43 .B. Từ năm 208TCN đến năm 43 .C. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN .

Câu 10. Kinh đô của nhà nước Văn Lang là:

A. Phong Châu ( Phú Thọ ) .B. Phú Xuân ( Huế ) .C. Cấm Khê ( Thành Phố Hà Nội ) .D. Cổ Loa ( TP. Hà Nội ) .

       Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đời sống vật chất của người Việt cổ thời Văn Lang- Âu Lạc:

A. Lấy nghề nông trồng lúa nước làm nghề chính .B. Nghề luyện kim dần được chuyên môn hóa .C. Cư dân hầu hết ở nhà sàn được dựng bằng tre, nứa .D.Thường xuyên tổ chức triển khai những liên hoan gắn với nền nông nghiệp .

  Câu 12. Triệu Đà đã dùng âm mưu để đánh được quân dân Âu Lạc là:

A. Giả vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ Âu Lạc ..B. Cho con sang ở rể để lấy cắp nỏ thần .C.Tìm cách li biệt An Dương Vương với những tướng giỏi .D. Mua chuộc những tướng giỏi .Giúp em với ạ em đang cần gấp !Mọi người đừng làm bừa nha ! ! ! ! !

 

        Câu 14. Để thực hiện âm mưu đồng hóa về văn hóa đối với người Việt, các chính quyền  đô hộ phương Bắc đã thực hiện biện pháp nào dưới đây:

A. Bắt người Việt tuân theo phong tục, lao lý của người Hán .B. Xây đắp những thành lũy lớn và sắp xếp lực lượng quân đồn trú phần đông .C. Chia Âu Lạc thành những Q., huyện rồi sát nhập vào chủ quyền lãnh thổ Trung Q uốc .D. Bắt người Hán sinh sống và tuân theo những phong tục, tập quán của người Việt .

Câu 15. Địa danh nào dưới đây không phải là trụ sở của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc:

A. Thành Luy Lâu .B. Thành Cổ Loa .C. Thành Tống Bình .D. Thành Đại La .

Câu  16. Hoạt động kinh tế chính của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X:

A.Thủ công nghiệp và thương mại biển .B. Nông nghiệp và thương mại biển .C. Nông nghiệp và thủ công nghiệp .D. Thủ công nghiệp và thương mại .

Câu 17. Cách bóc lột chủ yếu của bọn phong kiến phương Bắc đối với nhân dân Âu Lạc là:

A. Thuế. B. Đi phu. C. Lao dịch D. Cống nạp

Câu 18. Hai thứ thuế bị nhà Hán đánh nặng nhất là:

    A. Thuế rượu, thuế muối.                                 B. Thuế muối, thuế sắt.

C. Thuế chợ, thuế đò. D. Thuế ruộng, thuế thân .

 

D. Từ năm 208 TCN đến năm 179 TCN .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập