baigiai 6

Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7: Vì sao thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển?

Học tập
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7. Những góp phần của Trần Quốc Tuấn trong ba lần khảng chiến chống Nguvên – Mông ?

debai

1. (5,0đ). Hãy nêu cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần theo yêu cầu sau:

Nội dung

Thời Lý

Thời Trần

Thời gian mở màn và kết thúc .
Đường lôi kháng chiên .
Những tấm gương tiêu biểu vượt trội .
Nguyên nhân thắng lợi .
Y nghĩa .

2. (3,0 điếm). Những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần khảng chiến chống Nguvên – Mông?

3. (2,0đ). Vì sao thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển?

baigiai

Quảng cáo

1. Hãy nêu cuộc khảng chiến chống Tống thời Lý và cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần.

Nội dung

Thời Lý

Thòi Trần

Thời gian mở màn và kết thúc

1075 – 1077.

1258 – 1288
Đường lối kháng chiến . Đánh ngay vào thủ đoạn xâm lược của địch .
Phòng ngự và phản công địch ngay khi chúne vào nước ta, giành thắng lợi quyết định hành động .
Vườn không nhà trống .
Đánh lâu dài hơn làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định hành động .
Khai thác chỗ yếu của địch và phát huy thế mạnh của ta .
Những tấm gương tiêu biểu vượt trội Lý Thường Kiệt, Tông Đản, Lí Kế Nguyên . Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Phạm Nhữ Lão, Nguyễn Khoái, Trần Quốc Toản, Ế ..
Nguyên nhân thắng lợiẽ Y chí độc lập tự chủ của toàn dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc bản địa .
Tài mưu lược của anh hùng Lý Thường Kiệt .
Tinh thân đoàn kêt toàn dân .
Chiến lược, giải pháp tài tình của vua quan nhà Trần .
Sự góp phần quan trọng của những danh tướng .
Ý nghĩa . Buộc quân nhà Tống phải bỏ thủ đoạn xâm lược Đại Việt .
Nền độc lập tự chủ được bảo vệ .
Đập tan ý chí xâm lược của đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ dân tộc bản địa .
Góp phần kiến thiết xây dựng truyền thống lịch sử quân sự chiến lược Nước Ta .
Củng cố khối đoàn kết toàn dân .

2.  Những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần khảng chiến chổng Nguyên – Mông?

Quảng cáo
– Ông được vua Trần giao cho trách nhiệm Quốc công tiết chế – chỉ huy cuộc kháng chiến. Soạn Hịch tướng sĩ để động viên tinh thân chiên đâu của quân đội .
– Trần Quốc Tuấn là một nhà Lý luận quân sự chiến lược tài ba. ông là tác giả cùa bộ binh thư yếu lược nổi tiếng .

– Trước thế giặc mạnh, ông đều cho lui binh đé bào toàn lực lượng chờ thời cơ để đánh. Với tinh thần “Nếu bệ hạ hàng giặc thì trước hẻt hãy chém đâu thần” đã nói lên ý chí kiên cường cùa ông.

– Khi quân địch ở Thăng Long gặp khó khăn vất vả, vô vọng phải rút quân, Trần Quổc Tuấn đã quyết định hành động mở cuộc phản công và tiên hành trận mai phục trên sông Bạch Đằng tạo nên thắng lợi quyết định hành động sổ phận quân xâm lược. Câu 3. Vì sao thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển ?
Thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển do nhu yếu xâỵ dựng cỗ máy nhà nước của giai cấp thông trị nhà Nho được trọng dụng và bô nhiệm giữ những chức vụ quan trọng trong cỗ máy nhà nước. Việc chăm sóc đến chính sách học tập, thi tuyển để huấn luyện và đào tạo, tuyển dụng quan lại với nội dung học tập là đạo Nho ngày càng trở nên thiết yếu ở chính sách phong kiến Nước Ta. Vì thế thời nhà Trần, Nho giáo ngày càng phát triển .
Nhiều nhà Nho được triều đình trọng dụng như Trương Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, đặc biệt quan trọng là thầy giáo Đường Chu Văn An .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập