giai bai tap sgk toan lop 6 on tap chuong 2 anh so 1

Giải toán lớp 6 SGK tập 1 trang 98, 99, 100 chính xác nhất

Học tập
Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 98, 99, 100 : Ôn tập chương 2 Số nguyên gồm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cụ thể tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp những em học viên ôn tập những dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời những em cùng tìm hiểu thêm giải thuật cụ thể

Giải bài 107 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 1

Trên trục số cho hai điểm a, b ( h. 53 ). Hãy :
a ) Xác định những điểm – a ; – b trên trục số ;

b) Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b|trên trục số;

c ) So sánh những số a, b, – a ; – b, | a |, | b |, | – a |, | – b | với 0 .

trang 98, 99, 100

Hướng dẫn:

+ Trên trục số, điểm 0 được gọi là điểm gốc của trục số. Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương ( thường được ghi lại bằng mũi tên ), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số .
+ Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a ( kí hiệu : | a | )
+ Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau .

Lời giải:

a )

trang 98, 99, 100 (1)

b )

trang 98, 99, 100 (2)

c ) Vì điểm a nằm bên trái điểm 0 nên a là số nguyên âm, hay a < 0 và - a > 0
Vì điểm b nằm bên phải điểm 0 nên b là số nguyên âm, hay b > 0 và – b < 0 Có | a | = | - a | > 0 và | b | = | – b | > 0

Giải bài 108 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 1

Cho số nguyên a khác 0. So sánh – a với a, – a với 0

Hướng dẫn:

+ Hai số được gọi là đối nhau nếu hai số có tổng bằng 0 .

Lời giải:

+ Trường hợp 1 : Nếu a > 0 hay a là số nguyên dương thì – a < a và - a < 0 < a . + Trường hợp 2 : Nếu a < 0 hay a là số nguyên âm thì a < - a và a < 0 < - a .

Giải bài 109 trang 98 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Dưới đây là tên và năm sinh của 1 số ít nhà toán học :

Tên Năm sinh
Lương Thế Vinh
Đề-các
Pi-ta-go
Gau-xơ
Ác-si-mét
Ta-lét
Cô-va-lép-xkai-a
1441
1596
– 570
1777
– 287
– 624
1850

Sắp xếp những năm sinh trên đây theo thứ tự thời hạn tăng dần .

Hướng dẫn:

Khi màn biểu diễn trên trục số, điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b .
Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0 .
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 .
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào .

Lời giải:

Sắp xếp : – 624 < - 570 < - 287 < 1441 < 1596 < 1777 < 1850

Giải bài 110 trang 99 Toán lớp 6 SGK tập 1

Trong những câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa so với những câu sai :
a ) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm .
b ) Tổng của hai số nguyên dương là 1 số ít nguyên dương .
c ) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm .
d ) Tích của hai số nguyên dương là 1 số ít nguyên dương .

Hướng dẫn:

+ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu ” = ” trước hiệu quả .
+ Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không .
+ Cách phân biệt dấu của tích :

 • (+).(+) ⟶ (+)
 • (-).(-) ⟶ (+)
 • (+).(-) ⟶ (-)
 • (-).(+) ⟶ (-)

Lời giải:

a ) Đúng
b ) Đúng
c ) Sai .
Ví dụ : ( – 7 ). ( – 5 ) = 35 .
d ) Đúng .

Giải bài 111 trang 99 SGK tập 1 Toán lớp 6

Tính những tổng sau :
a ) [ ( – 13 ) + ( – 15 ) ] + ( – 8 )
b ) 500 – ( – 200 ) – 210 – 100
c ) – ( – 129 ) + ( – 119 ) – 301 + 12
d ) 777 – ( – 111 ) – ( – 222 ) + 20

Hướng dẫn:

+ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu ” = ” trước tác dụng .
+ Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không .
+ Quy tắc dấu ngoặc :

 • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”
 • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải:

a ) [ ( – 13 ) + ( – 15 ) ] + ( – 8 )
= – 28 – 8
= – 36
b ) 500 – ( – 200 ) – 210 – 100
= 500 + 200 – 210 – 100
= ( 500 + 200 ) – ( 210 + 100 )
= 700 – 310
= 390
c ) – ( – 129 ) + ( – 119 ) – 301 + 12
= 129 – 119 – 301 + 12
= ( 129 + 12 ) – ( 119 + 301 )
= 141 – 420
= – 279
d ) 777 – ( – 111 ) – ( – 222 ) + 20
= 777 + 111 + 222 + 20
= ( 777 + 111 + 222 ) + 20
= 1110 + 20
= 1130

Giải bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Đố vui : Bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số thứ nhất ( 2 a ) bằng hai lần số thứ hai ( a ) nhưng số thứ hai trừ đi 10 lại bằng số thứ nhất trừ đi 5 ( tức là a – 10 = 2 a – 5 ). Hỏi đó là hai số nào ?

Hướng dẫn:

Đưa bài toán về bài toán tìm a .

Lời giải:

Theo đề bài : a – 10 = 2 a – 5
– 10 + 5 = 2 a – a ( chuyển a từ vế trái sang vế phải, chuyển – 5 từ vế phải sang vế trái )
– 5 = a hay a = – 5
Vậy hai số đó là – 5 và – 10 .

Giải bài 113 trang 99 Toán 6 tập 1 SGK

Đố : Hãy điền những số 1 ; – 1 ; 2 ; – 2 ; 3 ; – 3 vào những ô trống ở hình vuông vắn bên ( mỗi số vào một ô ) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau .

trang 98, 99, 100 (3)

Hướng dẫn:

+ Ta tìm tổng ở mỗi hàng ( mỗi cột ) sau khi đã điền đủ những số, từ đó tìm những số còn thiếu ở mỗi hàng, mỗi cột .
+ Tổng những số ở trong bảng là 1 + ( – 1 ) + 2 + ( – 2 ) + 3 + ( – 3 ) + 0 + 4 + 5 = 9
+ Vì tổng ở mỗi dòng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau và bằng 9 : 3 = 3

trang 98, 99, 100 (4)

Có 4 + a + 0 = 3 nên a = – 1
b + 5 + 0 = 3 nên b = – 2
4 + f + b = 3, mà b = – 2 nên f = 1
e + f + 5 = 3 mà f = 1 nên e = – 3
4 + c + e = 3 mà e = – 3 nên c = 2
c + d + b = 3 mà c = 2 và b = – 2 nên d = 3

Lời giải:

trang 98, 99, 100 (5)

Giải bài 114 trang 99 SGK Toán lớp 6 tập 1

Liệt kê và tính tổng tổng thể những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu :

a ) – 8 < x < 8 b ) – 6 < x < 4 c ) – 20 < x < 21

Hướng dẫn:

+ Hai số đối nhau thì có tổng bằng 0 .

Lời giải:

a ) x ∈ { – 7 ; – 6 ; – 5 ; – 4 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 }
Tổng những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu :
( – 7 ) + ( – 6 ) + ( – 5 ) + ( – 4 ) + ( – 3 ) + ( – 2 ) + ( – 1 ) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
= ( – 7 ) + 7 + ( – 6 ) + 6 + ( – 5 ) + 5 + ( – 4 ) + 4 + ( – 3 ) + 3 + ( – 2 ) + 2 + ( – 1 ) + 1 + 0
= 0
b ) x ∈ { – 5 ; – 4 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 }
Tổng những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu :
( – 5 ) + ( – 4 ) + ( – 3 ) + ( – 2 ) + ( – 1 ) + 0 + 1 + 2 + 3
= ( – 5 ) + ( – 4 ) + ( – 3 ) + 3 + ( – 2 ) + 2 + ( – 1 ) + 1 + 0
= – 9
c ) x ∈ { – 19 ; – 18 ; – 17 ; – 16 ; – 15 ; – 14 ; – 13 ; – 12 ; – 11 ; – 10 ; – 9 ; – 8 ; – 7 ; – 6 ; – 5 ; – 4 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 }
Tổng những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu bằng 20

Giải bài 115 trang 99 Toán 6 SGK tập 1

Tìm a ∈ X, biết :

a) |a| = 5

b ) | a | = 0 c ) | a | = – 3
d ) | a | = | – 5 | e ) – 11 | a | = – 22

Hướng dẫn:

+ Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a ( kí hiệu : | a | ) nên | a | > 0 với mọi a ≠ 0 .
+ Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau .
+ Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0 .

Lời giải:

a ) Vì | a | = 5 nên a = 5 hoặc a = – 5
b ) Vì | a | = 0 nên a = 0
c ) Vì | a | > 0 với mọi a ≠ 0 nên không có giá trị a nào thỏa mãn nhu cầu | a | = – 3
d ) | a | = | – 5 | hay | a | = 5
Vì | a | = 5 nên a = 5 hoặc a = – 5
e ) – 11 | a | = – 22 hay | a | = 2
Vì | a | = 2 nên a = 2 hoặc a = – 2

Giải bài 116 trang 99 SGK tập 1 Toán 6

Tính :

a ) ( – 4 ). ( – 5 ). ( – 6 ) b ) ( – 3 + 6 ). ( – 4 )
c ) ( – 3-5 ). ( – 3 + 5 ) d ) ( – 5 – 13 ) : ( – 6 )

Hướng dẫn:

+ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu ” = ” trước hiệu quả .
+ Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không .
+ Cách phân biệt dấu của tích :

 • (+).(+) ⟶ (+)
 • (-).(-) ⟶ (+)
 • (+).(-) ⟶ (-)
 • (-).(+) ⟶ (-)

Lời giải:

a ) ( – 4 ). ( – 5 ). ( – 6 ) = 20. ( – 6 ) = – 120
b ) ( – 3 + 6 ). ( – 4 ) = 3. ( – 4 ) = – 12
c ) ( – 3-5 ). ( – 3 + 5 ) = ( – 8 ). 2 = – 16
d ) ( – 5 – 13 ) : ( – 6 ) = ( – 18 ) : ( – 6 ) = 3

Giải bài 117 trang 99 SGK Toán lớp 6 tập 1

Tính :
a ) ( – 7 ) 3.24
b ) 54. ( – 4 ) 2

Hướng dẫn:

+ Tích của n số nguyên a là lũy thừa bậc n của số nguyên a ( cách đọc và kí hiệu như so với số tự nhiên )
+ Trong một tích những số nguyên khác 0 :
Nếu có một số ít chẵn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu ” + ”
Nếu có một số lẻ thừa số nguyên âm thì tích mang dấu ” – ”

Lời giải:

a ) ( – 7 ) 3.24 = ( – 7 ). ( – 7 ). ( – 7 ). 2.2.2. 2 = ( – 343 ). 16 = – 5488
b ) 54. ( – 4 ) 2 = 5.5.5. 5. ( – 4 ). ( – 4 ) = 625.16 = 10000

Giải bài 118 trang 100 SGK Toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết :

a ) 2 x – 35 = 15 b ) 3 x + 17 = 2 c ) | x – 1 | = 0

Hướng dẫn:

+ Quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một số ít hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó : dấu ” + ” đổi thành dấu ” – ” và dấu ” – ” đổi thành dấu ” + ”
+ Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0 .

Lời giải:

a ) 2 x – 35 = 15
2 x = 15 + 35
2 x = 40
x = 40 : 2
x = 20
b ) 3 x + 17 = 2
3 x = 2 – 17
3 x = – 15
x = ( – 15 ) : 3
x = – 5

c ) | x – 1 | = 0
⟶ x – 1 = 0
x = 0 + 1
x = 1

Giải bài 119 trang 100 SGK Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách :
a ) 15.12 – 3.5.10
b ) 45 – 9. ( 13 + 5 )
c ) 29. ( 19 – 13 ) – 19. ( 29 – 13 )

Hướng dẫn:

Tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng : a ( b + c ) = ab + ac
Tính chất cũng đúng so với phép trừ : a ( b – c ) = ab – ac

Lời giải:

a ) 15.12 – 3.5.10

Cách 1:

15.12 – 3.5.10
= 180 – 150
= 30

Cách 2:

15.12 – 3.5.10
= 15.12 – 15.10
= 15. ( 12 – 10 )
= 15.2
= 30

b ) 45 – 9. ( 13 + 5 )

Cách 1: 

45 – 9. ( 13 + 5 )
= 45 – 9.18
= 45 – 162
= – 117

Cách 2:

45 – 9. ( 13 + 5 )
= 45 – 9.13 – 9.5
= 45 – 117 – 45
= ( 45 – 45 ) – 117
= 0 – 117
= – 117

c ) 29. ( 19 – 13 ) – 19. ( 29 – 13 )

Cách 1:

29. ( 19 – 13 ) – 19. ( 29 – 13 )
= 29.6 – 19.16
= 174 – 304
= – 130

Cách 2:

29. ( 19 – 13 ) – 19. ( 29 – 13 )
= 29.19 – 29.13 – 29.19 + 19.13
= ( 29.19 – 29.19 ) – ( 29.13 – 19.13 )
= 0 – 13. ( 29 – 19 )
= 0 – 13.10
= 0 – 130
= – 130

Giải bài 120 trang 100 SGK Toán lớp 6 tập 1

Cho hai tập hợp A = { 3 ; – 5 ; 7 } ; B = { – 2 ; 4 ; – 6 ; 8 }
a ) Có bao nhiêu tích ab ( với a ∈ A và b ∈ B ) được tạo thành
b ) Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0 ?
c ) Có bao nhiêu tích là bội của 6 ?
d ) Có bao nhiêu tích là ước của 20 ?

Hướng dẫn:

+ Cách nhận ra dấu của tích :

 • (+).(+) ⟶ (+)
 • (-).(-) ⟶ (+)
 • (+).(-) ⟶ (-)
 • (-).(+) ⟶ (-)

Lời giải:

a ) Các tích ab có được là : 3. ( – 2 ) ; 3.4 ; 3. ( – 6 ) ; 3.8 ; ( – 5 ). ( – 2 ) ; ( – 5 ). 4 ; ( – 5 ). ( – 6 ) ; ( – 5 ). 8 ; 7. ( – 2 ) ; 7.4 ; 7. ( – 6 ) ; 7.8
Vậy có tổng số 12 tích được tạo thành .
b ) Dựa vào câu a, ta có 6 tích lớn hơn 0 .
c ) Dựa vào câu a, ta có 6 tích là bội của 6 .
d ) Dựa vào câu a, có 2 tích là ước của 20 .

Giải bài 121 trang 100 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đố : Hãy điền những số nguyên thích hợp vào những ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 120 :

trang 98, 99, 100 (6)

Lời giải:

trang 98, 99, 100 (7)

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải bài tập toán lớp 6 trang 98, 99, 100 tập 1, hỗ trợ tải file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập