articlewriting1

Theo quy hoạch của bộ công nghiệp (năm 2001) vùng công nghiệp 1 bao gồm các tỉnh

Học tập

1. Khái niệm

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

a ) Các tác nhân bên trong- Vị trí địa lí .- Tài nguyên vạn vật thiên nhiên : tài nguyên, nguồn nước, tài nguyên khác .- Điều kiện kinh tế tài chính – xã hội : dân cư và lao động ; TT kinh tế tài chính và mạng lưới đô thị ; điều kiện kèm theo khác như vốn, nguyên vật liệu …b ) Nhân tố bên ngoài- thị trường .- Hợp tác quốc tế : vốn, công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai quản lí .

3. Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp

a ) Điểm công nghiệp- Khái niệm : Là hình thức tổ chức triển khai đơn thuần nhất, trên đó gồm 1, 2, 3 nhà máy sản xuất được phân bổ ở nơi gần nguồn nguyên, nguyên vật liệu .- Đặc điểm :+ Gồm nhiều nhà máy sản xuất phân bổ lẻ tẻ, phân tán .+ Nằm cùng với một điểm dân cư .+ Phân công lao động về mặt địa lí, những xí nghiệp sản xuất độc lập về kinh tế tài chính có công nghệ tiên tiến mẫu sản phẩm hoàn hảo .- Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở những tỉnh miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên .b ) Khu công nghiệp- Khái niệm : Là khu vực có ranh giới nhất định, có kiến trúc tương đối tốt và loại sản phẩm có năng lực cạnh tranh đối đầu trên thị trường quốc tế .- Đặc điểm :+ Có ranh giới rõ ràng .+ Vị trí địa lí thuận tiện, không có dân sinh sống .+ Tập trung nhiều những nhà máy sản xuất công nghiệp, hợp tác sản xuất cao .+ Ngân sách chi tiêu sản xuất thấp, những loại sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu .+ Được hưởng những chủ trương ưu tiên của Nhà nước .- Quy mô :+ Diện tích 50 ha trở lên đến vài trăm ha .+ Gồm nhiều nhà máy sản xuất link với nhau nên có số lượng công nhân nhiều và có kinh nghiệm tay nghề .- Hiện trạng :+ Ở nước ta, ngoài khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn có khu công nghiệp ( chế biến để xuất khẩu ) và khu công nghệ cao .+ Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu phân bổ không đều theo chủ quyền lãnh thổ. Tập trung nhất ở Đông Nam Bộ ( đa phần là Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu ), sau đó đến Đồng bằng sông Hồng ( phần nhiều ở Thành Phố Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng ) và Duyên hải miền Trung. Ở những vùng khác, việc hình thành những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn bị hạn chế .c ) Trung tâm công nghiệp- Khái niệm : Là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung chuyên sâu công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn .

– Đặc điểm :+ Gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp có mối quan hệ ngặt nghèo về quy trình tiến độ, công nghệ tiên tiến .+ Có những nhà máy sản xuất nòng cốt ( hạt nhân ), những xí nghiệp sản xuất hỗ trợ, Giao hàng .+ Là nơi ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển .+ Nơi có dân cư sinh sống, hạ tầng vật chất tương đối đồng điệu .- Quy mô :+ Quy mô lớn .+ Có tầm ảnh hưởng tác động khá lớn so với nền kinh tế tài chính của vương quốc đó .+ Ví dụ : TP. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh …- Hiện trạng : Trong quy trình công nghiệp hóa ở nước ta, nhiều TT công nghiệp đã được hình thành. Dựa vào vai trò của TT công nghiệp ( hoặc vào giá trị sản xuất công nghiệp ), hoàn toàn có thể chia thành những nhóm sau đây :+ Các TT có ý nghĩa vương quốc ( hoặc quy mô rất lớn và lớn ) : Tp. Hồ Chí Minh, Thành Phố Hà Nội .+ Các TT có ý nghĩa vùng ( hoặc quy mô trung bình ) : Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ …+ Các TT có ý nghĩa địa phương ( hoặc quy mô nhỏ ) : Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang …d ) Vùng công nghiệp- Khái niệm : Đây là hình thức cao nhất của tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp .- Có hai loại :+ Vùng ngành : là tập hợp về chủ quyền lãnh thổ những xí nghiệp sản xuất cùng loại Đơn ngành .+ Vùng tổng hợp : gồm những xí nghiệp sản xuất, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, TT công nghiệp có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau Đa ngành .- Đặc điểm :+ Bao gồm những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau .+ Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao .+ Các ngành ship hàng hỗ trợ .- Quy mô :+ Vùng công nghiệp phân bổ trên một quy mô chủ quyền lãnh thổ to lớn .+ Có tầm ảnh hưởng tác động lớn đến kinh tế tài chính trong nước, có sức hút với khu vực và quốc tế .- Hiện trạng : Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp năm ( 2001 ), cả nước được phân thành 6 vùng công nghiệp :+ Vùng 1 : Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ ( trừ Quảng Ninh ) .+ Vùng 2 : Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh .+ Vùng 3 : Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận .+ Vùng 4 : Các tỉnh thuộc Tây Nguyên ( trừ Lâm Đồng ) .+ Vùng 5 : Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận, Lâm Đồng .

+ Vùng 6: Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập