Download tai lieu

Mẫu 16: Thông Báo Về Việc Tìm Kiếm Việc Làm Mới Nhất – Tư Vấn DNL

Tin tức tổng hợp
Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm mới nhất theo Thông t ­ ư số 28/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th ­ ương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể và tải mẫu khai báo bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng mới nhất tại đây .Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm mới nhấtMẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Nội dung mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm mới nhất mới nhất năm 2021

 Mẫu số 16:  Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi : Trung tâm Thương Mại Dịch Vụ việc làm … … … … … … … …. … … … … … … … … .Tên tôi là : … … … … … … …. … … … … … … … … … sinh ngày … … … …. / … … … … / … … …Số chứng tỏ nhân dân : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Ngày cấp : … … / … … .. / …. …. nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … …Chỗ ở lúc bấy giờ : .. … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Theo Quyết định số … … …. … ngày … … … / … … .. / … … … tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp … … … … … …. tháng, kể từ ngày … …. / … … / … .. đến ngày … … / … … .. / … … tại tỉnh / thành phố … … … … … .. … … … … … … ..Tôi thông báo hiệu quả tìm kiếm việc làm theo pháp luật, đơn cử như sau 🙁 1 ) Đơn vị thứ nhất ( Tên đơn vị chức năng, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí việc làm dự tuyển, tác dụng ) … … … … … … … … … … … … … … …

   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).…. ….. (…)

Tên đơn vị thứ ( … ) : ( Tên đơn vị chức năng, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí việc làm dự tuyển, hiệu quả ). … …. … … … ..Tình trạng việc làm lúc bấy giờ 😮 Không có việc làmo Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ / HĐLV ( ghi rõ tên đơn vị chức năng, địa chỉ, việc làm đang làm ) … … … … … … … … … … … … .

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………… ……………………….                                                

Tôi cam kết nội dung ghi trên là đúng thực sự, nếu sai tôi chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

  ………., ngày….. tháng…. năm……
Người thông báo
(ký, ghi rõ họ tên)

………………. …………………

Ghi chú:  Người lao động kê khai không đúng sự thật khi thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ, bị thu hồi tiền TCTN đã nhậnkhông được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN theo quy định tại Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làmMẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Tải về mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Tải về mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm 2021 file pdf tại đây

Lưu ý : Trong tình dịch bệnh lúc bấy giờ toàn bộ những đơn vị chức năng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không nhận hồ sơ trực tiếp mà chỉ nhận hồ sơ qua đường dịch vụ bưu điện. Một số tỉnh thành có tương hỗ nhận hồ sơ qua email, zalo hoặc facebook .* * * * * Group tương hỗ : Bảo hiểm thất nghiệp | Facebook>> > Tham khảo thêm : Hướng dẫn làm thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Trên đây là chia sẻ về mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu khai báo bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng . Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

3/5 – ( 1 bầu chọn )