2012 10 16 1 0063 1

[SGK Scan] ✅ Tóm tắt văn bản tự sự – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng https://skinfresh.vn

Học tập

Tóm tắt văn bản tự sựTóm tắt văn bản tự sự

Tóm tắt văn bản tự sự –

Trong đời sống hằng ngày, có những văn bản tự sự tất cả chúng ta đã đọc nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông tin cho người khác biết thì phải tóm tắt văn bản tự sự. Từ gợi ý trên, theo em, thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? Suy nghĩ và lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất trong những câu sau : a ) Ghi lại khá đầy đủ mọi cụ thể của văn bản tự sự. b ) Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành với chủ những nội dung chính của văn bản tự sự. c ) Kể lại một cách phát minh sáng tạo nội dung của văn bản tự sự, d ) Phân tích nội dung, ý nghĩa và giá trị của văn bản tự sự. II – CÁCH TOM TÁT VẢN BẢN Tự Sự 1. Những nhu yếu so với văn bản tóm tắt Đọc văn bản tóm tắt sau và vấn đáp những câu hỏi. Vua Hùng thứ mười tám có người con gái đẹp tên là Mị Nương. Nhà Vua muốn kén một chàng rể xứng danh Sơn Tĩnh và Thuỷ Tinh cùng một lúc đến cầu hôn. Cả hai người đều có tài, vua Hùng không biết gả con cho ai, bèn ra điều kiện kèm theo thách đố để dễ bể lựa chọn. Sơn Tinh thắng cuộc, cưới Mị Nương rồi đưa về núi Thuỷ Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng bị thua. Từ đó, hằng năm, Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại. a ) Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản nào ? Dựa vào đâu mà em nhận ra được điều đó ? Văn bản tóm tắt trên có nêu được nội dung chính của văn bản được tóm tắt không ? 60V ăn bản tóm tắt trên có gì khác so với văn bản được tóm tắt ( về độ dài, về lời văn, về số lượng nhân vật, vấn đề, … ) ? Từ việc tìm hiểu và khám phá trên, hãy cho biết những nhu yếu so với một văn bản tóm tắt. Các bước tóm tắt văn bản Muốn tóm tắt được một văn bản, theo em phải làm những việc gì ? Những việc ấy phải thực thi theo trình tự nào ? Ghi nhớ • Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời văn của mình trình diễn một cách ngắn gọn nội dung chính ( gồm có vấn đề tiêu biểu vượt trội và nhân vật quan trọng ) của văn bản đó. • Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thành với chủ nội dung của văn bản được tóm tắt. • Muốn tóm tắt văn bản tự sự, cần đọc kĩ để hiểu đúng chủ đề văn bản, xác lập nội dung chính cần tóm tắt, sắp xếp những nội dung ấy theo một trình tự hợp lý, sau đó viết thành văn bản tóm tắt .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập