bai 5 ve goc cho biet so do chuong 2 hinh hoc 6 tap 2

Lý Thuyết Bài 5: Vẽ Góc Cho Biết Số Đo – Chương II Hình Học 6 Tập 2

Học tập

Chương II: Góc – Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Bài 5: Vẽ Góc Cho Biết Số Đo

Nội dung bài 5 vẽ góc cho biết số đo chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Bài học giúp bạn chớp lấy kỹ năng và kiến thức trên nữa mặt phẳng xác lập có bờ chứa tia Ox. Bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho \ ( xOy = m ^ 0 \ ) \ ( ( 0 ^ 0 < m < 180 ^ 0 ) \ ). Về kiến thức và kỹ năng biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc .

1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng

Để vẽ góc trên nửa mặt phẳng ta thường dùng thước thẳng, thước đo hoặc êke .
Nhận xét : trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, khi nào cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho \ ( \ widehat { xOy } = m \ ) ( độ ) .

2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng

Bài 5: Vẽ Góc Cho Biết Số Đo

Nhận xét : Trên hình vẽ trên \ ( \ widehat { xOy } = m ^ 0, \ widehat { xOz } = n ^ 0 \ ) vì \ ( m ^ 0 < n ^ 0 \ ) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .

Bài Tập & Giải Bài Tập SGK Bài 5 Vẽ Góc Cho Biết Số Đo

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 5 vẽ góc cho biết số đo chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Bài học giúp bạn biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc .

Bài Tập 24 Trang 84 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Vẽ góc xBy có số đo bằng \ ( \ ) \ ( 45 ^ 0 \ ) .
Hướng dẫn : Vẽ tia Bz, sau đó trên 50% mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc \ ( \ widehat { xBy } = 45 ^ 0 \ ) .

Bài Tập 25 Trang 84 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Vẽ góc IKM có số đo bằng \ ( \ ) \ ( 135 ^ 0 \ ) .

Bài Tập 26 Trang 84 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau ( hình 35 ) .
a. \ ( \ ) \ ( \ widehat { BAC } = 20 ^ 0 \ )
b. \ ( \ widehat { xCz } = 110 ^ 0 \ )
c. \ ( \ widehat { yDx } = 80 ^ 0 \ )
d. \ ( \ widehat { EFy } = 145 ^ 0 \ )

Bài Tập 27 Trang 85 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Trên cùng 50% mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc \ ( \ ) \ ( \ widehat { BOA } = 145 ^ 0 \ ), góc \ ( \ widehat { COA } = 55 ^ 0 \ ). Tính số đo góc BOC .

Bài Tập 28 Trang 85 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Trên mặt phẳng cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc \ ( \ ) \ ( \ widehat { xAy } = 50 ^ 0 \ ) .

Bài Tập 29 Trang 85 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Gọi Ot, Ot′ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết \(\)\(\widehat{xOt} = 30^0, \widehat{yOt’} = 60^0\). Tính số đo các góc yOt, tOt’.

Trên là triết lý và giải bài tập sgk bài 5 vẽ góc cho biết số đo chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Bài học giúp những bạn nắm kỹ năng và kiến thức và biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc .

5/5 (2 bình chọn)

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập