1 1640403190

Lý thuyết GDCD 9 Bài 1: Chí công vô tư

Tin tức tổng hợp

Lý thuyết GDCD 9 Bài 1: Chí công vô tư

I. Tóm tắt nội dung câu truyện

1. Tô Hiến Thành – một tấm gương về chí vô tư

– Tô Hiến Thành là giữ chức Tể tướng vào thời vua Lý Cao Tông.

– Ông nổi tiếng là người trung thực và khảng khái .
– Khi ông bệnh năng, Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ chu đáo, còn Trần Trung Tá không có điều kiện kèm theo chăm nom ông do bận chống giặc biên cương .
– Khi được hỏi, nếu như ông mất, ai sẽ thay thế sửa chữa ông gánh vác việc làm triều đình, Tô Hiến Thành không ngần ngại tiến cử Trần Trung Tá .

Lý thuyết Chí công vô tư | GDCD lớp 9 (ảnh 1)

Tô Hiến Thành – một tấm gương về chí công vô tư

2. Điều mong muốn của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về mặt đạo đức hoài bão lớn nhất của Người là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc, ấm no.

– Ngay cả lúc sắp ra đi, Người cũng chỉ “ tiếc rằng không hề được phụ vụ lâu hơn, nhiều hơn nữa ”. Bác đã để lại muôn vàn tình yêu cho nhân dân Nước Ta .

Lý thuyết Chí công vô tư | GDCD lớp 9 (ảnh 1)

quản trị Hồ Chí Minh bên bàn thao tác

II. Nội dung bài học

1. Thế nào là chí công vô tư?

– Là phẩm chất đạo đức của con người, bộc lộ ở sự công minh, không thiên vị, xử lý việc làm theo lẽ phải, xuất phát từ quyền lợi chung và đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá thể .

2. Lợi ích của chí công vô tư?

– Đem lại quyền lợi cho tập thể, góp thêm phần làm cho quốc gia giàu mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh .
– Người chí công vô tư sẽ được mọi người an toàn và đáng tin cậy và kính trọng .

3. Cần rèn luyện chí công vô tư bằng cách nào?

– Có thái độ ủng hộ, quý trọng người có đức tính chí công vô tư .
– Phê phán hành vi thiên vị, không công minh, đặt quyền lợi cá thể lên trước .

III. Liên hệ bài học với cuộc sống

– Chí công vô tư là một phẩm chất thiết yếu ở mỗi người. Bởi lẽ, ai cũng cần phải có mối quan hệ với tập thể và phải đặt quyền lợi chung của tập thể lên trên hết .
– Mỗi người tất cả chúng ta, đặc biệt quan trọng là những thế hệ đi trước cần rèn luyện phẩm chất này để hoàn toàn có thể làm tấm gương tốt giáo dục những thế hệ đi sau, góp thêm phần giúp cho quốc gia ngày càng tăng trưởng .

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 1: Chí công vô tư

Câu hỏi nhận biết

Câu 1: Chí công vô tư là

A. một nét đẹp ngoại hình của con người .
B. một phẩm chất đạo đức của con người .
C. sống vô tư, sáng sủa trước thực trạng .
D. làm chủ bản thân trong lao động, hoạt động và sinh hoạt .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Chí công vô tư là một phẩm chất đạo đức của con người .

Câu 2: Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được

A. mọi người nghe và làm theo .
B. mọi người an toàn và đáng tin cậy và kính trọng .
C. mọi người yêu quý, tôn sùng .
D. mọi người ủng hộ trong mọi việc .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người đáng tin cậy và kính trọng. ( SGK / trang 5 )

Câu 3: Việc làm nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

A. Làm việc vì quyền lợi riêng .
B. Chỉ chăm sóc cho quyền lợi của riêng mình .
C. Giải quyết việc làm công minh .
D. Dùng tiền tài của nhà nước cho việc mái ấm gia đình .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : Giải quyết việc làm công minh, không thiên vị là biểu lộ của phẩm chất chí công vô tư .

Câu 4: Câu nói “Phải để việc công  việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” thể hiện phẩm chất nào dưới đây?

A. Tự chủ .
B. Chí công vô tư .
C. Dân chủ .
D. Tình yêu độc lập .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : Câu nói “ Phải để việc việc làm nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà ” của quản trị Hồ Chí Minh biểu lộ phẩm chất chí công vô tư. Bác muốn nhắc nhở tất cả chúng ta dù ở cương vị nào, thao tác gì cũng phải đặt quyền lợi chung của hội đồng, xã hội lên trên quyền lợi cá thể. Đó là cơ sở góp thêm phần làm cho quốc gia thêm giàu mạnh .

Câu 5: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự

A. công minh .
B. thực dụng .
C. vụ lợi .
D. thiên vị .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người bộc lộ ở sự công minh. Trong xử lý việc làm người chí công vô tư luôn công minh, không thiên vị .

Câu 6: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, luôn giải quyết công việc theo

A. lẽ phải .
B. niềm tin .
C. sở trường thích nghi .
D. quyền lợi .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người bộc lộ sự công minh, không thiên vị, luôn xử lý việc làm theo lẽ phải, luôn biết đấu tranh bảo vệ những điều đúng đắn tương thích với đạo lí và quyền lợi của hội đồng xã hội .

Câu hỏi thông hiểu

Câu 1: Nội dung câu ca dao:“Thương em anh để trong lòng/ Việc quan anh cứ phép công anh làm” nói đến phẩm chất đạo đức nào dưới đây?

A. Năng động sáng tạo.                               

B. Dân chủ, đoàn kết.

C. Bảo vệ hòa bình.                                              

D. Chí công vô tư.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Nội dung câu ca dao : “ Thương em anh để trong lòng / Việc quan anh cứ phép công anh làm ” nói đến phẩm chất đạo đức chí công vô tư. Đó là sự công minh trong xử lý việc làm, không vị nể tình thân. Đây là biểu lộ cơ bản của phẩm chất chí công vô tư .

Câu 2: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện không chí công vô tư?

A. Đề cử bạn học giỏi, có uy tín làm lớp trưởng
B. Làm trực nhật thay bạn vì bạn ốm phải nghỉ học
C. Phê bình, kiểm điểm nhân viên cấp dưới khi mắc lỗi dù đó là em ruột .
D. Đề bạt con trai lên chức trưởng phòng dù chưa có nhiều góp phần cho công ty .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Đề bạt con trai lên chức trưởng phòng dù chưa có nhiều góp phần cho công ty bộc lộ sự thiên vị trong xử lý việc làm, điều đó là không đúng với phẩm chất chí công vô tư .

Câu 3: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

A. Hoa biết ông Ba thao tác sai lầm nhưng không tố giác vì ông Ba là ân nhân của mái ấm gia đình Hoa .

B. Nam thấy ý kiến của Hùng là đúng nhưng không dám bênh vực vì đa số các bạn trong lớp không bằng lòng với Hùng.

C. Các bạn trong lớp không bầu chọn cho lớp trưởng Trang đi dự Hội nghị cháu ngoan Bác Hồ vì Trang hay phê bình khi những bạn mắc khuyết điểm .
D. Lan đồng ý chấp thuận bầu Tuấn làm lớp trưởng vì bạn học giỏi và có uy tín dù Lan không chơi thân với Tuấn .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Lan chấp thuận đồng ý bầu Tuấn làm lớp trưởng vì bạn học giỏi và có uy tín dù Lan không chơi thân với Tuấn. Việc làm của Lan biểu lộ bạn là người biết tôn trọng lẽ phải, biết công nhận và bảo vệ những điều đúng đắn. Đây chính là biểu lộ của người chí công vô tư .

Câu 4: Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về chí công vô tư?

A. Chỉ những người có chức quyền mới cần chí công vô tư.

B. Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp cần có của mỗi người.

C. Sống chí công vô tư chỉ thiệt thòi cho bản thân và gia đình.

D. Cán bộ, công chức được phép nhận quả biếu từ nhân viên cấp dưới.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp cần có của mỗi người. Đây là kiến ý đúng khi nói về chí công vô tư. Bởi chí công vô tư đem lại quyền lợi cho tập thể và hội đồng xã hội, góp thêm phần làm cho quốc gia thêm giàu mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người đáng tin cậy và kính trọng. ( SGK / trang 5 )

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết GDCD lớp 9 đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 2 : Tự chủ

Lý thuyết Bài 3: Dân chủ và kỉ luật 

Lý thuyết Bài 4 : Bảo vệ hòa bình
Lý thuyết Bài 5 : Tình hữu nghị giữa những dân tộc bản địa trên quốc tế
Lý thuyết Bài 6 : Hợp tác cùng tăng trưởng