articlewriting1

Ngành dịch vụ không có vai trò nào dưới đây

Học tập
 • loading

  BÀI 35 : VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM
  PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

  (Có trắc nghiệm – đáp án)

  I. Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ:

  1. Cơ cấu: gồm 3 ngành.

  – Dịch vụ kinh doanh thương mại : GTVT, TTLL, kinh tế tài chính, bảo hiểm, kinh doanh thương mại bấtt động sản, dịch vụ nghề nghiệp ( xuất khẩu lao động, ra mắt việc làm ) … .- Dịch vụ tiêu dùng : hoạt động giải trí buôn bán lẻ, du lịch, những dịch vụ cá thể ( y tế, giáo dục, thể dục thể thao ) … .- Dịch vụ công cộng : dịch vụ hành chính công, những hoạt động giải trí đoàn thể … .

  2. Vai trò:

  – Thúc đẩy những ngành sản xuất vật chất .- Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm .- Khai thác tốt hơn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, di sản văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang và những thành tựu của khoa học .

  3. Đặc điểm và xu hướng phát triển:

  – Cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ tăng nhanh- Có sự cách biệt rất lớn về cơ cấu tổ chức lao động trong ngành dịch vụ giữa nước tăng trưởng và đang tăng trưởng

  II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự  phát triển và phân bố ngành dịch vụ:

  loading

  Sơ đồ những tác nhân ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng và phân bổ ngành dịch vụ

  loading

  III. Đặc điểm phân bổ ngành dịch vụ trên quốc tế :- Ở những nước tăng trưởng, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tổ chức GDP ( > 60 % ) .- Các thành phố cực lực chính là những TT dịch vụ lớn, có vai trò to lớn trong nền kinh tế tài chính toàn thế giới .Câu 1 : Ở nhiều vương quốc trên quốc tế, người ta thường chia những ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm ?A. 2 nhóm. B. 3 nhóm .C. 4 nhóm. D. 5 nhóm .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : BGiải thích : Mục I, SGK / 134 địa lí 10 cơ bản .Câu 2 : Các hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, kinh doanh thương mại bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành .A. Dịch vụ công. B. Dịch vụ tiêu dùng .C. Dịch vụ kinh doanh thương mại. D. Dịch vụ cá thể .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : CGiải thích : Mục I, SGK / 134 địa lí 10 cơ bản .Câu 3 : Dịch vụ tiêu dùng gồm có :A. Giao thông vận tải đường bộ, thông tin liên lạc .B. Các dịch vụ hành chinh công .C. Tài chinh, bảo hiểm .D. Bán buôn, kinh doanh nhỏ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : DGiải thích : Mục I, SGK / 134 địa lí 10 cơ bản .Câu 4 : Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của những ngành dịch vụ ?A. Thúc đẩy sự tăng trưởng của những ngành sản xuất vật chất .B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm .C. Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội .D. Khai thác tốt hơn tài nguyên vạn vật thiên nhiên và những di sản văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật văn minh .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : CGiải thích : Mục I, SGK / 134 địa lí 10 cơ bản .Câu 5 : Nhân tố tác động ảnh hưởng tới nhu cầu mua sắm, nhu yếu dịch vụ làA. Quy mô, cơ cấu tổ chức dân số .B. Mức sống và thu nhập thực tiễn .C. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư .D. Truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục tập quán .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : BGiải thích : Mục II, SGK / 135 địa lí 10 cơ bản .Câu 6 : Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, hiệu suất lao động xã hội tác động ảnh hưởng đếA. Sự phân bổ những mạng lưới dịch vụ .B. Nhịp điệu tăng trưởng và cơ cấu tổ chức ngành dịch vụ .C. Đầu tư bổ trợ lao động cho ngành dịch vụ .D. Sức mua và nhu yếu dịch vụ .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : CGiải thích : Mục II, SGK / 135 địa lí 10 cơ bản .Câu 7 : Sự phân bổ dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng tác động đếnA. Cơ cấu ngành dịch vụ .B. Sức mua, nhu yếu dịch vụ .C. Hình thành những điểm du lịch .D. Mạng lưới ngành dịch vụ .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : DGiải thích : Mục II, SGK / 135 địa lí 10 cơ bản .Câu 8 : Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tác động đến hình thức tổ chức triển khai mạng lưới ngành dịch vụ ?A. Truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục tập quán .B. Di tích lịch sử vẻ vang văn hóa truyền thống .C. Quy mô, cơ cấu tổ chức dân số .D. Mức sống và thu nhập của dân cư .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : AGiải thích : Mục II, SGK / 135 địa lí 10 cơ bản .Câu 9 : Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng .A. Cao trong cơ cấu tổ chức GDP của tổng thể những nước trên quốc tế .B. Cao nhất trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước tăng trưởng .C. Thấp nhất trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang tăng trưởng .D. Cao nhất trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang tăng trưởng .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : BGiải thích : Mục III, SGK / 136 địa lí 10 cơ bản .Câu 10 : Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70 % trong cơ cấu tổ chức GDP ?A. Hoa Kì. B. Bra-xin .C. Trung Quốc. D. Xứ sở nụ cười Thái Lan .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : AGiải thích : Mục III, SGK / 136 địa lí 10 cơ bản .Câu 11 : Các TT dịch vụ lớn nhất trên quốc tế là :A. Lôt an-giơ-let, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn, Pa-ri, Xao Pao-lô .B. Phran-phuốc, Bruc-xen, Duy-rich, Xin-ga-po .C. Niu i-ôc, Luân Đôn, Tô-ki-ô .D. Luân Đôn, Pa-ri, Oa-sinh-tơn, Phran-phuốc .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : CGiải thích : Mục III, SGK / 136 địa lí 10 cơ bản .Câu 12 : Nhân tố nào dưới đây là tác nhân quyết định hành động sự tăng trưởng của du lịch Nước Ta ?A. Lực lượng lao động dồi dào .B. Nhu cầu du lịch lớn .C. Di sản văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và tài nguyên vạn vật thiên nhiên .D. Cơ sở hạ tầng du lịch .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : CGiải thích : Nước ta là một vương quốc phong phú về tài nguyên du lịch, từ dụ lịch nhân văn, những di tích lịch sử văn hóa truyền thống – lịch sử dân tộc đến du lịch vạn vật thiên nhiên rất là nhiều mẫu mã và phong phú ( tăm biển, nghỉ mát, leo núi, tò mò, … ). Tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú phong phú chính là yếu tố quyết định hành động sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của ngành du lịch nước ta lúc bấy giờ .Cho bảng số liệuGIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM năm trước

  Quốc gia Giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ
  Ấn Độ 475
  Trung Quốc 2342
  Nước Hàn 714
  Nhật Bản 815

  Dựa vào bảng số liệu trên, vấn đáp những câu hỏi 13,14Câu 13 : Biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ năm năm trước của một số ít vương quốc làA. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ cột .C. Biểu đồ đường. D. Biểu đồ miền .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : BGiải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và nhu yếu đề bài -> Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để bộc lộ giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ năm năm trước của một số ít vương quốc .Câu 14 : Nhận xét nào sau đây là đúng ?A. Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ gấp 3,5 lần của Nước Hàn .B. Nhật Bản có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ lớn thứ 2 trong bốn nước .C. Ấn Độ có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc .D. Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ không đáng kể .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : BGiải thích :Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau :- Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ lớn nhất, tiếp đến là Nhật Bản, Nước Hàn và Ấn Độ .- Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ gấp 2,9 lần Nhật Bản ; 3,3 lần Nước Hàn và 4,9 lần Ấn Độ .Cho bảng số liệu :SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM năm trước

  Nước
  Pháp 83,8 66,8
  Tây Ban Nha 65,0 64,1
  Hoa Kì 75,0 220,8
  Trung Quốc 55,6 56,9
  Anh 32,6 62,8
  Mê-hi – cô 29,3 16,6

  Dựa vào bảng số liệu trên, vấn đáp những câu hỏi từ 15 đến 18Câu 15 : Biểu đồ nào thích hợp nhất biểu lộ số lượng khách du lịch đến và lệch giá du lịch của những nước trên ?A. Biểu đồ tích hợp cột và đường .B. Biểu đồ miền .C. Biểu đồ cột ghép .D. Biểu đồ tròn .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án : CGiải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và nhu yếu đề bài → Biểu đồ cột ( đơn cử là cột ghép hay cột nhóm ) là dạng biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ số lượng khách du lịch đến và lệch giá du lịch của những nước .Câu 1. Mạng lưới ngành dịch vụ có qui mô lớn hay nhỏ nhờ vào vào đặc thù nào dưới đây ?A. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư .B. Quy mô và cơ cấu tổ chức dân số .C. Mức sống và thu nhập trong thực tiễn .D. Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : SGK / 135, địa lí 10 cơ bản .Câu 2. Trung Tâm dịch vụ lớn nhất ở khu vực Đông Á làA. Thượng Hải .B. Xơ-un .C. Tô-ki-ô .D. Bắc Kinh .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : SGK / 136, địa lí 10 cơ bản .Câu 3. Ở nhiều vương quốc trên quốc tế, người ta thường chia những ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm ?A. 2 nhóm .B. 3 nhóm .C. 4 nhóm .D. 5 nhóm .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng với sự phân bổ những ngành dịch vụ trên quốc tế ?A. Ở những nước đang tăng trưởng, tỉ trọng của dịch vụ chỉ thường dưới 50 % .B. Các thành phố lớn đồng thời là những TT dich vụ lớn .C. Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước Khu vực Đông Nam Á cao hơn so với những nước châu Đại dương .D. Bắc Mĩ và Tây Âu có tỉ trọng những ngành dịch vụ trong cơ cấu tổ chức GDP cao nhất quốc tế .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : SGK / 136, địa lí 10 cơ bản .Câu 5. Nhân tố nào dưới đây không phải tiền đề để tăng trưởng ở du lịch Nước Ta ?A. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên .B. Chính sách tăng trưởng du lịch .C. Di sản văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc .D. Tài nguyên nhân văn .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B .Giải thích : SGK / 135, địa lí 10 cơ bản .Câu 6. Các ngành : giao thông vận tải vận tải đường bộ, thông tin liên lạc, kinh tế tài chính, tín dụng thanh toán, kinh doanh thương mại bất động sản, … thuộc nhóm ngành dịch vụ nào dưới đây ?A. Dịch vụ công .B. Dịch vụ tư .C. Dịch vụ tiêu dùng .D. Dịch vụ kinh doanh thương mại .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 7. Trong cơ cấu tổ chức GDP, ngành dịch vụ của những nước tăng trưởng có tỉ trọng thế nào ?A. Dưới 40 % .B. 40 – 50 % .C. 50 – 60 % .D. Trên 60 % .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : SGK / 136, địa lí 10 cơ bản .Câu 8. Cán cân xuất nhập khẩu được hiểu làA. ( Giá trị xuất khẩu : giá trị nhập khẩu ) x % .B. Giá trị xuất khẩu x giá trị nhập khẩu .C. Giá trị xuất khẩu + giá trị nhập khẩu .D. Giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 9. Nhân tố nào sau đây có tác động ảnh hưởng tới nhịp độ tăng trưởng và cơ cấu tổ chức ngành dịch vụ ?A. Quy mô dân số, lao động .B. Phân bố dân cư .C. Truyền thống văn hoá .D. Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : SGK / 135, địa lí 10 cơ bản .Câu 10. Các dịch vụ hành chính công, những hoạt động giải trí đoàn thể, … thuộc nhóm ngành dịch vụ ?A. Kinh doanh .B. Tiêu dùng .C. Dịch vụ công .D. Bảo hiểm .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 11. Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ?A. Thúc đẩy những ngành sản xuất vật chất tăng trưởng mạnh .B. Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị ship hàng sản xuất .C. Cho phép khai thác tốt hơn những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên .D. Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B .Giải thích : SGK / 135, địa lí 10 cơ bản .Câu 12. Ý nào sau đây đúng với ngành dịch vụ ?A. Phụ thuộc cho những nhu yếu trong sản xuất và hoạt động và sinh hoạt .B. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất .C. Tham gia vào khâu ở đầu cuối của những ngành sản xuất .D. Ít tác động ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 13. Ngành dịch vụ nào dưới đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh thương mại ?A. Giao thông vận tải đường bộ .B. Tài chính .C. Bảo hiểm .D. Các hoạt động giải trí đoàn thể .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 14. Ngành dịch vụ nào dưới đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng ?A. Hoạt động đoàn thể .B. Hành chính công .C. Hoạt động bán sỉ, kinh doanh nhỏ .D. tin tức liên lạc .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 15. Nhân tố nào sau đây có tác động ảnh hưởng tới nhịp độ tăng trưởng và cơ cấu tổ chức ngành dịch vụ ?A. Quy mô dân số, lao động .B. Phân bố dân cư .C. Truyền thống văn hóa truyền thống .D. Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : SGK / 135, địa lí 10 cơ bản .Câu 16. Hãng hàng không Airbus – một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất quốc tế – thuộc vương quốc / khu vực nào dưới đây ?A. EU .B. Hoa kì .C. Anh .D. Pháp .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : SGK / 136, địa lí 10 cơ bản .Câu 17. Các hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, kinh doanh thương mại bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành nào dưới đây ?A. Dịch vụ công .B. Dịch vụ tiêu dùng .C. Dịch vụ kinh doanh thương mại .D. Dịch vụ cá thể .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 18. Dịch vụ tiêu dùng gồm cóA. Giao thông vận tải đường bộ, thông tin liên lạc .B. Các dịch vụ hành chinh công .C. Tài chính, bảo hiểm .D. Bán buôn, kinh doanh bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .Câu 19. Các TT lớn nhất quốc tế về cung ứng những loại dịch vụ là :A. Thành Phố New York, London, Tokyo .B. Thành Phố New York, London, Paris .C. Oasinton, London, Tokyo .D. Nước Singapore, Thành Phố New York, London, Tokyo .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : SGK / 136, địa lí 10 cơ bản .Câu 20. Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của những ngành dịch vụ ?A. Thúc đẩy sự tăng trưởng của những ngành sản xuất vật chất .B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm .C. Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội .D. Khai thác tốt hơn tài nguyên vạn vật thiên nhiên và những di sản văn hóa truyền thống .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : Ngành dịch vụ có vai trò thôi thúc sự tăng trưởng của những ngành sản xuất vật chất, sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm và khai thác tốt hơn tài nguyên vạn vật thiên nhiên và những di sản văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang, những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật tân tiến .Câu 21. Ngành thương mại không có vai trò nào dưới đây ?A. Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng .B. Điều tiết sản xuất .C. Hướng dẫn tiêu dùng và tạo ra những tập quán tiêu dùng mới .D. Cho phép khai thác tốt những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : Ngành thương mại có vai trò là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng ; điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng và tạo ra những tập quán tiêu dùng mới .Câu 22. Các đơn vị sản xuất được kích thích lan rộng ra sản xuất khi trên thị trường :A. Cung lớn hơn cầu .B. Cung nhỏ hơn cầu .C. Ngoại thương tăng trưởng hơn nội thương .D. Hàng hóa được tự do lưu thông .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B .Giải thích : Các nhà phân phối được kích thích lan rộng ra sản xuất khi trên thị trường khi cung nhỏ hơn cầu và thu hẹp qui mô sản xuất khi cung lớn hơn cầu .Câu 23. Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng như thế nào trong cơ cấu tổ chức GDP ?A. Cao trong cơ cấu tổ chức GDP của tổng thể những nước trên quốc tế .B. Cao nhất trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước tăng trưởng .C. Thấp nhất trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang tăng trưởng .D. Cao nhất trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang tăng trưởng .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B .Giải thích : Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tổ chức GDP của những nước tăng trưởng tiếp đó là ngành công nghiệp và chiếm tỉ trọng thấp nhất là ngành nông nghiệp .Câu 24. Trên những tuyến đường thủy quốc tế, loại sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là :A. Sản phẩm công nghiệp nặng .B. Các loại nông sản .C. Dầu thô và loại sản phẩm của dầu mỏ .D. Các loại hàng tiêu dùng .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : Trên những tuyến đường thủy quốc tế, loại sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là dầu thô và loại sản phẩm của dầu mỏ .Câu 25. Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70 % trong cơ cấu tổ chức GDP ?A. Hoa Kì .B. Bra – xin .C. Trung Quốc .D. Đất nước xinh đẹp Thái Lan .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : Hoa Kì là vương quốc có tỉ trọng ngành dịch vụ rất lớn, chiếm trên 70 % trong cơ cấu tổ chức GDP, tiếp đó là ngành công nghiệp và chiếm tỉ trọng thấp nhất là ngành nông nghiệp .Câu 26. Ngành dịch vụ nào dưới đây được ca tụng “ ngành công nghiệp không khói ” ?A. Bảo hiểm, ngân hàng nhà nước .B. tin tức liên lạc .C. Hoạt động đoàn thể .D. Du lịch .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : Du lịch là ngành dịch vụ được ca tụng “ ngành công nghiệp không khói ” .Câu 27. Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, hiệu suất lao động xã hội ảnh hưởng tác động đến đặc thù nào dưới đây ?A. Sự phân bổ những mạng lưới dịch vụ .B. Nhịp điệu tăng trưởng và cơ cấu tổ chức ngành dịch vụ .C. Đầu tư bổ trợ lao động cho ngành dịch vụ .D. Sức mua và nhu yếu dịch vụ .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, hiệu suất lao động xã hội tác động ảnh hưởng rất lớn đến góp vốn đầu tư bổ trợ lao động cho ngành dịch vụ .Câu 28. Nhận định nào sau đây chưa đúng mực về ngành dịch vụ ?A. Tham gia khâu tiên phong của những ngành sản xuất vật chất .B. Gây ô nhiễm và tàn phá những tài nguyên .C. Phục vụ nhu yếu sản xuất và hoạt động và sinh hoạt .D. Không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích :- Khái niệm dịch vụ : là hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, có tạo ra giá trị mà không nằm trong nghành nông – lâm – ngư nghiệp ; công nghiệp – kiến thiết xây dựng cơ bản, Giao hàng nhu yếu sản xuất và hoạt động và sinh hoạt =>Đáp án C đúng .- Công nghiệp và nông nghiệp trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng dịch vụ không trực tiếp tạo ra của cải vật chất =>Đáp án D đúng .- Dịch vụ vận tải đường bộ có vai trò chuyên chở nguyên nguyên vật liệu từ nơi khai thác đến nhà máy sản xuất sản xuất và phân phối mẫu sản phẩm đến thị trường tiêu dùng -> như vậy nó tham gia vào cả khâu tiên phong và sau cuối của những ngành sản xuất vật chất => loại đáp án A .- Hoạt động du lịch sử dụng những nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên ( bờ biển, hang động, sông suối, … ). Nếu không trấn áp ngặt nghèo sẽ gây ô nhiễm và tàn phá những tài nguyên này ( ví dụ : sau những mùa tiệc tùng -> nhiều bãi biển bị ô nhiễm nặng do rác thải con người ) =>Đáp án B đúng .Câu 29. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tác động đến hình thức tổ chức triển khai mạng lưới ngành dịch vụ ?A. Truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục tập quán .B. Di tích lịch sử vẻ vang văn hóa truyền thống .C. Quy mô, cơ cấu tổ chức dân số .D. Mức sống và thu nhập của dân cư .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : Nhân tố ảnh hưởng tác động đến hình thức tổ chức triển khai mạng lưới ngành dịch vụ là việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống và phong tục tập quán .Câu 30. Nhận định nào sau đây là vai trò của ngành dịch vụ ?A. Hạn chế sự tăng trưởng những ngành sản xuất vật chất trong nước .B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo việc làm cho người dân .C. Cho phép khai thác tốt hơn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, khuyến mại tự nihên .D. Sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật tân tiến để Giao hàng con người .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích :- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế .- Thúc đẩy những ngành sản xuất vật chất tăng trưởng, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính .- Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm .- Khai thác tốt những tài nguyên vạn vật thiên nhiên, di sản văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và những thành tựu của khoa học kĩ thuật tân tiến ship hàng con người .Câu 31. Sự phân bổ những ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bố mật thiết với đặc thù nào dưới đây ?A. Các TT công nghiệp .B. Các ngành kinh tế tài chính mũi nhọn .C. Sự phân bổ dân cư .D. Các vùng kinh tế tài chính trọng điểm .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : Sự phân bổ những ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bố mật thiết với dân cư và sự phân bổ dân cư .Câu 32. Sự phân bổ dân cư gắn bó mật thiết với ngành dịch vụ nào dưới đây ?A. Dịch vụ công .B. Dịch vụ tiêu dùng .C. Dịch vụ kinh doanh thương mại .D. Dịch vụ tư .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B .Giải thích : Dịch vụ tiêu dùng gồm có những ngành như : kinh doanh bán lẻ, nhà hàng quán ăn, khách sạn, dịch vụ cá thể ( y tế, giáo dục, thể dục thể thao, … ) => Đây là những ngành ship hàng nhu yếu sử dụng của con người -> vì thế sự phân bổ của dịch vụ tiêu dùng gắn bó ngặt nghèo với sự phân bổ của dân cư .Câu 33. Sự phân bổ dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng tác động đến đặc thù nào dưới đây ?A. Cơ cấu ngành dịch vụ .B. Sức mua, nhu yếu dịch vụ .C. Hình thành những điểm du lịch .D. Mạng lưới ngành dịch vụ .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D .Giải thích : Mạng lưới ngành dịch vụ có ảnh hưởng tác động rất lớn đến sự phân bổ dân cư và mạng lưới dân cư. Điều đó được biểu lộ rất rõ ở những thành phố lớn và rất lớn ở trên quốc tế .Câu 34. Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán có ảnh hưởng tác động không nhỏ đến đặc thù nào dưới đây ?A. Trình độ tăng trưởng ngành dịch vụ .B. Mức độ tập trung chuyên sâu ngành dịch vụ .C. Tổ chức dịch vụ .D. Hiệu quả ngành dịch vụ .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán có tác động ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của ngành dịch vụ .Câu 35. Nguyên nhân hầu hết khiến TP. Hồ Chí Minh là TT dịch vụ số 1 nước ta ?A. Dân cư đông, tỷ lệ dân số cao, cấu trúc dân số trẻ .B. Trung tâm công nghiệp với cơ cấu tổ chức ngành phong phú .C. Là TT kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, y tế, giáo dục .D. Thành phố nằm trong vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích :- TP. Hồ Chí Minh là TT kinh tế tài chính – công nghiệp lớn nhất khu vực phía Nam nước ta, vì thế những hoạt động giải trí dịch vụ kinh doanh thương mại ( giao thông vận tải vận tải đường bộ, kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước, thông tin liên lạc, bất động sản, … ) tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ. Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh là nơi tập trung chuyên sâu nhiều TT chính trị, văn hóa truyền thống, y tế, giáo dục số 1 của nước ta .- TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt quan trọng của nước ta, tập trung chuyên sâu dân cư đông đúc từ nhiều vùng di cư về, tỷ lệ dân số cao, lối sống thành thị phổ cập => nên nhu yếu dịch vụ rất là phong phú, đặc biệt quan trọng là dịch vụ tiêu dùng ( nhà hàng quán ăn, khách sạn, làm đẹp, … ) .=> Vì vậy, TP. Hồ Chí Minh được xem là TT dịch vụ lớn số 1 của nước ta .Câu 36. Cho bảng số liệuSỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCHCỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM năm trước

  Nước Khách du lịch đến ( triệu lượt ) Doanh thu du lịch ( tỉ USD )
  Pháp 83,8 66,8
  Tây Ban Nha 65,0 65,1
  Hoa Kì 75,0 75,0 220,8
  Trung Quốc 55,6 56,9
  Anh 32,6 62,8
  Mê-hi-cô 29,3 16,6

  Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để bộc lộ số lượng khách du lịch của những vương quốc trên quốc tế, năm năm trước ?A. Tròn .B. Miền .C. Cột .D. Đường .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C .Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và nhu yếu đề bài => Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ số lượng khách du lịch của những vương quốc trên quốc tế, năm năm trướcCâu 37. Do du lịch là ngành phải đem lại mẫu sản phẩm chất lượng, mê hoặc nên cần liêt kết với nhiều ngành kinh tế tài chính nên du lịch được coi làA. Là ngành kinh tế tài chính tổng hợp, mang tính liên ngành và phức tạp nhất .B. Là ngành kinh tế tài chính tổng hợp, phụ thuộc vào vào những ngành kinh tế tài chính khác .C. Là ngành kinh tế tài chính đơn thuần vì nhờ vào vào những ngành kinh tế tài chính khác .D. Là ngành kinh tế tài chính đơn thuần, tách biệt với những ngành kinh tế tài chính khác .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : Để có một loại sản phẩm du lịch hoàn hảo nhất, mê hoặc và lôi cuốn được khách du lịch là điều không hề đơn thuần, bởi du lịch có mối quan hệ thâm thúy với những ngành kinh tế tài chính phụ trợ khác như : Y tế, thương mại, kinh tế tài chính, bảo mật an ninh, hải quan, giao thông vận tải vận tải đường bộ, khách sạn. Muốn tăng trưởng du lịch một cách vững chắc ta phải xem xét mối quan hệ giữa ngành du lịch với những ngành kinh tế tài chính phụ trợ và phối hợp uyển chuyển những ngành đó để đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao nhất. Vì vậy hoàn toàn có thể nói rằng du lịch là một ngành kinh tế tài chính tổng hợp, mang tính liên ngành và phức tạp nhất .Câu 38. Sự phân bổ dân cư, đặc biệt quan trọng là sự phân bổ những thành phố lớn ảnh hưởng tác động thâm thúy đến đặc thù nào dưới đây ?A. Vận tải hành khách, nhất là vận tải đường bộ bằng xe hơi .B. Môi trường và sự bảo đảm an toàn giao thông vận tải .C. Giao thông vận tải đường bộ đường đi bộ và đường tàu .D. Cường độ hoạt động giải trí của những phương tiện đi lại giao thông vận tải vận tải đường bộ .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : Sự phân bổ dân cư, đặc biệt quan trọng là sự phân bổ những thành phố lớn ảnh hưởng tác động thâm thúy đến vận tải đường bộ hành khách, nhất là vận tải đường bộ bằng xe hơi .Câu 39. Vì sao những thành phố, thị xã là những TT dịch vụ ?1. Dân cư tập trung chuyên sâu cao, nhu yếu Giao hàng lớn .2. Các thành phố thường là những TT kinh tế tài chính, dịch vụ kinh doanh thương mại .3. Các thành phố thường là TT văn hoá chính trị của cả nước, địa phương .4. Dân cư đang dần chuyển đến, nhu yếu ship hàng đang lớn dần .Có bao nhiêu ý đúng trong những câu trên ?A. 3 .B. 2 .C. 1 .D. 4 .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích : Các thành phố, thị xã là những TT dịch vụ là do ở những thành phố, thị xã thường có rất đông dân cư tập trung chuyên sâu cao, nhu yếu ship hàng lớn ; Các thành phố cũng thường là những TT kinh tế tài chính, dịch vụ kinh doanh thương mại. Đồng thời những thành phố thường là TT văn hoá chính trị của cả nước, địa phương .Câu 40. Ngành du lịch là ngành dịch vụ được ví làA. ngành công nghiệp không khói .B. ngành chỉ tăng trưởng ở nước tăng trưởng .C. ngành thu lại ngoại tệ lớn nhất cho 1 vương quốc .D. ngành hái ra tiền không cần góp vốn đầu tư .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A .Giải thích :

  – “Công nghiệp không khói” là ngành công nghiệp trong quá trình phát triển không xả thải ra môi trường các khí thải độc hại, gây ô nhiễm không khí. Du lịch phát triển chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên tự nhiên (danh lam thắng cảnh: sông hồ, biển, rừng, hang động…) và các di tích văn hóa lịch sử (chùa, đền, công trình kiến trúc…), hoạt động du lịch không cần phải xây dựng các nhà máy, xí nghiệp sản xuất vì vậy nó không thải ra môi trường các chất thải độc hại của công nghiệp.

  – Mặt khác, du lịch cũng đóng vai trò quan trọng so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội – thiên nhiên và môi trường : Sử dụng có hiệu suất cao những nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn -> mang lại giá trị kinh tế tài chính vô cùng lớn, tạo nhiều việc làm, phối hợp và thôi thúc những ngành kinh tế tài chính khác tăng trưởng, bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống, môi trường tự nhiên tự nhiên .Tuy nhiên, với sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ như lúc bấy giờ, ngành du lịch hoàn toàn có thể gây ô nhiễm môi trường tự nhiên nếu tất cả chúng ta chỉ tập trung chuyên sâu khai thác mà không chú trọng đến việc bảo vệ, trùng tu. Ví dụ như việc xả rác bừa bãi gây ô nhiễm những bờ biển sau mỗi mùa du lịch .=> Với đặc thù tăng trưởng và vai trò to lớn trên, ngành du lịch đã được ví là “ ngành công nghiệp không khói ” .

 • Source: https://skinfresh.vn
  Category: Học tập