articlewriting1

Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15C

Học tập

18/06/2021 1,303

A. 0,3125.1019 electron

Đáp án chính xác

Nội dung chính

  • A. 0,3125.1019 electron
  • Đáp án: AĐiện lượng dịch chuyển qua tiết diện trong 1s là: q = 15/30 = 0,5CĐộ lớn điện tích của electron: 1e = 1,6.10-19 CSố electron đi qua tiết diện thẳng trong 1s là:
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Đáp án: AĐiện lượng dịch chuyển qua tiết diện trong 1s là: q = 15/30 = 0,5CĐộ lớn điện tích của electron: 1e = 1,6.10-19 CSố electron đi qua tiết diện thẳng trong 1s là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Có thể tạo ra một pin điện hoá bằng cách ngâm trong dung dịch muối ăn Xem đáp án » 18/06/2021 2,924

Trong trường hợp nào sau đây ta có một pin điện hóa ? Xem đáp án » 18/06/2021 2,906

Chọn phát biểu đúng Xem đáp án » 18/06/2021 2,753

Một pin Vôn-ta có suất điện động 1,1 V, công của pin này sản ra khi có một điện lượng 27C di dời qua pin là Xem đáp án » 18/06/2021 2,413

Hai điện cực sắt kẽm kim loại trong pin điện hoá phải Xem đáp án » 18/06/2021 1,145

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho năng lực Xem đáp án » 18/06/2021 979

Suất điện động của một acquy là 3V. Lực lạ di dời một điện lượng đã triển khai công là 6 mJ. Điện lượng di dời qua acquy đó là Xem đáp án » 18/06/2021 861

Đặt hiệu điện thế 24 V vào hai đầu điện trở 20 Ω trong khoảng chừng thời hạn 10 s. Điện lượng chuyển qua điện trở này trong khoảng chừng thời hạn đó là Xem đáp án » 18/06/2021 560

Một bộ acquy hoàn toàn có thể cung ứng một dòng điện có cường độ 3A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại. Cường độ dòng điện mà acquy này hoàn toàn có thể phân phối nếu nó được sử dụng liên tục trong 15 giờ thì phải nạp lại là Xem đáp án » 18/06/2021 540

Công của lực lạ làm di dời điện lượng 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là : Xem đáp án » 18/06/2021 423

Một bộ acquy có suất điện động 12V. Khi được mắc vào mạch điện, trong thời hạn 5 phút, acquy sinh ra một công là 720J. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là Xem đáp án » 18/06/2021 381

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 30 µA. Số electron tới đập vào màn hình hiển thị của tivi trong mỗi giây là Xem đáp án » 18/06/2021 368

Dòng điện có cường độ 0,32 A đang chạy qua một dây dẫn. Số electron di dời qua tiết diện thẳng của dây dẫn đó trong 20 s là : Xem đáp án » 18/06/2021 365

Một điện lượng 5.10 – 3C di dời qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng chừng thời hạn 2 s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là : Xem đáp án » 18/06/2021 304

Công thức xác lập cường độ dòng điện không đổi là : Xem đáp án » 18/06/2021 301 Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn sắt kẽm kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15 C di dời qua tiết diện đó trong 30 giây là

A. 5. 10 6

B. 31. 10 17

C. 85. 10 10

D. 23. 10 16

Quy ước chiều dòng điện là :Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là :Cường độ dòng điện được xác lập bởi biểu thức nào sau đây ?Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng :Số electron chuyển qua tiết diện trong thời hạn t là ?Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là : Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn sắt kẽm kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng di dời qua tiết diện đó trong 30 giây là 15C ?
A. B. C. D.

Chọn đáp án: B
Phương pháp giải:
Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó: \(I = \frac{{\Delta q}}{{\Delta t}}\)
Hướng dẫn
Ta có: \(I = \frac{{\Delta q}}{{\Delta t}} = \frac{{15}}{{30}} = 0,5A\)
Do đó trong 1 s điện lượng chuyển qua tiết diện là 0,5 C
→ Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là:
\(n = \frac{q}{{\left| e \right|}} = \frac{{0,5}}{{{{1,6.10}^{ – 19}}}} = {3,125.10^{18}} \approx {0,31.10^{19}}\left( {electron} \right)\)

Chọn B

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập