articlewriting1

Theo quy hoạch của Bộ công nghiệp (năm 2001), vùng công nghiệp 4 của nước ta có bao nhiều tỉnh

Học tập

1. Khái niệm

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

a ) Các tác nhân bên trong- Vị trí địa lí .- Tài nguyên vạn vật thiên nhiên : tài nguyên, nguồn nước, tài nguyên khác .- Điều kiện kinh tế tài chính – xã hội : dân cư và lao động ; TT kinh tế tài chính và mạng lưới đô thị ; điều kiện kèm theo khác như vốn, nguyên vật liệu …b ) Nhân tố bên ngoài- thị trường .- Hợp tác quốc tế : vốn, công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai quản lí .

3. Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp

a ) Điểm công nghiệp- Khái niệm : Là hình thức tổ chức triển khai đơn thuần nhất, trên đó gồm 1, 2, 3 xí nghiệp sản xuất được phân bổ ở nơi gần nguồn nguyên, nguyên vật liệu .- Đặc điểm :+ Gồm nhiều nhà máy sản xuất phân bổ lẻ tẻ, phân tán .+ Nằm cùng với một điểm dân cư .+ Phân công lao động về mặt địa lí, những nhà máy sản xuất độc lập về kinh tế tài chính có công nghệ tiên tiến mẫu sản phẩm hoàn hảo .- Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở những tỉnh miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên .b ) Khu công nghiệp- Khái niệm : Là khu vực có ranh giới nhất định, có kiến trúc tương đối tốt và loại sản phẩm có năng lực cạnh tranh đối đầu trên thị trường quốc tế .- Đặc điểm :+ Có ranh giới rõ ràng .+ Vị trí địa lí thuận tiện, không có dân sinh sống .+ Tập trung nhiều những xí nghiệp sản xuất công nghiệp, hợp tác sản xuất cao .+ giá thành sản xuất thấp, những mẫu sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu .+ Được hưởng những chủ trương ưu tiên của Nhà nước .- Quy mô :+ Diện tích 50 ha trở lên đến vài trăm ha .+ Gồm nhiều xí nghiệp sản xuất link với nhau nên có số lượng công nhân nhiều và có kinh nghiệm tay nghề .- Hiện trạng :+ Ở nước ta, ngoài khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn có khu công nghiệp ( chế biến để xuất khẩu ) và khu công nghệ cao .+ Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu phân bổ không đều theo chủ quyền lãnh thổ. Tập trung nhất ở Đông Nam Bộ ( đa phần là Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu ), sau đó đến Đồng bằng sông Hồng ( hầu hết ở Thành Phố Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng ) và Duyên hải miền Trung. Ở những vùng khác, việc hình thành những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn bị hạn chế .c ) Trung tâm công nghiệp- Khái niệm : Là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung chuyên sâu công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn .- Đặc điểm :+ Gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp có mối quan hệ ngặt nghèo về quá trình, công nghệ tiên tiến .

+ Có những xí nghiệp sản xuất nòng cốt ( hạt nhân ), những nhà máy sản xuất hỗ trợ, ship hàng .+ Là nơi ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển .+ Nơi có dân cư sinh sống, hạ tầng vật chất tương đối đồng điệu .- Quy mô :+ Quy mô lớn .+ Có tầm ảnh hưởng tác động khá lớn so với nền kinh tế tài chính của vương quốc đó .+ Ví dụ : Thành Phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh …- Hiện trạng : Trong quy trình công nghiệp hóa ở nước ta, nhiều TT công nghiệp đã được hình thành. Dựa vào vai trò của TT công nghiệp ( hoặc vào giá trị sản xuất công nghiệp ), hoàn toàn có thể chia thành những nhóm sau đây :+ Các TT có ý nghĩa vương quốc ( hoặc quy mô rất lớn và lớn ) : Tp. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội .+ Các TT có ý nghĩa vùng ( hoặc quy mô trung bình ) : TP. Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ …+ Các TT có ý nghĩa địa phương ( hoặc quy mô nhỏ ) : Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang …d ) Vùng công nghiệp- Khái niệm : Đây là hình thức cao nhất của tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp .- Có hai loại :+ Vùng ngành : là tập hợp về chủ quyền lãnh thổ những xí nghiệp sản xuất cùng loại → Đơn ngành .+ Vùng tổng hợp : gồm những nhà máy sản xuất, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, TT công nghiệp có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau → Đa ngành .- Đặc điểm :+ Bao gồm những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau .+ Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao .+ Các ngành ship hàng hỗ trợ .- Quy mô :+ Vùng công nghiệp phân bổ trên một quy mô chủ quyền lãnh thổ to lớn .+ Có tầm tác động ảnh hưởng lớn đến kinh tế tài chính trong nước, có sức hút với khu vực và quốc tế .- Hiện trạng : Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp năm ( 2001 ), cả nước được phân thành 6 vùng công nghiệp :+ Vùng 1 : Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ ( trừ Quảng Ninh ) .+ Vùng 2 : Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hà Tĩnh .+ Vùng 3 : Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận .+ Vùng 4 : Các tỉnh thuộc Tây Nguyên ( trừ Lâm Đồng ) .+ Vùng 5 : Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận, Lâm Đồng .+ Vùng 6 : Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Page 2

loadingSureLRN loading

Bài 28 VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THổ CÕNG NGHIỆP MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ỉ. Kiến thức Trình bày được khái niệm tổ chức triển khai lãnh thổ công nghiệp, nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng tác động của những tác nhân tới tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp nước ta : điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội. Phân biệt được một sô ‘ hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Kĩ nãng Sử dụng map, Atlat để nhận xét về tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp của Nước Ta. Phân tích sơ đồ những tác nhân tác động ảnh hưởng tới tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp. II. KIẾN THỨC Cơ BẢN ỉ. Khái niệm về tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp Tổ chức chủ quyền lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa những quy trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một chủ quyền lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý những nguồn lực sẵn có nhằm mục đích đạt hiệu suất cao cao về mặt kinh tế tài chính, xã hội và thiên nhiên và môi trường. Đã giảm tải Các hình thức đa phần về tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp a ) Điểm công nghiệp Chỉ gồm có 1 – 2 xí nghiệp sản xuất đơn lẻ. Các nhà máy sản xuất này thường được phân bổ gần nguồn nguyên, nguyên vật liệu hoặc TT tiêu thụ. Giữa chúng không có mối liên hệ về sản xuất. Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở những tỉnh miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên. Khu công nghiệp Khu công nghiệp ( được hiểu là khu công nghiệp tập trung chuyên sâu ) là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kỉ XX cho đến nay. Do nhà nước ( hoặc cơ quan chức năng được nhà nước uỷ nhiệm ) quyết định hành động xây dựng, có ranh giới địa lí xác lập, chuyên sản xuất công nghiệp và thực thi những dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có dân cư sinh sống. Ở nước ta, ngoài khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn có khu công nghiệp ( chế biến để xuất khẩu ) và khu công nghệ cao. Tính đến tháng 8/2007, cả nước đã hình thành 150 khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trong đó đã có 90 khu đang đi vào hoạt động giải trí. Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu phân bổ không đều theo chủ quyền lãnh thổ. + Tập trung nhất là ở Đông Nam Bộ ( đa phần là TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu ), sau đó đến Đồng bằng sông Hồng ( phần nhiều ở TP. Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng ) và Duyên hải miền Trung. + ở những vùng khác, việc hình thành những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn bị hạn chế. Trung tâm công nghiệp Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao. Đó là khu vực rất tập trung chuyên sâu công nghiệp gắn liền với những đô thị vừa và lớn. Mỗi TT công nghiệp thường có ngành chuyên môn hoá với vai trò hạt nhân để tạo nên TT. Xoay quanh ngành này là những ngành hỗ trợ và ship hàng. Trong quy trình công nghiệp hóa ở nước ta, nhiều TT công nghiệp đã được hình thành. Dựa vào vai trò của TT công nghiệp ( hoặc vào giá trị sản xuất công nghiệp ), hoàn toàn có thể chia thành những nhóm : + Các TT có ý nghĩa vương quốc ( hoặc quy mô rất lớn và lớn ) : TP Hồ Chí Minh, Thành Phố Hà Nội. + Các TT có ý nghĩa vùng ( hoặc quy mô trung bình ) : Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ … + Các TT có ý nghĩa địa phương ( hoặc quy mô nhỏ ) : Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang … Vùng công nghiệp Có diện tích quy hoạnh rộng gồm có nhiều tỉnh và thành phố ( tương tự cấp tỉnh ), nhưng ranh giới chi mang tính quy ước. Có 1 số ít ngành chuyên môn hoá biểu lộ bộ mặt công nghiệp của vùng. Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp ( năm 2001 ), cả nước được phân thành sáu vùng công nghiệp : + Vùng 1 : Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh. + Vùng 2 : Các tình thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh. + Vùng 3 : Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. + Vùng 4 : Các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng. + Vùng 5 : Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận, Lâm Đồng. + Vùng 6 : Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI Dựa vào sơ đồ Các tác nhân đa phần tác động ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ( SGK ), hãy nghiên cứu và phân tích những tác nhân chính tác động ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp. Nhóm tác nhân bèn trong : có tác động ảnh hưởng rất quan trọng đến TCLTCN. + Vị trí địa lí tạo điều kiện kèm theo cho việc giao lưu về sản xuất công nghiệp ( nguyên, nguyên vật liệu, thị trường, .. ), từ đó tác động ảnh hưởng đến tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ( TCLTCN ). + Tài nguyên vạn vật thiên nhiên là cơ sở nguyên, nguyên vật liệu quan trọng và thiết yếu cho sự tăng trưởng công nghiệp, tạo ra sự phân hoá bắt đầu của chủ quyền lãnh thổ công nghiệp. + Điều kiện kinh tế tài chính – xã hội có tính quyết định hành động đến TCLTCN. Nhóm tác nhân bên ngoài : Trong một chừng mực nhất định, nhóm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng. Trong một số ít trường hợp đơn cử, nguồn lực bên ngoài chi phối can đảm và mạnh mẽ, thậm chí còn hoàn toàn có thể mang tính quyết định hành động so với TCLTCN của một chủ quyền lãnh thổ nào đó. + Sự hợp tác quốc tế được biểu lộ qua 1 số ít nghành nghề dịch vụ như : Hỗ trợ vốn góp vốn đầu tư từ những nước kinh tế tài chính tăng trưởng : Quá trình góp vốn đầu tư này làm Open một sô ‘ ngành công nghiệp mới, những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, khu công nghiệp và mở mang ngành nghề truyền thống lịch sử, dẫn tới sự biến hóa TCLTCN theo cả hai chiều hướng tích cực và xấu đi. Chuyển giao kĩ thuật và công nghệ tiên tiến : KI thuật và công nghệ tiên tiến văn minh có ý nghĩa quyết định hành động đến vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính. Nó tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô, phương hướng, phân bổ sản xuất cũng như những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ và bộ mặt kinh tế tài chính của quốc gia nói chung và những vùng nói riêng. Chuyển giao kinh nghiệm tay nghề quản lí đến những nước đang tăng trưởng đã và đang trở thành nhu yếu cấp thiết. Kinh nghiệm quản trị giỏi không chì giúp cho từng doanh nghiệp làm ăn phát đạt, mà còn mở ra cho họ thời cơ hợp tác ngặt nghèo với nhau, tạo ra sự link bền vững và kiên cố trong một mạng lưới hệ thống sản xuất kinh doanh thương mại thống nhất. Chính sự link đó là tiền đề để hình thành những khoảng trống công nghiệp cũng như hình thức TCLTCN. ( HS không nhất thiết phải trình diễn đủ toàn bộ những yếu tố trên, chi cần trình diễn một số ít yếu tô ‘ chính ). Dựa vào kỹ năng và kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc thù chính của điểm công nghiệp. Chỉ gồm có 1 – 2 nhà máy sản xuất đơn lẻ. Các nhà máy sản xuất này thường được phân bô ‘ gần nguồn nguyên, nguyên vật liệu hoặc TT tiêu thụ. Giữa chúng không có mối liên hệ về sản xuất. Hãy xác lập một sô ‘ điểm công nghiệp trên map công nghiệp Nước Ta ( hoặc Atlat Địa lí Nước Ta ). Cam Đường, Tĩnh Túc, Nông Sơn, Gia Nghĩa, Plây Ku, … Kể tên một vài khu công nghiệp tập trung chuyên sâu ở tỉnh em : ( liên hệ thực tê ‘ ở địa phương ). Hãy trình diễn những đặc thù chính của TT công nghiệp. Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao. Đó là khu vực rất tập trung chuyên sâu công nghiệp gắn liền với những đô thị vừa và lớn. Mỗi TT công nghiệp thường có ngành chuyên môn hoá với vai trò hạt nhân để tạo nên TT. Xoay quanh ngành này là những ngành hỗ trợ và Giao hàng. Quan sát map công nghiệp chung ( hoặc Atlat Địa lí Nước Ta ), hãy xác lập những TT công nghiệp chính và cơ cấu tổ chức của mỗi TT. Hai TT chính có quy mô rất lớn và lớn : TP Hồ Chí Minh : Luyện kim đen, luyện kim màu, cơ khí, sản xuất xe hơi, điện tử ; hoá chất, phàn bón ; sản xuấy vật tư thiết kế xây dựng ; dệt, may ; chế biến nông sản ; sản xuất giấy, xenlulô ; đóng tàu, nhiệt điện. TP.HN : Luyện kim đen, cơ khí, sản xuất xe hơi, điện tử ; hoá chất, phân bón ; sản xuấy vật tư kiến thiết xây dựng ; dệt, may ; chế biến nông sản ; sản xuất giấy, xenlulô. Trình bày những đặc thù chính của vùng công nghiệp. Đặc điểm chính của vùng công nghiệp là có : Diện tích rộng gồm có nhiều tỉnh và thành phố ( tương tự cấp tỉnh ), nhưng ranh giới chỉ mang tính quy ước. Một số ngành chuyên môn hoá biểu lộ bộ mặt công nghiệp của vùng. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP cuối BÀI Thế nào là tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ? Tổ chức chủ quyền lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa những quy trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một chủ quyền lãnh thổ nhất định nhằm mục đích đạt được tiềm năng đã định trước. So sánh những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Điểm công nghiệp + Chỉ gồm có 1 – 2 xí nghiệp sản xuất đơn lẻ. + Các nhà máy sản xuất này thường được phân bổ gần nguồn nguyên, nguyên vật liệu hoặc TT tiêu thụ. + Giữa chúng không có mối liên hệ về sản xuất. + Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở những tỉnh miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên. Khu công nghiệp + Là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kí XX cho đến nay. + Do nhà nước ( hoặc cơ quan chức năng được nhà nước uỷ nhiệm ) quyết định hành động xây dựng, có ranh giới địa lí xác lập, chuyên sản xuất công nghiệp và thực thi những dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có dân cư sinh sống. + Ở nước ta, ngoài khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn có khu công nghiệp ( chế biến để xuất khẩu ) và khu công nghệ cao. + Tính đến tháng 8/2007, cả nước đã hình thành 150 khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trong đó đã có 90 khu đang đi vào hoạt đông. + Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu phân bô ‘ không đều theo chủ quyền lãnh thổ : tập trung chuyên sâu nhất là ở Đông Nam Bộ ( đa phần là TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu ), sau đó đến Đồng bằng sông Hồng ( hầu hết ở TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng ) và Duyên hải miền Trung. Ở những vùng khác, việc hình thành những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn bị hạn chế. Trung tâm công nghiệp + Là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở trình đô cao. Đó là khu vực rất tập trung chuyên sâu công nghiệp gắn liền với những đô thị vừa và lớn. + Mỗi TT công nghiệp thường có ngành chuyên môn hoá với vai trò hạt nhân để tạo nên TT. Xoay quanh ngành này là những ngành bổ ừợ và ship hàng. + Trong quy trình công nghiệp hóa ở nước ta, nhiều TT công nghiệp đã được hình thành. Dựa vào vai trò của TT công nghiệp ( hoặc vào giá trị sản xuất công nghiệp ), hoàn toàn có thể chia thành những nhóm : quy mô rất lớn và lớn ( TP Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội ), quy mô trung bình ( Hải Phòng Đất Cảng, TP. Đà Nẵng, Cần Thơ … ), quy mô nhỏ ( Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang … ) Vùng công nghiệp + Có diện tích quy hoạnh rộng gồm có nhiều tỉnh và thành phô ‘ ( tương tự cấp tỉnh ), nhưng ranh giới chỉ mang tính quy ước. + Có 1 số ít ngành chuyên môn hoá bộc lộ bộ mặt công nghiệp của vùng. + Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp ( năm 2001 ), cả nước được phân thành sáu vùng công nghiệp. Căn cứ vào kỹ năng và kiến thức đã có, vào map Công nghiệp chung ( hay Atlat Địa lí Nước Ta ), hãy lý giải tại sao TP Hồ Chí Minh và Hà Nôi là 2 TT công nghiệp lớn nhất nước ta. Nêu những thuận tiện hầu hết của hai TT công nghiệp về : Vị trí địa lí. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên. Nguồn lao động có kinh nghiệm tay nghề. Thị trường. Kết cấu hạ tầng. CÂU HỎI Tự HỌC Tổ chức chủ quyền lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa những quy trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một chủ quyền lãnh thổ nhất định nhằm mục đích đạt được : A. Mục tiêu đã định trước. B. Hiệu quả cao về mặt kinh tế tài chính. c. Mục tiêu về mặt xã hội. D. Hiệu quả cao về mặt môi trường tự nhiên. Một trong những công cụ có hiệu suất cao nói chung nhằm mục đích đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng công nghiệp là : Xây dựng những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu. Hình thành những vùng công nghiệp. c. Đẩy mạnh sự tăng trưởng những TT công nghiệp. D. Tổ chức chủ quyền lãnh thổ công nghiệp. Đặc điểm nào sau đây không phải của điểm công nghiệp ? Chỉ gồm có 1 – 2 xí nghiệp sản xuất đơn lẻ. Phân bố gần nguồn nguyên, nguyên vật liệu hoặc TT tiêu thụ. c. Giữa những xí nghiệp sản xuất không có mối liên hệ về sản xuất. D. Mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kỉ XX cho đến nay. Các điểm công nghiệp đơn lẻ ở nước ta thường được hình thành ở những tỉnh thuộc : A. Tây Bắc. B. Tây Nguyên. c. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Câu A + B đúng. Đặc điểm nào sau đây không phải của khu công nghiệp ? A. Do nhà nước ( hoặc cơ quan chức năng được nhà nước uỷ nhiệm ) quyết định hành động xây dựng. B. Có ranh giới địa lí xác lập, chuyên sản xuất công nghiệp và thực thi những dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. c. Gắn với những khu dân cư sinh sống. D. Phân bố không đều theo chủ quyền lãnh thổ. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu còn được gọi là : A. Khu thương mại tự do. B. Khu chế xuất, c. Khu công nghệ cao. D. Câu B + c đúng. Tính đến tháng 8/2007, cả Itước đã hình thành 150 khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, khu chê’xuất, khu công nghệ cao, trong đó số lượng khu đang đi vào hoạt động giải trí là : A. 70. B. 80. C. 90. D. 100. Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu nhất ở : A. Đồng bằng sông Hồng. B. Duyên hải miền Trung, c. Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. Các khu công nghiệp phân bô ‘ hầu hết ở : Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung. Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi phía Bắc. c. Trung du và miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng. D. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. Đặc điểm của TT công nghiệp là : Khu vực rất tập trung chuyên sâu công nghiệp gắn liền với những đô thị vừa và lớn. Mỗi TT thường có ngành chuyên môn hoá, ngành hỗ trợ và ship hàng. c. Giữa những nhà máy sản xuất không có mối liên hệ về sản xuất. D. Câu A + B đúng. Những TT nào sau đây được xếp vào nhóm có ỷ nghĩa vương quốc ( hoặc quy mô rất lớn và lớn ) ? A. TP Hồ Chí Minh, Thành Phố Hà Nội. B. Thành Phố Hà Nội, TP. Hải Phòng, c. Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh. D. TP Hồ Chí Minh, Đà Nẩng. 72. Những TT nào sau đây được xếp vào nhóm có ý nghĩa vùng ( hoặc quy mô trung bình ) ? A. Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ. B. TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Cần Thơ. c. TP. Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang. D. Nha Trang, Thành Phố Đà Nẵng, Huế. Những TT nào sau đây được xếp vào nhóm có ỷ nghĩa địa phương ( hoặc quy mô nhỏ ) ? Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Biên Hoà, Cần Thơ. Biên Hoà, Vinh, Tỉnh Nam Định, TP. Đà Nẵng. c. Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang. D. Thái Nguyên, Tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng. Đặc điểm của vùng công nghiệp là : Có diện tích quy hoạnh rộng gồm có nhiều tỉnh và thành phố ( tương tự cấp tỉnh ), nhưng ranh giới chỉ mang tính quy ước. Có một sô ‘ ngành chuyên môn hoá biểu lộ bộ mặt công nghiệp của vùng, c. Là khu vực rất tập trung chuyên sâu công nghiệp gắn liền với những đô thị vừa và lớn. D. Câu A + B đúng. Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp ( năm 2001 ), vùng công nghiệp 1 gồm có : Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh. Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, c. Các tỉnh Đổng bằng sông Hồng và Quảng Ninh. D. Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp ( năm 2001 ), vùng công nghiệp 4 gồm có : Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng. c. Các tính Đông Nam Bộ và Bình Thuận, Lâm Đồng. D. Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Quảng Ninh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, nhưng trong quy hoạch công nghiệp lại thuộc vùng công nghiệp số : A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. Lâm Đồng thuộc vùng Tây Nguyên, nhưng trong quy hoạch công nghiệp lại thuộc vùng công nghiệp số : A. 3. B. 4. c. 5. D. 6 .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập