articlewriting1

Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật | Hay nhất Giải bài tập Sinh học 10

Học tập

I. Chất hoá học

1. Chất dinh dưỡng

– Các chất hữu cơ như cacbonhiđrat, prôtêin, lipit … là những chất dinh dưỡng .
– Các nguyên tố vi lượng như Zn, Mn, Mo, … có tính năng điều hoà áp suất thẩm thấu và hoạt hoá những enzyme .

– Nhân tố sinh trưởng là các chất hữu cơ như axít amin, vitamin, … với hàm lượng rất ít nhưng rất cần thiết cho vi sinh vật song chúng không có khả năng tự tổng hợp.

– vi sinh vật không tự tổng hợp được tác nhân dinh dưỡng gọi là vi sinh vật khuyết dưỡng, vi sinh vật tự tổng hợp được gọi là vi sinh vật nguyên dưỡng .
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 ngắn gọn

II. CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ

1. Nhiệt độ

– Nhiệt độ tác động ảnh hưởng đến vận tốc những phản ứng sinh hoá bên trong tế bào do đó cũng ảnh hưởng tác động đến vận tốc sinh trưởng của VSV làm cho vi sinh vật sinh sản nhanh hay chậm .
– Nhiệt độ cao làm biến tính những loại protein, axit nucleic
– Căn cứ vào năng lực chịu nhiệt chia thành 4 nhóm VSV : ưa lạnh ( < 150C ), ưa ấm ( 20 - 400C ), ưa nhiệt ( 55 - 650C ), ưa siêu nhiệt ( 85 - 1100C ) .

2. Độ ẩm

– Nước thiết yếu cho sinh trưởng và chuyển hoá vật chất của VSV.

– Nước là dung môi hòa tan các enzyme, các chất dinh dưỡng và tham gia trong nhiều phản ứng chuyển hoá vật chất quan trọng.

– Mỗi loài sinh vật sinh trưởng trong một giới hạn độ ẩm nhất định .

3. Độ pH

– Độ pH tác động ảnh hưởng đến tính thấm của màng, hoạt động giải trí chuyển hoá vật chất, hoạt tính enzyme, sự hình thành ATP .
– Dựa vào pH thích hợp chia vi sinh vật thành 3 nhóm : nhóm ưa axít ( pH = 4 – 6 ), nhóm ưa trung tính ( pH = 6 – 8 ), nhóm ưa kiềm ( pH > 9 ) .
– Trong quy trình sống, vi sinh vật thường tiết những chất ra ngoài thiên nhiên và môi trường làm đổi khác độ pH của thiên nhiên và môi trường .

4. Ánh sáng

– Mức nguồn năng lượng trong ánh sáng tuỳ thuộc vào độ dài bước sóng của tia sáng .

– Ánh sáng có tác dụng chuyển hoá vật chất trong tế bào và ảnh hưởng đến các hoạt động sinh trưởng của VSV.

– Các bức xạ ánh sáng hoàn toàn có thể tàn phá hoặc ức chế vi sinh vật như : tia tử ngoại, tia gamma, tia X .

5. Áp suất thẩm thấu

– Sự chênh lệch nồng độ của một chất giữa 2 bên màng sinh chất gây nên áp suất thẩm thấu. Vì vậy khi đưa vi sinh vật vào trong môi trường tự nhiên có nồng độ cao thì vi sinh vật sẽ bị mất nước dẫn đến hiện tượng kỳ lạ co nguyên sinh làm chúng không phân loại được .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập