articlewriting1

Vì sao nói Công xã Paris là nhà nước kiểu mới? – Luật Trẻ Em

Học tập
2. Vì sao nói Công xã Paris là nhà nước kiểu mới ?Công xã Pari là chính quyền sở tại quản lý Pari trong thời hạn rất ngắn, chỉ vẻn vẹn 72 ngày. Vậy công xã Paris là gì ? Vì sao nói Công xã Paris là nhà nước kiểu mới ? Đây là câu hỏi nhiều người chăm sóc, để giải đáp được câu hỏi này mời những bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết dưới đây của LuatTreEm. Bạn đang xem : Vì sao nói Công xã Paris là nhà nước kiểu mới ?

1. Công xã Pari là gì?

Công xã Pari là một chính quyền điều hành Pari trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ từ ngày 18 tháng 3 năm 1871 đến ngày 28 tháng 5 năm 1871. Đây là cụm từ dùng để mô phỏng cho một vụ bạo loạn hoặc một hình thức nhằm thiết lập chính quyền theo hướng chủ nghĩa xã hội hiện đại.

2. Vì sao nói Công xã Paris là nhà nước kiểu mới?

Câu hỏi: Vì sao nói Công xã Paris là nhà nước kiểu mới?

* Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, vì:

– Công xã Pa-ri đã đập tan cỗ máy nhà nước tư sản cũ, lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản. Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhân dân và hoàn toàn có thể bị bãi miễn.

– Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

– Công xã tách nhà thời thánh khỏi những hoạt động giải trí của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh. – Công xã còn thi hành nhiều chủ trương tân tiến khác : công nhân được làm chủ những nhà máy sản xuất mà chủ bỏ trốn ; so với những xí nghiệp sản xuất còn chủ ở lại, Công xã trấn áp chính sách tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấp cúp phạt công nhân. – Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải tổ điều kiện kèm theo thao tác cho nữ công nhân.

⟹ Như vậy, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ Công xã Pa-ri là một nhà nước khác hẳn các kiểu nhà nước của những giai cấp bóc lột trước đó. Đây là một nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản, do dân và vì dân.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của LuatTreEm.

Đăng bởi : Blog LuatTreEm Chuyên mục : Hỏi Đáp

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập