articlewriting1

Yếu tố quản trồng nhất để Lâm cần cứ xác định thời vụ gieo trồng là gì

Học tập

Yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng? Vì sao?

✅ muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố trên, yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến đến thời vụ gieo

muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa ѵào những yếu tố nào? Trong các yếu tố trên, yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến đến thời vụ gieo

Hỏi:

muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa ѵào những yếu tố nào? Trong các yếu tố trên, yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến đến thời vụ gieomuốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa ѵào những yếu tố nào ? Trong những yếu tố trên , yếu tố nào có tính năng quyết định hành động nhất đến đến thời vụ gieo trồngĐáp :aikhanh:Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa ѵào những yếu tố : khí hậu , loại cây xanh , tình hình phát sinh sâu , bệnh ở địa phương .Trong những yếu tố nêu trên , yếu tố có công dụng quyết định hành động nhất đến thời vụ đó Ɩà thời vụ vì mỗi loại cây xanh đều sinh trưởng ѵào một thời vụ nhất định , nếu trái thời vụ cây cối sẽ không khoẻ mạnh , dễ bị sâu , bệnh tiến công .Chúc bạn học tốtaikhanh:Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa ѵào những yếu tố : khí hậu , loại cây xanh , tình hình phát sinh sâu , bệnh ở địa phương .Trong những yếu tố nêu trên , yếu tố có công dụng quyết định hành động nhất đến thời vụ đó Ɩà thời vụ vì mỗi loại cây cối đều sinh trưởng ѵào một thời vụ nhất định , nếu trái thời vụ cây cối sẽ không khoẻ mạnh , dễ bị sâu , bệnh tiến công .Chúc bạn học tốtaikhanh:Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa ѵào những yếu tố : khí hậu , loại cây xanh , tình hình phát sinh sâu , bệnh ở địa phương .Trong những yếu tố nêu trên , yếu tố có tính năng quyết định hành động nhất đến thời vụ đó Ɩà thời vụ vì mỗi loại cây cối đều sinh trưởng ѵào một thời vụ nhất định , nếu trái thời vụ cây cối sẽ không khoẻ mạnh , dễ bị sâu , bệnh tiến công .Chúc bạn học tốt

Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 16 (có đáp án): Gieo trồng cây nông nghiệp

Trang trước Trang sau

  • Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp (hay, chi tiết)

Câu 1: Thời vụ là:

A. Khoảng thời hạn nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng .
B. Khoảng thời hạn nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng .
C. Khoảng thời hạn không nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng .
D. Tất cả đều sai .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : (Thời vụ là khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng – SGK trang 39)

Câu 2: Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa trên các yếu tố:

A. Khí hậu .
B. Loại cây cối .
C. Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi điạ phương .
D. Cả 3 đáp án trên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : (Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa trên các yếu tố:

– Khí hậu .- Loại cây xanh .- Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi điạ phương – SGK trang 39 )

Câu 3: Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian nào?

A. Tháng 4 đến tháng 7 .
B. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau .
C. Tháng 9 đến tháng 12 .
D. Tháng 6 đến tháng 11 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : (Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau)

Câu 4: Các vụ gieo trồng trong năm ở nước ta tập trung vào các vụ sau, trừ:

A. Vụ đông xuân .
B. Vụ hè thu .
C. Vụ chiêm .
D. Vụ mùa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : (Các vụ gieo trồng trong năm ở nước ta tập trung vào các vụ: đông xuân, hè thu, mùa – SGK trang 39)

Câu 5: Hạt giống đem gieo trồng phải đạt các tiêu chí:

A. Tỷ lệ hạt nãy mầm cao .
B. Không có sâu, bệnh .
C. Kích thước hạt to .
D. Tất cả đều đúng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : (Hạt giống đem gieo trồng phải đạt các tiêu chí:

– Tỷ lệ hạt nãy mầm cao .
– Không có sâu, bệnh .
– Kích thước hạt to – SGK trang 39 )

Câu 6: Có mấy cách xử lý hạt giống?

A. 4 .
B. 3 .
C. 2 .
D. 1 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : (Có 2 cách xử lý hạt giống: xử lý nhiệt và xử lý bằng hóa chất – SGK trang 40)

Câu 7: Để xử lý hạt lúa, ta ngâm hạt lúa trong dung dịch fomalin trong thời gian:

A. 3 giờ .
B. 4 giờ .
C. 5 giờ .
D. 6 giờ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : (Để xử lý hạt lúa, ta ngâm hạt lúa trong dung dịch fomalin trong thời gian 3 giờ – SGK trang 40)

Câu 8: Có mấy phương pháp gieo giống?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : (Có 2 phương pháp gieo giống: gieo bằng hạt và trồng cây con – SGK trang 40)

Câu 9: Tỉ lệ trộn hạt cải bắp với chất TMTD để xử lý hạt cải bắp là:

A. 1 kg hạt : 1 g TMTD
B. 1 kg hạt : 2 g TMTD
C. 2 kg hạt : 1 g TMTD
D. 1 kg hạt : 3 g TMTD
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : (Tỉ lệ trộn hạt cải bắp với chất TMTD để xử lý hạt cải bắp là 1 kg hạt : 1g TMTD – SGK trang 40)

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng về phương pháp trồng cây thủy canh, trừ:

A. Cây được trồng trong dung dịch chứa rất đầy đủ những chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây .
B. Phần lớn rễ cây nằm trên giá đỡ nằm ngoài dung dịch .
C. Phần lớn rễ cây nằm trong dung dịch để hút nước, chất dinh dưỡng .
D. Thường được vận dụng ở những nơi đất trồng hiếm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : (Phát biểu sai về phương pháp trồng cây thủy canh là: Phần lớn rễ cây nằm trong dung dịch để hút nước, chất dinh dưỡng – Phần Có thể em chưa biết, SGK trang 41)

Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Công nghệ 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Yếu tố nào quyết định chủ yếu việc xác định thời vụ

1 tháng trước

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải vở bài tập công nghệ tiên tiến 7 Bài 17 : Gieo trồng cây nông nghiệp giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :Xem thêm những sách tìm hiểu thêm tương quan :

  • Giải Công Nghệ Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7
  • Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 7

I. Thời vụ gieo trồng (Trang 30 vbt Công nghệ 7):

Mỗi loại cây đều được gieo trồng vào một khoảng chừng thời hạn nhất định. Thời gian đó gọi là Thời vụ .1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồngMuốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào những yếu tố : khí hậu, loại cây xanh, tình hình phát sinh sâu, bệnh ở địa phương .Trong những yếu tố nêu trên, yếu tố có tính năng quyết định hành động nhất đến thời vụ đó là thời vụ vì mỗi loại cây cối đều sinh trưởng vào một thời vụ nhất định, nếu trái thời vụ cây xanh sẽ không khoẻ mạnh, dễ bị sâu, bệnh tiến công .2. Các vụ gieo trồngĐặc điểm khí hậu giữa những vùng miền nước ta rất khác nhau, tuy nhiên những vụ gieo trồng đều tập trung chuyên sâu vào ba vụ trong năm : đông xuân, hè thu và vụ mùa .Kể tên

Vụ gieo trồng Thời gian Cây trồng
1. Vụ xuân Tháng 11 tháng 5 năm sau Lúa, ngô, đỗ, lạc, khoai, rau
2. Vụ hè thu Tháng 4 7 Lúa, ngô, khoai
3. Vụ đông (tỉnh phía Bắc) Tháng 6 11 Lúa, rau

II. Kiểm tra và xử lí hạt giống (Trang 31 vbt Công nghệ 7):

1. Mục đích kiểm tra hạt giốngHạt giống trước khi đem gieo phải kiểm tra 1 số ít tiêu chuẩn nhất định, hạt giống tốt phải bảo vệ những tiêu chuẩn sau đây, nếu tương thích thì hạt mới được sử dụngEm hãy lưu lại ( x ) vào ô trống những tiêu chuẩn cần đạt :

Tỉ lệ nảy mầm cao x
Không có sâu bệnh x
Độ ẩm thấp x
Không lẫn giống khác và hạt cỏ dại x
Sức mạnh nảy mầm x
Kích thước hạt to

2. Mục đích xử lí hạt giốngXử lí hạt giống có công dụng vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh vừa diệt trừ sâu, bệnh có hạt .Em hãy điền những cách xử lí và cách triển khai của nó vào bảng sau :

Cách xử lí Cách tiến hành
1. Xử lí bằng nhiệt độ Ngâm hạt trong nước ấm ở nhiệt độ, thời gian khác nhau.
2. Xử lí bằng hoá chất Trộn hạt với hoá chất hoặc ngâm trong dung dịch chứa hoá chất.

III. Phương pháp gieo trồng (Trang 32 vbt Công nghệ 7):

1. Yêu cầu kĩ thuật : gieo trồng phải bảo vệ những nhu yếu về thời vụ, tỷ lệ, khoảng cách và độ nông, sâu .2. Phương pháp gieo trồng

Các phương pháp Loại cây áp dụng phương pháp gieo trồng Tên một số loại cây mà em biết Ưu điểm Nhược điểm
Gieo bằng hạt Cây trồng ngắn ngày Lúa, ngô, đỗ, rau Nhanh, ít tốn công Số lượng hạt nhiều, khó chăm sóc
Trồng cây con Ngắn ngày và dài ngày Cà phê, cao su, hồ tiêu, bắp, đậu phộng Tiết kiệm hạt giống Tốn nhiều công sức

+ H. 28 a : Trồng bằng củ+ H. 28 b : Trồng bằng cành .

Trả lời câu hỏi

Câu 1 ( Trang 32 vbt Công nghệ 7 ) : Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụLời giải :Gieo trồng đúng thời vụ sẽ bảo vệ được khí hậu, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương thích hợp nhất cho sự tăng trưởng của từng loại cây xanh. Như vậy cây sẽ có những điều kiện kèm theo thuận tiện nhất để sinh trưởng, tăng trưởng và sẽ cho hiệu suất tối đa tương ứng với tiềm năng của cây .Câu 2 ( Trang 33 vbt Công nghệ 7 ) : Xử lí hạt giống nhằm mục đích mục tiêu gì ? Ở địa phương em có triển khai xử lí hạt giống không, nếu có thường xử lí theo cách nào ?Lời giải :Mục đích : kích thích hạt nảy mầm nhanh đồng thời diệt sâu bệnh có ở hạt .Liên hệ ở địa phương : có thực thi giải quyết và xử lý hạt giống, thường xử lí theo cách ngâm bằng hóa chất .Câu 3 ( Trang 33 vbt Công nghệ 7 ) : Ngày nay, với sự tân tiến của khoa học kĩ thuật người ta đã sử dụng giải pháp trồng cây nào ? Các loại rau được trồng theo giải pháp nói trên, theo tiêu chuẩn vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm được gọi là rau gì ?Lời giải :Phương pháp trồng rau khí canh .Đó gọi là rau sạch .

Video liên quan

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập