truyen tin qua

Quá trình truyền tin qua xinap

Học tập
Cập nhật lúc : 15 : 37 23-09-2016 Mục tin : Sinh học lớp 11

Làm thế nào để xung thần kinh có thể lan truyền từ tế bào thần kinh nhày sang tế bào thần kinh khác

I. KHÁI NIỆM XINAP

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác

– Có 3 kiểu xinap :+ Xinap giữa TBTK – TBTK .+ Xinap giữa TBTK – TB cơ .+ Xinap giữa TBTK – TB tuyến .

 da9cc2aa75d74255c4c6cd411e5f3c23

Hình 1: Các loại xinap

 Vai trò : Có vai trò dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào này sang tế bào khác

II. CẤU TẠO XINAP

Cấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phận

Chùy xinap:

Ngoài có màng phủ bọc gọi là màng trước xinap. Trong chứa ty thể và những bóng chứa chất trung gian hóa học ( axêtincôlin, norađrênalin, đôpamin, serôtônin, ….. )

Khe xinap:

Là 1 khe nhỏ nằm giữa màng trước và màng sau xinap .

Màng sau xinap:

Trên màng có những thụ thể đảm nhiệm chất trung gian hóa học. Có những enzim đặc hiệu có công dụng phân giải chất trung gian hóa học. Chất trung gian hóa học thông dụng nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

xinaphoahoc zps79c850a1 

Hình 2: Cấu tạo của xinap

III.  QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINAP

Xung TK truyền qua xinap gồm 3 bước :

truyen tin qua

Hình 3: Quá trình truyền tin qua xinap

Bước 1: Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+  từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.

Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+  tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực( khử cực ) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

– Nếu chất trung gian hóa học gây hưng phấn à công dụng lên màng sau làm đổi khác tính thấm của màng so với ion Na + à màng sau Open hưng phấn và liên tục truyền đi .

– Nếu chất trung gian hóa học có công dụng gây ức chế → tính năng lên màng sau làm đổi khác trạng thái của màng từ phân cực thành tăng phân cực à Open điện thế ức chế sau xinap. Vậy xung đến xinap dừng lại không được truyền đi nữa .Tại màng sau xinap, sau khi điện thế hoạt động giải trí được hình thành ở màng sau và Viral tiếp đi, enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin .Hai chất này quay trở lại màng trước xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtincôlin chứa trong những bóng xinap .

IV.ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINAP

+ Tốc độ Viral chậm do trải qua nhiều quá trình và qua thiên nhiên và môi trường dịch mô .+ tin tức được truyền qua xinap nhờ chất trung gian hóa học .

+ Xung thần kinh chỉ được truyền theo một chiều, từ màng trước xinap sang màng sau xi nap.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 – Xem ngay

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập