sinh hoc 9 bai 11 phat sinh giao tu va thu tinh

Sinh học 9 bài 11 | Phát sinh giao tử và thụ tinh | Soạn sinh 9

Học tập

Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Soạn sinh học 9 bài 11 phát sinh giao tử và thụ tinh giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 36 SGK Sinh học 9

Sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
 

Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bạn đang cần tìm những tài liệu  phát sinh giao tử và thụ tinh? không cần tìm nữa. Với nội dung hướng dẫn soạn sinh 9 bài 11 dưới đây, bạn không chỉ trả lời tốt các câu hỏi SGK mà còn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này.

Cùng tham khảo…

Kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 11

Những kỹ năng và kiến thức bạn cần nắm vững :1. Qua giảm phân, ở động vật hoang dã, mỗi tinh bào bậ 1 cho ra bốn tinh trùng, còn mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra một trứng có size lớn. Ở câu có hoa, sự phát sinh giao tử diễn ra phức tạp, có sự tích hợp giữa giảm phân và nguyên phân, qua đó mỗi tế bào mẹ tiểu bào tử cho ra bốn hạt phấn, từ mỗi hạt phấn này sinh ra tiếp hai giao tử đực, còn mỗi tế bào đại bào tử cho ra một trứng .2. Thụ tinh là sự tích hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một trứng, về thực chất là sự tích hợp của hai bộ phận đơn bộ ( n ) tạo ra bộ nhân lưỡng bội ( 2 n ) ở hợp tử .3. Sự phối hợp những quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì không thay đổi bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua những thế hệ khung hình, Đồng thời còn tạo ra nguồn biến dị tổng hợp đa dạng chủng loại cho chọn giống và tiêu hóa .

Hướng dẫn soạn sinh 9 bài 11

Gợi ý vấn đáp những câu hỏi trong sách giáo khoa :Phần khám phá và đàm đạo▼ Quan sát hình 11.1 và dựa vào những thông tin nêu trên hãy vấn đáp những câu hỏi sau :- Những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản của hai quy trình phát sinh giao tử đực và cái ?+ Giống nhau :Các tế bào mầm ( noãn, nguyên bào, tinh nguyên bải ) đều triển khai nguyên phân liên tục nhiều lần .Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều triển khai giảm phân để cho giao tử .+ Khác nhau :

Phát sinh giao tử cái Phát sinh giao tử đực
1. Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể cực thứ nhất có kích thước nhỏ và não bào bậc 2 có kích thước lớn 1. Tinh bào bậc 1 qua giảm phân I cho hai tinh bào bậc 2
2. Não bào bậc 2 qua giảm phân II cho mội thể cực thứ hai có kích thước bé và một tế bào trứng có kích thước lớn 2. Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân II cho hai tinh tử, các tinh tử phát triển thành tiên trùng.
3. Từ mỗi não bào bậc 1 qua giảm phân cho hai thể cực và một tế bào trứng, trong đó chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh 3. Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho bốn tinh trùng, các tinh trùng này đều tham gia và thụ tinh

– Từ một tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra mấy tinh trùng ? Các tinh trùng này có chứa bộ NST giống nhau không ?Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho bốn tinh trùng, những tinh trùng này đều chứa bộ NST đơn bội ( n ) nhưng lại khác nhau về nguồn gốc NST .▼ Tại sao sự phối hợp ngẫu nhiên giữa những giao tử đực và cái lại tạo được những hợp tử chứ những tổng hợp NST khác nhau về nguồn gốc ?Vì sự phối hợp ngãu nhiên giữa những giao tử đực và cái là sự phối hợp hai bộ đơn bội ( n ) hay sự tích hợp hai bộ NST của hai giao tử đực và cái tạo bộ lưỡng bội ( 2 n ) ở hợp tử có nguồn gốc từ bố và mẹ .

➜ Tham khảo thêm : Trả lời câu hỏi thảo luận trang 35 sgk sinh học 9

Phần câu hỏi và bài tập trang 36 SGK

Bài 1 trang 36 SGK sinh 9

Trình bày quy trình phát sinh giao tử ở động vật hoang dã .

Trả lời

Quá trình phát sinh giao tử ở động vật:

– Phát sinh giao tử đực :Trong quy trình phát sinh giao tử đực, những tế bào mầm nguyên phân liên tục nhiều lần tạo nhiều tinh nguyên bào. Sự tạo tinh mở màn khi tinh nguyên bào tăng trưởng thành tinh bào bậc 1. Tế bào này giảm phân, lần phân bào thứ nhất tạo ra hai tinh bào bậc 2, lần phân bào thứ hai tạo ra bốn tinh tử. Các tinh tử tăng trưởng thành những tinh trùng .- Phát sinh giao tử cáiTrong quy trình phát sinh giao tử cái, những tế bào mầm cũng nguyên phân liên tục nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào. Noãn nguyên bào tăng trưởng thành noãn nguyên bào bậc 1. Tế bào này giảm phân, lần phân bào thứ nhất tạo ra một tế bào có size nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và một tế bào có kích cỡ lớn gọi là noãn bào bậc 2, lần phân bào thứ hai cũng tạo ra một tế bào có size nhỏ gọi là thể cực thứ hai và một tế bào khá lớn gọi là trứng. Sau này chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh với tinh trùng .

Bài 2 trang 36 SGK sinh 9

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì không thay đổi qua những thế hệ khung hình .

Trả lời

Do sự phối hợp những quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua những thế hệ

Bài 3 trang 36 SGK sinh 9

Biến dị tổng hợp Open nhiều mẫu mã ở những loài sinh sản hữu tính được lý giải trên cơ sở tế bào học nào ?

Trả lời

Biến dị tổng hợp Open đa dạng chủng loại ở những loài sinh sản hữu tính được lý giải do sự phối hợp những quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh .

Bài 4 trang 36 SGK sinh 9

Sự kiện quan trọng nhất trong quy trình thụ tinh là gì trong những sự kiện sau đây ?

a) Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái
b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội
c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
d) Sự tạo thành hợp tử

Trả lời

Sự kiện quan trọng nhất trong quy trình thụ tinh là sự tổng hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử có bộ NST lưỡng bội đặc trưng cho loài➜ Đáp án c

Bài 5 trang 36 SGK sinh 9

Khi giảm phân và thụ tinh trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đương kí hiệu là Aa và Bb thì khi giảm phân và thụ tinh sẽ cho ra những tổng hợp NST nào trong những giao tử và những hợp tử ?

Trả lời

Các tổ hợp từ NST trong các giao tử Ab, Ab, aB, ab. Các tổ hợp NST trong các hợp tử:

AABB, AABb, AaBb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb

✪ Trên đây những nội dung sơ lược các kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 11 và hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bài học tại trang 36 sách giáo khoa.

Mong rằng những tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn môn học này.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập