articlewriting1

Mục đích của biện pháp thâm canh tăng vụ là gì

Học tập
Câu hỏi : Ý nghĩa của biện pháp tăng vụNội dung chính

  • 1. Luân canh
  • 2. Xen canh
  • 3. Tăng vụ
  • Video liên quan

A.Tăng độ phì nhiêu

B.Điều hòa dinh dưỡng đất

C.Giảm sâu bệnh
D.Tăng mẫu sản phẩm thu hoạch
Lời giải :

Đáp án D.

Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ là tăng mẫu sản phẩm thu hoạch .

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm vềnhững phương thức canh tác phổ biến trong trồng trọt nhé.

1. Luân canh

Là cách triển khai gieo trồng luân phiên những loại cây cối khác nhau trên cùng một diện tích quy hoạnh .
– Năm thứ 1 : Trồng ngô hoặc đỗ ( tháng 1 đến tháng 5 ) .
+ Trồng lúa mùa chính vụ ( từ tháng 7 đến tháng 12 ) .
– Năm thứ 2 : Trồng khoai lang ( từ tháng 12 đến tháng 5 ) .
+ Trồng lúa hè thu ( từ tháng 5 đến tháng 8 ) .
+ Trồng lúa mùa muộn ( từ tháng 8 đến tháng 12 ) .

Có các loại hình luân canh như sau:

+ Luân canh giữa những cây cối cạn với nhau .
+ Luân canh giữa cây cối cạn với cây cối nước .
Việctrồng độc canhmột loại cây xanh trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh trong thời hạn dài làm cho nguồn dinh dưỡng trong đất ngày càng hết sạch, cấu trúc đất ngày càng bị thoái hóa, từ từ cây cối không hề hấp thu dinh dưỡng được .
Bằng biện pháp luân canh cây cối giúp cho chất dinh dưỡng trong đất được điều hòa và cải tổ cấu trúc đất. Chính nhờ ảnh hưởng tác động cơ học vào đất làm cho tầng đất mặt ngày càng được cải tổ, làm cho đất thông thoáng, hệ vi sinh vật tăng trưởng .
Ngoài ra, luân canh còn giúp ích cho việc quản lí cỏ dại, hiệu suất cao trong việc giảm thiểu thuốc trừ cỏ, duy trì sự bảo đảm an toàn với sức khỏe thể chất con người và môi trường tự nhiên. Việc trồng luân canh cây xanh cạn với cây xanh nước giúp làm mất sức nảy mầm của hạt cỏ, biến hóa thiên nhiên và môi trường sống làm cho cỏ dại không thích nghi được và chết dần .
Công thức luân canh hợp lý cần chú ý quan tâm đến những yếu tố : mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng là nhiều hay ít và năng lực chống sâu, bệnh của mỗi loại cây xanh .
loading

2. Xen canh

Việc trồng những loại cây xanh xen canh nhau giúp tận dụng tốt nhất diện tích quy hoạnh đất canh tác, dinh dưỡng và ánh sáng. Tùy thuộc vào từng thời kỳ sinh trưởng của cây cối ta hoàn toàn có thể xen canh thêm cây những loại cây cối khác .
Ví dụ : xen canh rau màu trong tiến trình cây công nghiệp dài ngày còn đang ở tiến trình cây con. Lúc này, xen canh giúp tận dụng diện tích quy hoạnh đất trống và những chất dinh dưỡng cũng như ánh sáng. Đây cũng là một biện pháp hiệu suất cao giúp cho người nông dân hoàn toàn có thể nâng cao thu nhập .
Xen canh cũng có ý nghĩa trong việc phòng những loài côn trùng nhỏ gây hại trên những loại rau màu. Ví dụ : trồng xen canh rau cải với những loại cây gia vị, bằng những mùi hương cũng như vị của nó, giúp xua đuổi bớt những loại côn trùng nhỏ gây hại .

3. Tăng vụ

– Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh .
– Ví dụ :

+ Tr­ước đây chỉ cấy 1 vụ lúa, nh­ưng do giải quyết đ­ược n­ước t­ưới, có giống ngắn ngày nên đã trồng đ­ợc 1 vụ lúa, 1 vụ màu hoặc 2 vụ lũa và 1 vụ màu.

+ Nh ­ ư vậy ta đã tăng số vụ gieo trồng từ 1 vụ lên 2 vụ, 3 vụ trong năm .
– Cách sắp xếp hài hòa và hợp lý thời vụ thì sẽ tạo thêm điều kiện kèm theo để sử dụng tốt tài nguyên khí tượng thuỷ văn, phân bổ lao động đều tương thích theo thời hạn, và khai thác tận dụng tốt tiềm năng đất đai .

4. Đa canh

Đa canh là trồng nhiều loại cây xanh trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh. Áp dụng quy mô này rất có hiệu suất cao trong canh tác hữu cơ. Từ việc trồng nhiều loại cây cối hoàn toàn có thể tận dụng được tối đa và hiệu suất cao diện tích quy hoạnh đất canh tác. Tùy thuộc vào đặc tính cây xanh mà xen canh tương thích, từ đó làm tăng doanh thu cho người nông dân. Đối với canh tác hữu cơ, việc đa dạng hóa cây xanh có ý nghĩa quan trọng, thế cho nên trồng xen hỗn hợp là biện pháp khả thi .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập