articlewriting1

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 30: Truyền tin qua xináp

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 30 : Truyền tin qua xináp giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 30 trang 121: Nghiên cứu hình 30.2 và mô tả cấu tạo của xináp hóa học.

Lời giải:

Cấu tạo của xináp hóa học gồm :
– Chùy xináp : có những bóng chứa chất trung gian hóa học .
– Màng trước xináp .
– Khe xináp .
– Màng sau xináp : có những thụ thể đảm nhiệm chất trung gian hóa học .

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 30 trang 122: Nghiên cứu hình 30.3 và trả lời các câu hỏi sau:

– Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào ?
– Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không hề theo chiều ngược lại ?

Lời giải:

– Quá trình truyền tin quá xináp diễn ra như sau ;
+ Xung thần kinh đến làm Ca2 + đi vào trong chùy xináp .
+ Ca2 + vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng axêtincôlin vào khe xináp .

    + Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

– Tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không hề theo chiều ngược lại vì phía màng sau không có chất trung gian hóa học để đi về phía màng trước và ở màng trước không có thụ thể đảm nhiệm chất trung gian hóa học .

Bài 1 (trang 123 SGK Sinh 11): Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ xinap : ( hình 30.2 sgk Sinh học 11 )

Giải bài 1 trang 123 sgk Sinh 11 | Để học tốt Sinh 11 Bai 1 Trang 123 Sgk Sinh 11

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

Chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp :
Chất trung gian hóa học được giải phóng khỏi những bóng xináp sẽ đi qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm biến hóa tính thấm ở màng sau và làm Open xung thần kinh ( điện thế hoạt động giải trí ) Viral đi tiếp .

Bài 3 (trang 123 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

▭ A – Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với vận tốc Viral xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin .
▭ B – Tất cả những xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin .
▭ C – Truyền tin khi qua xináp hóa học hoàn toàn có thể không cần chất trung gian hóa học .
▭ D – Xináp là diện tiếp xúc của những tế bào cạnh nhau .

Lời giải:

    Đáp án: A.

Bài 4 (trang 123 SGK Sinh 11): Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Lời giải:

Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì : những nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập