articlewriting1

Hợp âm Nhiệt Tâm 105°C Của Cậu 『PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT』 – A Tứ (Phiên bản 1) – Hợp Âm Chuẩn

Tin tức tổng hợp

Tone

[

G

]

Capo 3

Super idol tơ

[C]

xao rong

Tâu mây ni tơ

[D]

then

Ba duê chân u tơ

[Bm]

dang coan

Tâu mây ni

[Em]

dao den

Rơ ai y bai ling u tu

[C]

tơ ni

Ti ti

[D]

ching chun tơ chân liu

[G]

suây

Ni

[C]

bu chư tao ni dâu tua khơ

[D]

ai

Tia tao hâu huây

[Bm]

sha xao chơ chan chi

[Em]

lai

Ni

[C]

tuy nhiên lai tâu bu ching den sư

[D]

bai

Tuây mân xang tơ

[Bm]

chư chua y chư bu sân

[Em]

cân cai

Hân

[C]

an xin tang ni tuây wo

[D]

sua

Bu pa dâu wo

[Bm]

trai

Phang chơ rang wo

[Em]

lai

Dong can

[C]

chuây trư chi tơ

[D]

mân xang

Na chen ting tơ

[G]

mu dang

Super idol tơ

[C]

xao rong

Tâu mây ni tơ

[D]

then

Ba duê chân u tơ

[Bm]

dang coan

Tâu mây ni

[Em]

dao den

Rơ ai y bai ling u tu

[C]

tơ ni

Ti ti

[D]

ching chun tơ chân liu

[G]

suây

Trai chơ tu y wu

[C]

ơ

Shu uy wo tơ

[D]

sư tai

Mo quang lơ chu xin chang

[Bm]

strai

Thông khoai chuy rơ

[Em]

ai

Rơ ai y bai ling u tu

[C]

tơ ni

Ti ti

[D]

ching chun tơ chân liu

[G]

suây

Trai chơ tu y wu

[C]

ơ

Shu uy wo tơ

[D]

sư tai

Mo quang lơ chu xin chang

[Bm]

strai

Thông khoai chuy rơ

[Em]

ai

Rơ ai y bai ling u tu

[C]

tơ ni

Ti ti

[D]

ching chun tơ chân liu

[G]

suây

Khơ ờ ớ ờSai sư huây tao truây cha choan thai

Khơ y khâu

[G]

Ni

[C]

bu chư tao ni dâu tua khơ

[D]

ai

Tia tao hâu huây

[Bm]

sha xao chơ chan chi

[Em]

lai

Ni

[C]

tuy nhiên lai tâu bu ching den sư

[D]

bai

Tuây mân xang tơ

[Bm]

chư chua y chư bu sân

[Em]

cân cai

Hân

[C]

an xin tang ni tuây wo

[D]

sua

Bu pa dâu wo

[Bm]

trai

Phang chơ rang wo

[Em]

lai

Dong can

[C]

chuây trư chi tơ

[D]

mân xang

Na chen ting tơ

[G]

mu dang

Super idol tơ

[C]

xao rong

Tâu mây ni tơ

[D]

then

Ba duê chân u tơ

[Bm]

dang coan

Tâu mây ni

[Em]

dao den

Rơ ai y bai ling u tu

[C]

tơ ni

Ti ti

[D]

ching chun tơ chân liu

[G]

suây

Trai chơ tu y wu

[C]

ơ

Shu uy wo tơ

[D]

sư tai

Mo quang lơ chu xin chang

[Bm]

strai

Thông khoai chuy rơ

[Em]

ai

Rơ ai y bai ling u tu

[C]

tơ ni

Ti ti

[D]

ching chun tơ chân liu

[G]

suây

Trai chơ tu y wu

[C]

ơ

Shu uy wo tơ

[D]

sư tai

Mo quang lơ chu xin chang

[Bm]

strai

Thông khoai chuy rơ

[Em]

ai

Rơ ai y bai ling u tu

[C]

tơ ni

Ti ti

[D]

ching chun tơ chân liu

[G]

suây

[C]

[D]

[Bm]

[

Em

]

Khơ y khâu dâu hua li chuan khaiSai sư huây tao truây cha choan thaiKhơ y khâu dâu hua li chuan khai