dong phan c3h6o2 cong thuc phan tu va cach goi ten

Đồng phân C3H6O2 công thức phân tử và cách gọi tên

Tin tức tổng hợp
1. Công thức cấu trúc của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên

Tổng hợp về Đồng phân C3H6O2 – Công thức phân tử và cách gọi tên. Các Đồng phân C3H6O2 – Công thức phân tử và cách gọi tên đầy đủ nhất

1. Công thức cấu trúc của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên

Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

1.1. Axit cacboxylic C3H6O2

Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2 :
Công thức :
Số axit CnH2nO2 = 2 n – 3 ( n < 7 ) Vậy Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu trúc, đơn cử : Đồng phân C3H6O2 công thức phân tử và cách gọi tên

1.2. Este C3H6O2

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2 :
Công thức :
Số este CnH2nO2 = 2 n – 2 ( n < 5 ) Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu trúc, đơn cử Đồng phân C3H6O2 công thức phân tử và cách gọi tên
Vậy ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có 3 đồng phân, hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este .

2. Cách tính số đồng phân

– Đồng phân cấu trúc :
+ Đồng phân mạch C : thu được khi đổi khác trật tự link của những nguyên tử C với nhau ( mạch thẳng, mạch nhánh, vòng ) .

Ví dụ: Cùng với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan
+ Đồng phân loại nhóm chức :

Nhóm chức Loại chất
– OH Ancol
– O – Ete
– CHO Anđehit
– CO Xeton
– COOH Axit

Ví dụ : Cùng công thức C2H6O ta hoàn toàn có thể viết 2 đồng phân với 2 loại nhóm chức khác nhau ( ancol và ete ) :
Ancol etylic Đimtyl ete
+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc link bội : vị trí của nhóm chức, nhóm thế hoặc link bội trên mạch C biến hóa .
Ví dụ : Đồng phân C4H8 mạch hở, trong phân th có một nối đôi :
– Đồng phân cis – trans :
Ví dụ với buten – 2 – en
Nhận thấy, khi 2 nhóm thế của nguyên tử C mang nối đôi khác nhau thì sẽ Open đồng phân hình học. Nếu những nhóm thế ( – CH3, – C2H5, – Cl, … ) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một phía với nối đôi sẽ là dạng cis, khác phía là dạng trans .

3. Các bước viết đồng phân

– Tính số link π và vòng : π + v
– Dựa vào công thức phân tử, số link π + v để lựa chọn loại chất tương thích. Thường đề sẽ cho viết đồng phân của hợp chất đơn cử .
– Viết mạch C chính :

+ Mạch hở: Không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,…

+ Mạch vòng : vòng không nhánh, vòng vó nhánh, … .
– Gắn nhóm chức hoặc link bôi ( nếu có ) vào mạch. Sau đó vận động và di chuyển để biến hóa vị trí. Cần xét tính đối xứng để tránh trùng lặp .
– Điền H để bảo vệ hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài trắc nghiệm thì không cần .