articlewriting1

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn

Học tập

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài giảng: Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) – Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên VietJack)

I. KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP BÙNG NỔ

1. Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta

– Sau khi kí kết Hiệp định Sơ bộ ( 6/3/1946 ) và Tạm ước ( 14/9/1945 ), Pháp bội ước, tăng cường những hoạt động giải trí xâm lược Nước Ta :+ Khiêu khích, tiến công Nước Ta ở TP. Hải Phòng và Thành Phố Lạng Sơn ( tháng 11/1946 ) .+ Ở TP. Hà Nội : Pháp bắn súng, ném lựu đạn ở nhiều nơi, đốt Nha tin tức ở phố Tràng Tiền, …- Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc cơ quan chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền trấn áp Thủ đô cho chúng. Pháp công bố : nếu cơ quan chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không gật đầu thì ngày 20/12/1946, chúng sẽ hành vi .⇒ Hành động của Pháp đã xâm phạm nghiêm trọng đến độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta .

2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

a. Toàn quốc kháng chiến chống Pháp bùng nổ .- Âm mưu và hành vi xâm lược của Pháp đã rình rập đe dọa nghiêm trọng đến độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta .⇒ Tình thế khẩn cấp yên cầu Đảng và nhà nước phải có hành vi kịp thời :+ 12/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra thông tư Toàn dân kháng chiến .+ 18 và 19/12/1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị lan rộng ra, quyết định hành động phát động trào lưu toàn nước kháng chiến .+ Tối 19-12-1946, quản trị Hồ Chí Minh đại diện thay mặt Trung ương Đảng và nhà nước ra Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lời lôi kéo toàn nước kháng chiếnb. Đường lối kháng chiến của Đảng- Những nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được bộc lộ trong những văn kiện :+ Chỉ thị “ Toàn dân kháng chiến ” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ( 12/12/1946 ) .+ “ Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến ” của quản trị Hồ Chí Minh ( 19/12/1946 ) .+ Tác phẩm “ Kháng chiến nhất định thắng lợi ” của Trường Chinh ( 1947 ) .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi- Nội dung đường lối : Toàn dân, tổng lực, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế .

II. CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ VÀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI

1. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

a. Mục đích :- Giam chân địch ở Thành Phố Hà Nội TP.HN và những thành phố, thị xã- Tạo thế trận để đi vào cuộc chiến đấu vĩnh viễn .b. diễn biến- Cuộc chiến đấu bùng nổ tiên phong tại Thành Phố Hà Nội. Trong 60 ngày đêm, quân dân TP.HN đã chiến đấu gần 200 trận, giết và làm bị thương hàng nghìn tên địch, tàn phá hàng chục xe cơ giới và 5 máy bay …
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Quyết tử quân ôm bom ba càng- Tại những thành phố khác : quân dân Nước Ta đã vây hãm, tiến công và tàn phá nhiều tên địch ; giam châm địch trong những thành phố, thị xã trong một thời hạn, …c. hiệu quả – ý nghĩa- Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch .- Bước đầu làm phá sản kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh ” của thực dân Pháp .- Làm chạm bước tiến của quân Pháp, tạo điền kiện cho nhân dân cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài hơn .

2. Tích cực chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài

– Sau khi rút khỏi TP.HN, những cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận, .. chuyển lên Việt Bắc .- Đảng, nhà nước chỉ huy và tổ chức triển khai nhân dân cả nước thiết kế xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt :+ Chính trị : Lập Ủy ban kháng chiến hành chính, triển khai kháng chiến kiến quốc ; lập Hội Liên Việt .+ Kinh tế : duy trì và tăng trưởng sản xuất, nhất là lương thực .+ Quân sự : pháp luật người dân từ 18 t đến 45 t được tham gia những lực lượng chiến đấu .+ Văn hóa : liên tục duy trì, tăng trưởng trào lưu tầm trung học vụ, trường đại trà phổ thông những cấp vẫn giảng dạy, học tập trong thực trạng cuộc chiến tranh .

III. CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG VÀ VIỆC ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN

1. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947)

a. Hoàn cảnh lịch sử :- Sau nhiều tháng triển khai cuộc chiến tranh xâm lược, đến đầu năm 1947, Pháp vẫn chưa tàn phá được cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội nòng cốt của Nước Ta .- Tháng 3/1947, nhà nước Pháp cử Bô-la-e làm cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực thi kế hoạch tiến công lên Việt Bắc, nhằm mục đích :+ Tiêu diệt bộ đội nòng cốt và cơ quan đầu não kháng chiến của Nước Ta .+ Khóa chặt biên giới Việt – Trung, ngăn ngừa liên lạc giữa Nước Ta với quốc tế .+ Giành thắng lợi quân sự chiến lược để nhanh gọn kết thúc cuộc chiến tranh .- Để thực thi thủ đoạn tiến công lên Việt Bắc, Pháp đã kêu gọi 12000 quân, chia làm 3 cánh quân, tiến công Việt Bắc từ ngày 7/10/1947 :+ Binh đoàn quân dù, đổ quân xuống thị xã Bắc Cạn, thị xã Chợ Mới, Chợ Đồn .+ Binh đoàn bộ binh vây hãm Việt Bắc ở phía Đông và phía Bắc .

+ Binh đoàn hỗn hợp lí bộ và lính thủy bao vây Việt Bắc ở phía Tây.

b. Quân dân Nước Ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc .- Chủ trương của Đảng : Khi Pháp vừa tiến công Việt Bắc, Đảng ra thông tư “ Phải phá vỡ cuộc tiến công mùa Đông của giặc Pháp ” .- Diễn biến chính :+ Tại Bắc Kạn : quân dân Nước Ta dữ thế chủ động tiến công, vây hãm, tập kích vào những nơi địch chiếm đóng, phục kích trên đường từ Bắc Kạn đi Chợ Mới, Chợ Đồn ; khẩn trương chuyển dời những cơ quan Trung ương Đảng, nhà nước những công xưởng, kho tàng từ nơi địch uy hiếp, chiếm đóng đến nơi bảo đảm an toàn .+ Tại mặt trận hướng Đông : quân dân Việt Nam phục kích chặn đánh địch trên Đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu vượt trội là trận đánh phục kích trên đường Bản Sao – đèo Bông Lau ngày 30 – 10 – 1947 .+ Tại mặt trận hướngTây : quân dân Việt Nam phục kích chặn đánh nhiều trận trên sông Lô, tiêu biểu vượt trội là những thắng lợi ở Đoan Hùng, Khe Lau, ….+ Phối hợp với cuộc chiến đấu ở Việt Bắc, quân dân ta trên những mặt trận toàn nước hoạt động giải trí mạnh, góp thêm phần kiềm chế quân địch .⇒ Ngày 19/12/1947, Pháp tháo chạy khỏi Việt Bắc .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947c. Kết quả, ý nghĩa :- Đẩy lui được cuộc tiến công của Pháp .- Bảo vệ cơ được cơ quan đầu não kháng chiến, bộ đội nòng cốt trưởng thành .- Làm phá sản trọn vẹn kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh ”, buộc Pháp phải chuyển sang “ đánh lâu dài hơn ”, triển khai thủ đoạn “ dùng người Việt đánh người Việt, lấy cuộc chiến tranh nuôi cuộc chiến tranh ” .⇒ Thế và lực của Nước Ta đã chuyển biến theo hướng bất lợi cho Pháp .

2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

a. Hoàn cảnh :- Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947, kế hoạch “ Đánh nhanh thắng nhanh ” của Pháp đã trọn vẹn phá sản → Pháp buộc phải chuyển sang triển khai kế hoạch “ đánh vĩnh viễn ” và “ dùng người Việt đánh người Việt, lấy cuộc chiến tranh nuôi cuộc chiến tranh ”⇒ Ý đồ của Pháp : chống lại cuộc kháng chiến vĩnh viễn, toàn dân, tổng lực ; chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bản địa của nhân dân Nước Ta .b. Những giải pháp, chủ trương của Đảng, chính phủ nước nhà

Lĩnh vực Chủ trương, biện pháp
Quân sự – Động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.
Chính trị – Ngoại giao – Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban kháng chiến hành chính những cấp .- Củng cố và lan rộng ra khối đại đoàn kết dân tộc bản địa. Tháng 6/1949, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định hành động tiến tới thống nhất hai tổ chức triển khai từ cơ sở đến TW .- Ngày 14/1/1950, quản trị Hồ Chí Minh đại diện thay mặt nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố sẵn sàng chuẩn bị đặt quan hệ ngoại giao với bất kỳ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta.
Kinh tế – Phá hoại kinh tế tài chính địch .- Đẩy mạnh kiến thiết xây dựng và bảo vệ nền kinh tế tài chính dân chủ nhân dân.
Văn hóa – giáo dục – Tiến hành cải cách giáo dục .- Hướng giáo dục vào Giao hàng kháng chiến và kiến quốc.

IV. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI VÀ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG NĂM 1950

1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến

Sau thắng lợi Việt Bắc thu – đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân Nước Ta có thêm nhiều thuận tiện, tuy nhiên cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn vất vả, thử thách- Thuận lợi :+ Sau gần 5 năm kháng chiến, Nước Ta đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng trên những mặt chính trị, quân sự chiến lược, ngoại giao => thế và lực của Nước Ta mạnh hơn trước .+ Tình hình quốc tế có nhiều thuận tiện : thắng lợi của cách mạng Trung Quốc ; trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở những nước thuộc địa dâng cao, …+ Trung Quốc, Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa khác lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Nước Ta .- Khó khăn :+ Mĩ mở màn can thiệp và “ dính líu ” trực tiếp vào cuộc cuộc chiến tranh Đông Dương .+ Tháng 5/1949, Pháp đề ra kế hoạch Rơ-ve, thủ đoạn mở cuộc tiến công lên Việt Bắc lần thứ hai .

2. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

a. Chủ trương của Đảng :Tháng 6/1950, Đảng và nhà nước quyết định hành động mở chiến dịch Biên giới, nhằm mục đích mục tiêu :+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch .+ Khai thông biên giới Việt – Trung .+ Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện kèm theo tăng cường cuộc kháng chiến .⇒ đây là chiến dịch dữ thế chủ động tiến công lớn tiên phong của Nước Ta .b. Diễn biến chính :- Tháng 9/1950, quân dân Nước Ta tiến công, tàn phá cứ điểm Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, Cao Bằng bị cô lập .- Quân dân Nước Ta mai phục, chặn đánh nhiều nơi trên đường số 4 => Pháp rút khỏi đường số 4 ( 22/10/1950 ) .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lược đồ chiến dịch Biên giớic. Kết quả, ý nghĩa :- Đạt được tiềm năng đề ra : làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp ; khai thông biên giới Việt – Trung ; giải phóng được một vùng đất đai to lớn .

– Mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến: quân đội Việt Nam giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

– Quân đội Nước Ta trưởng thành, thế và lực của Nước Ta tăng trưởng vượt bậc .
Xem thêm những bài Lý thuyết Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử ngắn gọn, tinh lọc, chi tiết cụ thể, hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

nhung-nam-dau-cua-cuoc-khang-chien-toan-quoc-chong-thuc-dan-phap-1946-1950.jsp

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập