articlewriting1

Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11 – Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11 – Bài 3 : Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp lý cơ bản, đại trà phổ thông, thiết thực, tương thích với lứa tuổi HS trong những quan hệ với bản thân, với người khác, với việc làm và với thiên nhiên và môi trường sống :

  Câu 1 (trang 34 sgk Giáo dục công dân 11): Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

  Trả lời:

  – Nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa .
  – Trong sản xuất, quy luật giá trị nhu yếu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao độngcá biệt để sản xuất ra từng sản phẩm & hàng hóa phải tương thích với thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra từng sản phẩm & hàng hóa đó ; và tổng thời hạn lao động riêng biệt để sản xuất tổng sản phẩm & hàng hóa phải tương thích với tổng thời hạn lao động xã hội thiết yếu của tổng sản phẩm & hàng hóa đó .
  – Trong lưu thông, trên thị trường việc trao đổi sản phẩm & hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở thời hạn lao động xã hội thiết yếu. Nói cách khác, phải dựa theo nguyên tắc ngang giá. Điều đó có nghĩa là thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra hàng hóa A và hàng hóa B bằng nhau thì chúng được trao đổi với nhau .

  Câu 2 (trang 34 sgk Giáo dục công dân 11): Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?

  Trả lời:

  Giải bài tập GDCD 11 | Trả lời câu hỏi GDCD 11 Cau 2 Trang 35

  Nhận xét : Ba người sản xuất có thời hạn lao động riêng biệt khác nhau trong đó :
  – Người thứ nhất triển khai đúng nhu yếu của quy luật giá trị nên không những bù đắp được chi phí sản xuất mà còn có doanh thu .
  – Người thứ hai thực thi tốt quy luật giá trị nên thu được doanh thu nhiều hơn người thứ nhất vì thời hạn lao động riêng biệt ít hơn người thứ nhất nhưng lại bán theo thời hạn lao động xã hội thiết yếu .
  – Người thứ ba thời hạn lao động riêng biệt vượt quá thời hạn lao động xã hội thiết yếu, vi phạm quy luật giá trị nên bị thua lỗ .

  Câu 3 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

  Trả lời:

  – Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa trải qua Chi tiêu trên thị trường .
  – Có thể hiểu điều tiết sản xuất và lưu thông là sự phân phối lại những yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác ; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ loại sản phẩm này sang loại sản phẩm khác theo hướng từ nơi lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều hơn trải qua sự dịch chuyển của Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa trên thị trường .
  – Ví dụ : Theo trào lưu thời trang, những mẫu quần áo thời trang mới nhất sẽ được nhập về nước, tiên phong sẽ đến với người dân thành thị – nơi có đời sống sung túc, vừa đủ hơn. Cho đến khi những loại quần áo đó đã trở nên lỗi thời, nó được chuyển về bán cho người dân nông thôn .

  Câu 4 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên?

  Trả lời:

  – Hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện kèm theo khác nhau, có giá trị riêng biệt khác nhau, nhưng trên thị trường sản phẩm & hàng hóa lại được trao đổi mua và bán theo giá trị xã hội của sản phẩm & hàng hóa. Trong điều kiện kèm theo đó, người sản xuất, kinh doanh thương mại muốn không bị phá sản, đứng vững và thắng lợi trên thương trường để thu được nhiều doanh thu, họ phải tìm cách nâng cấp cải tiến kĩ thuật, nâng cao kinh nghiệm tay nghề của người lao động ; hợp lí hóa sản xuất, thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, … làm cho giá trị sản phẩm & hàng hóa riêng biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của sản phẩm & hàng hóa .

     – Việc cải tiến kĩ thuật lúc đầu còn lẻ tẻ, về sau mang tính phổ biến trong xã hội. Kết quả là làm cho kĩ thuật, lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội được nâng cao.

  Câu 5 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

  Trả lời:

  – Ý kiến cho rằng hiệu suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một sản phẩm & hàng hóa tăng lên là sai .
  – Vì khi hiệu suất lao động tăng tức là trong cùng một khoảng chừng thời hạn thì người lao đông tạo ra một số lượng sản phẩm & hàng hóa lớn hơn trước, khiến số lượng sản phẩm & hàng hóa tăng lên và lượng giá trị sản phẩm & hàng hóa giảm xuống và doanh thu theo đó tăng lên ( nếu Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa đó trên thị trường không đổi ) .

  Câu 6 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo?

  Trả lời:

  * Quy luật giá trị ảnh hưởng tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo vì :
  + Trong nền sản xuất sản phẩm & hàng hóa, điều kiện kèm theo sản xuất của từng người không trọn vẹn giống nhau ; năng lực thay đổi kĩ thuật, công nghê và hợp lí hóa sản xuất khác nhau ; tính năng động và năng lực chớp lấy nhu yếu của thị trường khác nhau, nên giá trị riêng biệt của từng người khác nhau, nhưng quy luật giá trị lại đối xử như nhau, nghĩa là không có ngoại lệ so với họ .
  + Vì vậy không tránh khỏi thực trạng một số ít người có giá trị sản phẩm & hàng hóa riêng biệt thấp hoặc bằng so với giá trị xã hội của sản phẩm & hàng hóa nên có lãi, shopping thêm tư liệu sản xuất, thay đổi kĩ thuật, lan rộng ra sản xuất. Ngược lại, nhiều người sản xuất khác, do điều kiện kèm theo sản xuất không thuận tiện, năng lượng quản lí sản xuất, kinh doanh thương mại kém, gặp rủi ro đáng tiếc nên họ bị thua lỗ, dẫn đến phá sản. Hiện tượng này dẫn đến sự phân hóa giàu – nghèo .
  * Như vậy, sự ảnh hưởng tác động của quy luật giá trị trải qua sự tinh lọc tự nhiên, một mặt đã làm cho 1 số ít người sản xuất, kinh doanh thương mại giỏi trở nên giàu sang, qua đó thôi thúc sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa tăng trưởng từ thấp lên cao. Mặt khác, những người sản xuất, kinh doanh thương mại kém sẽ thua lỗ, phá sản và trở thành nghèo, dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội .

  Câu 7 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết được.

  Trả lời:

  Ví dụ : Khi giá cafe ở nước ta tăng cao, người dân những vùng đồng bằng Nam Bộ trồng cafe rất nhiều để hoàn toàn có thể đáp ứng cho thị trường và thu doanh thu. Nhưng sau đó một thời hạn, giá cafe giảm, giá điều tăng, rất nhiều chủ vườn đã chặt bỏ cafe để trồng điều, phân phối với nhu yếu của thị trường .

  Câu 8 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.

  Trả lời:

  Ví dụ : người bán vải đang bán loại sản phẩm vải, nhưng khi trên thị trường mẫu sản phẩm vải bán quá chậm, giá thấp mà mẫu sản phẩm may sẵn lại bán nhanh hơn, giá cao hơn ; để ko bị ứ đọng, không lỗ vốn và thu được doanh thu, vận dụng những ảnh hưởng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị, ngưới bán vải tìm cách quy đổi từ kinh doanh thương mại loại sản phẩm vải sang kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm may sẵn một cách thích ứng

  Câu 9 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị ở một cơ sở sản xuất mà em biết.

  Trả lời:

  Trong một thành phố có rất nhiều quán cafe. Để cạnh tranh đối đầu được với những quán khác, chủ shop phải góp vốn đầu tư vào những khâu như vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm, khoảng trống quán, chất lượng đồ uống, những yếu tố độc lạ mới lạ, … để lôi cuốn khách đến quán của mình. Ví dụ : Cà phê mèo, cafe xe hơi quy mô, …

  Câu 10 (trang 35 sgk Giáo dục công dân 11): Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

  Trả lời:

  – Nhà nước trải qua việc phát hành và sử dụng pháp lý, những chủ trương kinh tế tài chính, chính sách xã hội và bằng tiềm năng kinh tế tài chính của mình để điều tiết thị trường nhằm mục đích phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu nghèo và những xấu đi xã hội khác, thôi thúc tăng trưởng sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa, không thay đổi và nâng cao đời sống nhân dân .

  Source: https://skinfresh.vn
  Category: Học tập